DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1924 str. 10     <-- 10 -->        PDF

170 Uređivanje državnih Suma.


U čitav naš sistem uređivanja trebalo bi, da što više unesemo
gospodarske momente, koji su za svaku produkciju, pa i šumarsku,
od najveće važnosti. U ostalim naprednim zemljama, iskazuje se za
svaki srez napose čisti prihod i ukamaćenje kapitala uloženih u produkciju,
1 od čega smo mi još vrlo daleko.


Dodamo li još tome i tromu državnu administraciju to držimo,
da smo čitavi naš dosadanji taksacioni sistem u glavnim crtama dovoljno
osvijetlili, pa bismo mogli da pređemo na razmatranje specijalnih
odredaba.


Gospodarsko razdjeljenje šume.


Svrha mu je opće poznata, pa se kod objašnjavanja tog pojma
ne bi dulje zadržavali, nego ćemo odmah da pređemo na daljnje
razmatranje propisa napred citiranih naredaba o tom pitanju- Naglašujemo,
da imamo pred očima veće šumske komplekse, jer su gospodarske
jedinice kod državne šumske uprave redovito dosta velike.
U većini slučajeva podudaraju se sa veličinom jedne Šumske
Uprave- Odredbe naredaba u glavnom glase:


a) Gospodarska jedinica


»Cjelina višeg stepena jest gospodarska jedinica, u koju snadaju
sve površine, za koje se izračunava zajednički etat- U jednu te
istu gospodarsku jedinicu, uvrštuju se sve sastojine, kojima su
uz istu ophodnju, svrha i način gospodarenja isti i koje imaiu no
mogućnosti isti smjer izvoza i unovčenja šumskih proizvoda- Gospodarsku
jedinicu neka po mogućnosti obrazuje ista vrst drveća, a
pošumljenje i sječa treba da se vrše jednakim načinom- Gospodarska
jedinica, neka je suvisle površine, izuzev zaštitne šume. koje se nalaze
na rubu alpinske granice šume i koje se mogu sastojati iz pojedinih
prostorno odijeljenih kompleksa- Po mogućnosti treba nastojati,
da se čitava Šumska Uprava sastoji samo iz jedne jedine gospodarske
jedinice. Konačno, svaka gospodarska jedinica treba, da
ima svoj samostalni sječni red; ona mora biti sposobna za samostalno
gospodarenje, a unutar svake jedinice treba težiti za jednakosti
prihoda.


U onorn slučaju, kad je površina gospodarske jedinice tako velika,
da normalna godišnja sječina u jednom kompleksu, ne bi odgovarala
uvjetima sigurnog i uspješnog pošumljenja ili, kad bi sječina
uopće bila prevelika, tad treba gospodarsku jedinicu u smislu naredaba
iz god. 1880- i 1883- razdijeliti u dva ili više sjekoreda (vâgâssorozat)-
Time se želi postići, da svaki sjekored dobije samo staln
i niz sječina tako, da se unutar svakog sjekoreda, ako već
ne odmah, a ono nakon nekog vremena, poluči jednakost i potrajnost
prihoda«.


.) Dr. Martin: Die Fo-rtbildimg des sâchsischen Forsteinrichtungsverfafahrens
1920. str. 137—144.
Pursche: Die Reinertragstibersichten der kgl. Saeh. — Staatsforsten fiir d.
Jahr 1898.. izašlo u: Tarander Forstl. Jahrbuch 1900. svezak 50.


i