DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1924 str. 17     <-- 17 -->        PDF

Uređivanje državnih šuma.


kaje treba izračunavati »pot raj ni etat i privesti šumu
u što kraćem vremenu u normalno stanje i to
prema površinama, koje su reducirane na jednaki
bonitet.«


Ova naredba, kao i ona iz godine 1883- svedoše čitavo uređivanje
na kruti sistem, koji je ostao nepromijenjen sa jedinom iznimkom,
da je godine 1906. napušteno reduciranje površina na jedan
bonitet, pa se za podlogu računa uzimaju konkretne površine.


Kako vidimo, kod određivanja etata naročita se pažnja posvećivala
prevađanju konkretne šume u normalno stanje- Koji su to
uvjeti normaliteta poznato je, pa ih ne ćemo ovdje na široko razlagati-
Poznato je nadalje i to, da normalnih šuma u prirodi nema, a
pogotovo u nas, gdje je uredno gospodarenje tek novijeg datuma.


Kad bi zadaća uređivanja šuma bila samo ta, da šumu prevede
što prije u normalno stanje, to bi se taj cilj mogao postići već
tečajem prve ophodnje, sjekući svake godine normalnu sječnu površinu.
Koncem prve ophodnje uspostavio bi se sam po sebi normalan
razmjer dobnih razreda


Međutim, uspostava normalnog stanja šume, nije tako jednostavna
stvar. Uređujući neku šumu, moramo da stvorimo odredbe,
kako ćemo što bolje iskoristiti konkretne zalihe. I upravo u tom
pitanju je diamentraJno oprečno shvaćanje starih i modernih metoda
uređivanja- Prijašnje su metode, pa i rašestarenje površina,
isticale kao svoj cilj jedino potrajnost prihoda; one su težeći tom
cilju, stvarale dosta detaljne odredbe za daleku budućnost, dok za
sadašnjost, uslijed tih nastojanja, nisu dospjele da se brinu onoliko,
koliko bi trebalo-


Moderne metode postupaju obratno: one stvaraju u prvom
redu odredbe o onome, što je sad a najvažnije i najpreče, dok potrebe
dalje budućnosti uvažuju tek utoliko, ukoliko se kose sa hitnim
dispozicijama sadašnjosti i to više sumarno-


Prevadanje konkretne šume u normalnu spojeno je sa žrtvama,
koje su to veće, što su abnormalnije prilike neke gospodarske jedinice,
odnosno, što je veća divergencija od normalnog stanja.


Kako vidimo, ne smijemo nastojati, da što prije i pod svaku
cijenu prevedemo konkretnu šumu u normalnu, a pogotovo ne smijemo
to nasilno pTovađati kod gospodarskih jedinica malenih površina,
gdje se teže nađu uvjeti normaliteta.


Prevadanje konkretnih, abnormalnih šuma u normalno stanje,
treba obavljati putem prelažnih stadija. 1 u tom je
slučaju to spojeno sa žrtvama, nu ove su svakako manje nego onda.
kad nastojimo, da brzo i na svaki način dođemo do normaliteta-
Prema tome možemo da konstatujemo slijedeće:


Nastojanje ovog sistema uređenja za poluče
.i e m normalnog stanja je štetno, jer se to želi
prenaglo postići, ne vodeći računa o konkretnom
stanju šume, koja zahtijeva s a s m a drugi
postupak.


Sama tehnika obračuna etata sastojala bi se u slijedećem: