DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1924 str. 14     <-- 14 -->        PDF

174 Uređivanje državnih šuma.


postaviti, da će kriterij »jednaka ophodnja«, za pripadnost


istoj gospodarskoj jedinici, vremenom sve više slabiti, a ostajat će


samo preostali uvjeti-


Zoni zaštitnih šuma, koje se protežu kao pojas razne širine
ispod alpinske granice šume, treba u buduće posvećivati više pažnje-
Tako se na pr. u nekim Upravama Gorskog Kotara gospodarska
šuma proteže sve do alpske granice šume, do zone planinskih pašnjaka
— suvati (Alpe, havas), dok je svakako trebalo izlučiti pojas
zaštitne šume, čime bi se umanjio i etat gospodarske jedinice- Kako
u našoj otadžbini imamo mnogo planinskih vijenaca iznad 1300—
1-400 m. treba izlučenju pojasa zaštitnih šuma u buduće posvećivati
veću pažnju, nego je to bivalo do sada- Širina pojasa zaštitne šume
i njena doljnja granica ovise o lokalnim odnošajima, pa je treba iza
temeljite pregledbe sastojinskih i stojbinskih prilika izlučiti i označiti
u terenu vidljivim znakovima.


b) Sjekored i okružje.


Što se tiče odredaba o tvorbi sjekoreda, to im je bila glavna
zadaća, da se sječine razdijele na više mjesta i da se unutar svakog
sjekoreda poluči normalno stanje, po mogućnosti sa potpunim nizom
sječina kroz čitavu ophodnju- Da se to postigne, trebali bi da imamo
unutar sjekoreda normalan ili približno normalan razmjer dobnih
razreda- Uslijed abnormalnih sastojinskih prilika naših šuma, ne
nalazimo uvjete normaliteta ni unutar velike površine gospodarske
jedinice, a pogotovo ih ne ćemo naći na manjoj površini sjekoreda,
koji je tek jedan njezin dio- Do normalnog razmjera dobnih razreda
moguće je doći u kratkom vremenu, tek putem velikih žrtava
i to tim većih, što su ekstremnije sastojinske prilike šume- Što se
na manjoj površini krećemo, tim teže dolazimo do normaliteta sastojinskih
prilika, a pogotovo do razmjera dobnih razreda


Već kod nazmatranja o gospodarskoj jedinici vidjeli smo, da
ne smijemo isticati potrajnost, kao jedan od njenih kriterija, a
upravo to isto traži propis za sjekored, koji je njezin sastavni dioŠto
znači sjekored sa potpunim nizom sječina kroz čitavu ophodnju?
Takav potpuni sjekored bio bi jedna mala, normalna gospodarska
jedinica u okviru veće- Kod naših abnormalnih sastojinskih prilika,
dijeliti veću gospodarsku jedinicu na više manjih nema smisla, jer
se time samo povećavaju abnormalnosti; ujedno bez potrebe, na
više mjesta počinjemo borbu za tvorbom normaliteta na manjoj površini,
što bi nam lakše uspjelo u velikoj gospodarskoj jedinici.


Dioba gospodarske jedinice na sjekorede (u smislu ovih naredaba)
nema smisla ni radi toga, jer tobožnje njihove prednosti kao:
razdiobu sječina na razna mjesta, izjednačenje prihoda i bolje
iskorištavanje radne snage, možemo da polučimo i bez njih-


Sliv neke doline, možemo smatrati jednim gravitacionim područjem
i u njemu propisujemo toliko sječina, koliko je potrebno
za okoliš kroz dulje vremena, a da ipak ne smatramo to područje
naročitom manjom gospodarskom jedinicom.