DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1924 str. 5     <-- 5 -->        PDF

Uređivanje državnih šuma. 165


o uređivanju šuma iz godine 1856- mijenjana godine 1878-, pa 1893-,
dok konačno nije godine 1901. izdana u svom najnovijem obliku-
Bavarska instrukcija iz godine 1830. mijenjana je 1844. pa 1879-,
a 1911., izašla je nova popravljena uredba. U Badenu, Pruskoj i
Saskoj prošle su iste instrukcije kroz razne faze razvoja, dok ne
polučiše svoj sadanji sadržaj-
I naše šumsko gospodarenje se razvija; iz poznatih razloga
ono, istina, još nije na stepenu šumarstva zapadnih naroda, nu naša
je zadaća, da ga što prije dignemo na onaj položaj, koji ga pripada
prema njegovoj važnosti- Samo takovo napredno šumsko gospodarstvo
moći će da i u ekonomskom pogledu dade ono, što se od njega
s pravom očekuje-


S tom općom težnjom k napretku treba uporedo da korača i naš
sistem uređivanja šuma- Teško je dići šumsko gospodarenje u uzgojnom
i eksploatacionom pogledu na viši stepen, ako je taksacioni
sistem trom. zastario, neelastičan i nesposoban, da se prilagodi
novim prilikama.


Taksacioni sistem treba da drži korak ne samo sa potrebama
života, nego i nauke- On mora da pravovremeno usvoji sve moderne
tekovine nauke, da napreduje sa duhom vremena, a ne, dazaostane
za njim i da postane a n a h r o n i z m o m.


Nije svejedno, da li šume uređujemo konzervativnim
metodama, uvažujući kod toga pretjerane zahtjeve stroge potrajnosti,
ostavljajući njoj za volju prestare i prezrele šume da stoje za
daleka, buduća decenija, a sve u cilju, da polučimo jednoličnost prihoda
ili, uređujemo li ih prema modernoj metodi razmjera dobnih
razreda, kombinovanoj sa principima sastojinskog gospodarenja,
koja je posljednja faza u razvoju današnjeg sistema uređivanja.1


Kako smo u prošlosti bili razdijeljeni na više državnih i upravnih
područja, ostao je u svakom iza oslobođenja prijašnji taksacioni
sistem; tako u Hrvatskoj imamo uz spomenute propise za državne
Išume još i posebne odredbe sadržane u »Naputku« iz god.
1903.; prema ovome treba uređivati šume, koje stoje nod osobitim
javnim nadzorom. U Sloveniji ostadoše na snazi propisi Austrijske
instrukcije iz godine 1901., a u Bosni naslijedismo na njemačkom jeziku
privremenu instrukciju iz god. 1909. Uz to neki strani veliki
šumski posjedi (Thurn i Thaxis) imaju svoje naročite instrukcije
tako, da možemo kazati, da se na području naše države nalazi svega
oko pet raznih taksacionih sistema, a državn e šum e da se uređuju
na tri razna načina, odnosno prn-nisa-


Da ta heterogenost bude još veća, imamo u pojedinim krajevima
naše otadžbine velikih kompleksa državnih šuma. za koje još
ne postoje nikakovi taksacioni propisi i koje treba tek po prvi put
i inver.tarisati i urediti.


Taksacioni sistem, istina, mora se prilagoditi stanju šume i
Dpćim gospodarskim i izvoznim prilikama nekog kraja- S druge


´) Micklitz: Alterklassenmetoden und Bestandeswirtschaft, Wien 15´/.,
;trana 72.