DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1924 str. 12     <-- 12 -->        PDF

172 Uređivanje državnih šuma.


Taksaciona instrukcija za Bađen1 određuje, da samo razlike u
ophodnji, načinu sječe (oplodna i čista s jedne i preboena sječa s
druge strane), svrsi i načinu uzgoja (visoka, srednja, izdanačka
šuma), mogu biti povodom za tvorbu posebnih gospodarskih jedinica.


Slično određuje i Austrijska instrukcija iz god. 1901-;2 jedino
dodaje, da su razni servituti, zatim razni oblici sječe (Ungleiche
Schlagform), nu ovo samo kod velikih, suvislih površina, razlogom
tvorbi naročitih uređajnih jedinica. Njihov broj treba ograničiti na
najpotrebnije.


Instrukcija za uređivanje šuma knezova Thurn i Taxisa8 predviđa
tvorbu gospodarskih jedinica samo u slučajevima, velikih raz
lika u bonitetima tla, raznog smjera transporta, raznog načina
uzgoja, oterećenja servitutima, i razlikama u vrsti drveća, nu sve to
na većim površinama.


Nadalje, nema nikakovog opravdanja propis, prema kojem bi
same suvisle površine smjele sačinjavati gospodarsku jedinicu, jer
sasma lijepo pristaju u nju i raštrkani šumski kompleksi, ako odgovaraju
ostalim, napred navedenim kriterijima gospodarske jedinice-
Takovu tvorbu predviđa Austrijska instrukcija i Naputak iz god.
1903- za uređivanje šuma izvjesnih kategorija u Hrvatskoj i Slavoniji,
što je potpuno opravdano.


Upravo kod ovog se pitanja u praksi mnogo i često griješi,
kad se svaki izolirani šumski predjel, svaka mala šumica smatra sa
mostalnom gospodarskom jedinicom. Naše je mišljenje, da je sa
takovim manjim parcelama lakše gospodariti, ako ih smatramo sastavnim
dijehovima neke veće gospodarske jedinice, a ne zasebnim
uredajnim razredom. U ovom posljednjem slučaju, prije nastupaju
poteškoće sa obračunom etata, za čiju potrajnost na manjoj površini
češće manjkaju potrebni uvjeti kao: normalan razmjer dobnih razreda
i prirast, a uslijed toga i normalna drvna zaliha- Potreba okoliša
na drvu. može se prema našem mišljenju osigurati i bez obrazovanja
naročite gospodarske jedinice za svaki izolirani kompleks
šume.


Dobra je odredba naredbe, da gospodarska jedinica mora
da bude sposobna za samostalno gospodarenje, nu nikako nije na
mjestu propis, da se u njenim granicama mora težiti za potrajnosti
prihoda.


Pojam potrajnostj nema ništa zajedničkoga
sa tvorbom gospodarskih jedinica. Cilj. svrha gospodarenja,
osiguranje potrebe na drvu, uvjetuju strožiiu ili slabiju potrajnost,
dok tvorba gospodarskih jedinica ima samo svrhu zajed


1) Dienstanweisung uber Forsteinrichtung in den Domanen u. s. w. W iklungen
des Grossherzogtums Baden. §. 34. str. 21.
2) Instruction fiir die Begrenzung, Vermessung und Betriebseinrichtung đei
Oestr. Staats- und Fondsforste. Wien 1911 str. 48—49.
3) Anleitung ziir Forsteinrichtung. Verordnungsblatt 1911. broj 1. Regensburg.
-