DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1924 str. 18     <-- 18 -->        PDF

Uređivanje državnih Suma.


Na osnovu preglednog sastojinskog nacrta određuje se po
okružjim a normalni red sječe; kod toga se uzima obzir na starost,
stanje pojedinih sastojina, izvozne prilike, a kod crnogorice
(četinara) i na smjer opasnog vjetra- Razdoblje, u kom će pojedino
okružje predvidno doći do sječe, upisuje se na nacrtu crvenim rimskim
brojkama ispod broja okružja.


Kod velike opasnosti od vjetra, naročita se pažnja posvećuje
onom međusobnom položaju okružja, koji nastaje namjeravanim
sječnim redom- Sječine treba voditi protiv vjetra tako, da i susjedna
okružja budu zaštićena i pokrivena- Ako već stanje sastojina
nije dozvoljavalo strogo provadanje namjeravanog sječnog reda, nastojalo
se, da svojevremeno, iza polučenja normalnog stanja, a na
strani sa koje dolazi opasni vjetar, bude okružje do 20, a najviše 40
godina mlađe (dvije periode). Tako se ispred okružja, označenog
sa I. (dolazi u prvoj periodi do sječe), gledajući prema vjetru, moralo
nalaziti drugo, označeno sa II. ili najviše III., jer se vjerovalo,
da je uz takav poredaj dobnih razreda, oštećivanje vjetrom najmanje.


Takovo pokrivanje sastojina smatralo se nužnim ne samo
unutar okružja istog sjekoreda, nego i okružja susjednih sjekoreda-
Kao klasičan primjer takovog osnivanja sječnog reda spominjemo
Reuss-ovu šablonu-1


Ti su obziri bili nužni naročito u crnogoričnim šumama, dok se
kod listača čitavo osnivanje sječnog reda moglo projektovati mnogo
liberalnij e i uz veće uvažavanje konkretnih stojbinskih i sastojinskih
prilika.


Na osnovu tako projektovanog normalnog sječnog reda na nacrtu,
sastavljao se isti u obliku tabele, a na taj način, da se u svako
razdoblje uvrstilo toliko sastojina, koliko je potrebno da se ispuni
normalna sječna površina periode, uvažujući već projektovani opći
sječni red. Diferencije u površinama pojedinih perioda, izjednačuju
se premještanjem čitavih odsjeka ili njihovih dijelova, iz jedne periode
u drugu-


Tamo, gdje su se unutar okružja pokazivale veće razlike u
dobi ili gdje je bila velika razlika između faktične starosti sastojine
i one u kojoj će doći do sječe, tu se mogao polučiti normalitet samo
uz velike žrtve; tako vidimo, da su za volju sječnog reda ostavljane
prezrele sastojine da još dugo stoje iznad svojeg najpovoljnijeg sječnog
doba, dok su se druge, iz istih razloga, prije reda sjekle-


Uz tu opću sječnu osnovu trebalo je sastaviti pregledno stanje


o razmjeru dobnih razreda po izmaku prve "^hodnje. To je imalo
biti dokazom, ukoliko se moglo nadati Dovoljnom utjecaju predloženih
dispozicija na razvoj dobnih razreda. Na tom temelju sastavlja
se specijalna sječna osnova za slijedećih 20 godina-
Sav taj postupak karakteriše Musznav2 slijedećim riječima:


1) Quttenberg: Forstbetriebseinrichtung str. 96.


2) Musznav Oéza: O razvoju našeg uređenja šuma str. 125, 126.
« « Erdôrendezéstan (Uređivanje šuma) str. 274.