DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1924 str. 16     <-- 16 -->        PDF

176 Uređivanje državnih šuma.


U novije doba počelo se i u Madžarskoj uviđati, da obrazo


vanje potpunih sjekoreda nije savremeno, jer ne odgovara novim


pogledima nauke, pa su stoga Bun d i M u s z n a .1 predlagali, da


se napusti dijeljenje gospodarske jedinice na potpune sjekorede, već


da se na prikladnim mjestima polažu samo grupe sječina (vagassor),


koje bi odgovarale pojmu kratkog sjekoreda.


Pojam sjekoreda u značenju ovih naredaba trebao bi da nestane,
a mjesto njega bi trebalo upotrebljavati naziv šume prema
narodnoj oznaci. Tako bi na primjer mjesto I- ili VI- sjekoreda, trebalo
tu šumu nazivati »Anđelijina Kosa« ili »Orlova«, pod kojim je
imenom pozna sav kraj.


Konačno i sam postupak, kojim se određuje veličina okružja,
(odjela), potpuno je loši i neodrživ- Već ta činjenica, da je veličina
okružja ovisna o ophodnji, dovodi do prevelikih odjela. Tako na pr.
veličina okružja u šumi velikoj 1000 kat. jutara (ha) i sa 100-godišnjom
ophodnjom, iznašala bi prema ovim naredbama oko 200 katjutara
(ha), što je previše- To bi ujedno bila i površina jednog dobnog
razreda.


Ta činjenica, što okružje na ovaj način postaje sječnom površinom
jednog razdoblja, razlogom je nasilne jednoličnosti sastojinskih
prilika unutar okružja, do koje se međutim dolazi jedino uz cijenu
velikih žrtava-


Takovom tvorbom okružja i nehotice se očituje težnja, da
razlika u dobi sastojina ne bude veća od 20 godina, t- j- od duljine
trajanja jedne periode. Kako nauka uči, sasma su drugi razlozi mjerodavni
za određivanje veličine okružja, a ne visina ophodnje i normalna
sječna površina jednog razdoblja!


Gledajući jednolični sastojinski nacrt šume u nizini, razdijeljene
pravilnom mrežom prosjeka na jednodobna okružja, redovno
se i ne pomišlja, kolikim je žrtvama na prirastu plaćena ta pravilnost
i »lijepi razmještaj« pojedinih dobnih razreda


c) Zaključak.


Iz svega, što smo dosad naveli možemo zaključiti, da čitavi
sistem gospodarskog razdijeljenja državnih šuma. koji proizlazi iz
spomenutih naredaba, ne odgovara današnjim nazorima nauke, a ni
potrebama života, da je posve neuporabiv za daljnji rad, pa ga zato
valja zamijeniti boljim i savremenijim-


Odredbe svih ostalih taksacionih instrukcija, koje su na snazi
u našoj državi, mogo su savremenije, pa bi se mogle upotrebiti. uz
neke manje preinake, kod uređivanja državnih šuma.


Obračun etata-


Ministarskom naredbom iz godine 1880- propisana je metoda
»rašestarenja površina« (Flachenfachwerk. térszakozâs). pomoću


´) Musznay Qcza: Erdôrendezésiink feilesztésérôl (O razvoju našeg uredidivauja
šuma) Šćavnica 1911. strana 107.