DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1924 str. 2     <-- 2 -->        PDF

Šumarski list


izlazi svakog prvog u mjesecu na 3—5 tiskanih araka


Članovi redovn i J. Š- U. dobivaju ga besplatno nakon podmirenja članskog
god. doprinosa od 50 Din.
Članovi pomagač i a) kategorije plaćaju godišnje 25 Din-
b) „ „ „ 100 Din.
Članovi utemeljitelji i dobrotvori dobivaju ga nakon jednokratnog
^ doprinosa od 500 dot. 3000 Din.


Pretplatase šalje za članove iz Slovenije na Podružnicu J. .. U.
u Ljubljani na ček. broj 11-054 ili po poštnoj nakaznici, za sve ostale pak
..^ ček. J. Š- U- 34,293 ili na adresu blagajnika; Zagreb, Vukotinovićeva
ulica 2.


-


Uredništvo i uprava ´nalazi se u Šumarskom domu Zagreb, Vukotinovićeva
ul. 2. Telefon 6—60.


Zâ oglase plaća se:
Za staln e oglase ((inserate) kao i za dražbene oglase:
,x/i strana 500 (petstotina) Din. \\i strane 175 (stosedemdesetpet) Din.
´4 strane 300 (tristotine) Din. 1JS strane 90 (devedeset) Din.
Kod trokratnog oglašivanja daje se 15%, kod šesterokratnog 30% i kod
dvanaesterokratnog 50% popustaSakupljači
oglasa dobivaju nagradu


<$?^^5^<5X&´S^SSS(5^6^6$QSX36^6(^&6Cš&


OBNOVA 99


99


gradbena družba z. o. z, v Ljubljani


Podružnice :
ZAGREB, Ilica 31. SARAJEVO, Aleksandrova ul. 113.


Instalacije za iskorišći-........... .. ....


vanje vodnih snaga.— ......... . . . . . .


v ...... ...... . ....Šumske
i industrijalne


......... .........,


željeznice, žične uspe


..... .........
njače. — Industrijalne ............. ......


gradbe (gradnje pilana (...... ........ ..
..........).


sa strojevima).


G»©^G^S>^G?3^G^6^©^6^6^