DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1924 str. 19     <-- 19 -->        PDF

Uređivanje državnih šuma. 179


»Jasno jc, da je ovakav način obračuna etata jedan od posve


šablonskih i krutih oblika metoda rašestarenja površina. Taj sistem,


istina, olakšava nadzor, nu ne može se dovesti u sklad sa modernim


principima uređenja. Najhitnije pogreške toga sistema jesu:


1-) Što na razmjerno malenoj površini gospodarske jedinice
odnosno sjekoreda teži, da poluči jednakost i potrajnost prihoda.


2-) Težnja za polučenjem normalnog stanja dolazi previše do


izražaja, jer se ne vodi dovoljno računa o financijalno-statilčkim


momentima, koji su također od upliva na sječnu zrelost sastojina.


Pridonašati žrtve samo samo zato, da se to normalno stanje
u pogledu položaja i razmjera dobnih razreda poluči što prije, nikako
nije u interesu šumskog gospodarenja, a pogotovo našeg, koje
se nalazi još u počecima.


Ne smijemo misliti, da će normalan položaj i razmjer dobnih
razreda, ako ga uz velike žrtve i polučimo, ostati za uvijek takovim:
jer se promjenom površine (kupom ili prodajom) i ophodnje mijenjaju
i uvjeti norrnaliteta- Što više, možemo kazati, da onakovo normalno
stanje (gomilanje jednoličnih sastojina na velikim i suvislim
površinama), za kojim teži ovaj taksacioni sistem, ne smije da lebdi
kao uzor pred očima naprednog šumara.


3.) Potpuno je krivo, što okružje smatramo normalnom sječnom
površinom periode, jer to dovodi do štetnog gomilanja sječina
na jednom mjestu, što naročito kod čiste sječe vodi do štetnih posljedica


4.) Loše je osnivanje sječnog reda, koji počiva na sistemu pokrivanja
(Deckungsscbutz); mjesto toga trebalo je nastojati da se
ovako okružje učini samostalnim od susjednih- Za volju nokrivanja
i zaštite jednih sastojina, žrtvujemo druge i doprinašamo velike
žrtve i tamo, gdje bi mogli biti bez njih«.


Kako vidimo, zamjerke, što ih čine sami madžarski pisci
svome uredajnom sistemu, dosta su znatne- Način gospod- razdjeljenja
šume, obrazovanje potpunih sjekoreda. zastarjelo poimanje okružja
i upravo klasični šablonizam sile nas, da se posve odvratimo od
propisane metode.


Od cijelog toga uređaja ne preostaje gotovo ništa, što bi mogli
upotrebiti kod izgradnje našeg novog sistema, pa se moramo
ogledati za novim putevima i vidicima, da n a š n o v i sistem bude
odgovarao zahtjevima savremene nauke i napretka.


Iznijeli smo nešto opširnije sistem, po kojem se uređuje velik
dio naših državnih šuma zato, da ga prikažemo široj javnosti, kojoj
je bio potpuno nepoznat, a s druge strane i radi toga. da pokažemo,
da taj sistem nije bio baš tako napredan i savremen, kako se to tendenciozno
prikazivalo sa stanovite strane.


(Nastavit će se.)