DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1924 str. 39     <-- 39 -->        PDF

... . ........... .......


..... ..... . ............ ........ ..... je ... ... .. ... ...


.... ........... ....... ....... .... . ..... .... ...... ce


..... ...., ... ... ....... ...... .... ... ... . ....... ...


.......


. ......... ......... ... ......... je ... ........ ......


....., ... .. je ..... ......... a ...... .......... ........


.. ....., ....... . .....


.... je ...... ..... ..... ...... . .... y ........... ..


........ ......- Ha ... ... .......... je ...... . ....... y ..


...... ..... ... .. .... ....... ... ...... ........ y ....


...., ..... je ..... y ....., ........ ce ........... ......


........ ... ......., .. .......... .. ce .. ........ .. ....


........ ... .....


.... .... je .. ....... ..... .. ... ...... ......, ......
... .......... .... .... ........ ..... ...... ....... ..
........... ...... ......


...... y ....... ...... .......... .. ......... . ........
......... ....... ..... y ..... .... je .... ...., a
. .. ... .. ...... ........ ..... ... ..... ........


. .... .. ......... .......... ........... ....... .....


. ........ ..... ...... ......


.... ..... .. ..... ....... ...... ....... ........ ........
..... . ...., ...... ... .........; .... ... .... .....,
.... . ......... ..... ....... ......: ...... ....., ......
. ... . ........ ..... ........ ..... .... ...... ..... ....
(Pinus Austriaca).


.... ... ....... ... ..... . ....... ..... . ....... ....
...... .........- ..... ... ... ce .... ...... ..... .........
. ......... ... ..... .... ... y ..... ..... . .. ....... ........
... ......... ...... .....


0 ....... .. ..... ..........., ........ . ........... .......,
... .. .... ..... ..... ..... . ....... je .. ..... ..... .
..... ....... .. .. .......... ... ..... ...... .. ...., a ....
... . .. .... ...... ........ ... ......... . ...... ........


.... ........ ......... je ........ ...... .............,
... ce ........ .... ........ ... ...., ... .... ..... ........
.. ......... ...... . ........, ... ..... ...... y .......
....., .... ..... . .... ....... ....... .. ...... ....., ....
.... ..... .............. ......... .. ......... ..... .....


.. .... ce ......... ......... ............ .. .... . ...
....... .... ........, ... .. ...... .. je ............ . ......
............. .........- .... ce ..... .. .. .. ce ... ...
....... .... . ... ... .... .. ...... a .. .... ..... .. .... ..
.......... .... .......... .. ..............


........... ........ .......... .. ....... .. ........
..........


. ...... ........., .. ......, ..... ... ........
....., ....... .............. .......... ...., a ....... ..
......... ... ..... ........ ..... Ta ............. .... ......