DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1924 str. 54     <-- 54 -->        PDF

214 Bilješke


je tome okolnost, da se u N. stečeni, svakako nešto manji opseg teoretskog
znanja dade naknadno dosta upotpuniti i jer je opsežnije teoretsko naukovanje više
potrebno za unapređivanje šumarske znanosti, pa prema teme i za stvaranje solidnije
baze šumskom gospodarstvu, nego´ za praktično poslovanje u tom gospodarstvu.


Još mi preostaje, da se osvrnem na ličnu primjedbu g. M. Gosp. kolega,
smjerajući na jednu moju primjedbu u »Dendrometriji«, čudi se, »kako se može
imati potanjeg uvida u jedan dokumenat, a ne vladati jezikom, kojim je pisan taj
dokumenat — a tumač nije potpisao gornju tvrdnju«. To je barem lako razjasniti,
čovjek, koji je u srednjoj školi p o m n o učio kroz osam godina latinski, a osim
toga (također u srednjoj školi) kroz 2 godine francuski, može se valjda imajući
pred sobom prevod pouzdano osvjedočiti o ispravnosti toga prevoda. To predznanje
franc, jezika, ako i nije svojedobno samo po sebi dostajalo za proučavanje
francuskih djela, moralo je ipak dostajati u gore navedenu svrhu. A da je eno
zbilja i dostajalo, vidi se po tom, što je dotičnik u ovo kratko vrijeme (od decembra
do sada) bez ikakova učitelja svladao franc, jezik u toliko, da sada lako
i gotovo bez ikakove upotrebe riječnika može da prati franc, literaturu.


Nastojao sam gore, da budem što objektivniji ne imajući nikakovih indispozicija
niti kakove posebne privrženosti naprama ikome, te štujući uspjehe i na
jednoj i na drugoj strani prema onoj poznatoj »svakom svoje«.


U Zagrebu, 13. III. 1924.


Levaković..


©6©6$96©G^S$S6^č^3$9S®^


Bilješke


I


RAZVRSTANJE ŠUM. OSOBLJA U Č. S. R.


Na upit Ministarstva Šuma i Rudnika Poslanstvo Čehoslovačke Republike:
saopštilo je Ministarstvu Šuma i Rudnika sledeće:
Državni činovnici u Čehoslovačkoj Republici razvrstani su u pet kategorija,
i to:
a) činovnici sa visokoškolskom spremom;
b) činovnici sa potpunom srednjoškolskom spremom i sa visokoškolskim
kurzevima, kao što su na pr. geometri;
c) činovnici sa potpunom srednjoškolskom spremom;
d) činovnici, koji imaju obrazovanje nižih škola;
e) činovnici bez potpunog stručnog obrazovanja.
Apsolventi više šumarske škole u Pisku pripadaju kategoriji c).
Apsolventi revirske škole u Pisku pripadaju kategoriji d), tako da apsolventi
ovih dvaju škola nisu uvršćeni u jednu te istu kategoriju.