DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1924 str. 15     <-- 15 -->        PDF

Uređivanje državnih Suma.


Potpuni sjekoredi su vrlo nepovoljni u uzgojnom pogledu-U


pravilu se daljnja sječina ne bi smjela otvoriti, doklegod prijašnja,


susjedna nije pošumljena- Potpuni sjekoredi ne vode o tom nika


kovog računa, nego iz godine u godinu nižu sječinu jednu do druge,


bez obzira na to, da li je prijašnja već pošumljena ili nije-


Potpuni su sjekoredi stvorili zloglasno gospodarenje sa velikim


čistim sječinama (Grosskahlschlagwirtschatt), koje je grubi udar na


prirodne principe produkcije.


Dugački, potpuni sjekoredi su logična konzekvencija metode
rašestarenja površina; njihove loše posljedice u uzgojnom pogledu,
dovele su do toga, da su se u zemljama sa naprednijim šumarstvom
već odavna počeli odvraćati od njih, pa su otpočeli sa osnivanjem
kratkih sjekoreda. Time je omogućeno prenašanje sječina na razna
mjesta šume. uslijed čega je čitavo gospodarenje postalo slobodnije,
gipkije i elastičnije- Današnje moderno šumarstvo operiše sa kratkim,
nepotpunim sjekoredima.


Pošto je potpuni sjekored mala gospodarska jedinica, za koju
treba osigurati potrajnost prihoda, to se za svaki sjekored napose
izračunava godišnji état- Time je ujedno određena granica za stupanj
iskorištenja toga sjekoreda.


Prema dosadanjim propisima, u jedan sjekored se uvrštuju
pojedini dijelovi gospodarske jedinice, koji sami za se imaju neku
stanovitu samostalnost, kao na pr-: sliv jedne doline, planinska kosa
stanovite ekspozicije, a prema tome i pravca izvoza, zatim izolirani
šumski kompleksi.


Redovne sječine običavalo se smještati na taj način, da se u
svakom sjekored ušematski propisivala normalna površina periode
(ili ona, koja proizlazi iz stanovitog uporabnog razdoblja), bez
obzira na to, što bi razlozi lakšeg izvoza i unovčenja drveta zahtijevali
jače dotiranje. Kadi toga dolazimo do abnormalne pojave, da
u nekim sjekoredima ostaju propisani drvosječi nedirnuti, dok u drugima
propisani etat nije dostatan da podmiri čitavu potrebu; ali
odstupiti od osnove nije dozvoljeno!


Silom prilika bivamo primorani, da neiskorištene etate iz nenačetih
sjekoreda prenašamo u one, gdje je lakše unovčenje, odnosno
gdje je veća potreba drveta, pa u ovima, iskorišfavamo prištednje
sa drugih mjesta, ne prekoračujući etat čitave gospodarske
jedinice-


Iz svega, što je do sad navedeno opažamo, da je i samo praktično
gospodarstvo prešlo preko uskih granica takovih sjekoreda


— malih gospodarskih jedinica, — jer su se pokazali pretijesnima za
slobodan razvitak gospodarenja. Jedna jedina iobra strana sistema
potpunih sjekoreda jest ta, što se njihovom tvorbom priječi prenagla
sječa čitavih predjela, što često nastupa kod velikih eksploatacija-
Međutim ta se svrha može postići i bez potpunih sjekoreda:
obrazovanjem kratkih nizova sječina, držeći u vidu potrebu okoliša
ili stalno snabdjevanje prometala, što neki predjel mora da podmiruje
kroz dulje vremena.