DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1924 str. 20     <-- 20 -->        PDF

Prilog k pitanju izmjere promjera i t. d.


Prof. Dr. A. Levaković (Zagreb) :


Prilog k pitanju izmjere promjera na nepravilnim
poprečnim prerezima debla.*


(Nastavak).


III. Uzmimo dakle prerez, kojem je osnovna forma raznostraničan
trokut, i to najprije trokut, kojemu se stranice odnose
međusobno kao 8:7:6. Ovakav prerez (kao i naredni) odgovara najbolje
tendenciji debala, da se gledom na debljinu razvijaju slobodno,
a ipak do stanovite mjere splošteno.
1. Pošto su ovdje (si. 5.) poznate samo sve tri trokutne stranice
(AB=b!, AC = b, = 7/«bi, BC = b3 = 6/sbi), to iz njih po Carnotovom
stavku (b12=*b22 + b8a~2b2bg cos ft) za kut ACB = ft slijedi:
b bl


cos ft -´ +oM~ = 0-2500 .... (77),


a odovud slijedi: ft = 75°31.´ Iz razmjera ^:-^ sin ft : sin ft sli


jedi za kut CAB ( = ft) :


6 h


8 bl


sin ft =—jj— sin ft - 07262 (78)


Stoga je ft = 46°34´ ; ft, = 57°55´. Obilježe li se trokutne visine
CD, BF i AE sa hi, .. i h3, to je :


hj = b, sin /?, = Vabi. 07262 = 0´6354bi . . (79)


h2 = b, sin /?;; - 0-7262bi (80)


h, -b2 sin . = 7/sbi. 0-9652 = 0´8472bt . . (81)


Zaobljenost prv e ovamo pripadne varijant e prikazuju potpuno
izvučeni lukovi AOB, BRC i CPA, štono pripadaju krugovima
opisanim oko točaka H, I, K kao središta.


* U prijašnjem broju S. L. potkrale su se ove štamparske pogreške:
Na str. 128. u jednadžbi (9) ima da u nazivniku bude sin —.


„ „ „ u 7. retku odozdo ima mjesto B da bude ft
„ 132. „ 1, „ odozgor ima da bude tang ft,
„ „ 132. „ 3. „ odozdo ima da u brojniku mjesto ,i bude b8.
„ 135. u jednadžbi (65) ne smije da bude nakon slova n znak
jednakosti. U brojniku prvog razlomka ima da bude slovo a.