DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1924 str. 55     <-- 55 -->        PDF

Bilješke 215


SKUPŠTINA HRV. DRUŠTVA ZA GAJENJE LOVA I RIBARSTVA U ZAGREBU.


Dne 6. marta o. g. održana je XXX. skupština ovog društva uz brojno učešće
članova. Izabran je stari odbor (predsjednik Dr. Milovan Zoričić) na dalnje
tri godine.


Naše udruženje zastupao je tajnik i blagajnik.


DVADESETA GODIŠNJICA STUDENTSKOG UDRUŽENJA.


Devetog februara ove godine proslavilo je Udružen e Jugoslovenskih šumarskih
akademičara svoju dvadesetu obljetnicu na taj način, da je priredilo
sjajni ples. Plesno je veče potpuno uspjelo u svakom pogledu. To nije bio samo
sjajni bal, već je to bila ujedno sjajna manifestacija jednog staleža, afirmacija
jedne struke. To nije bila samo javna zabava, to je bila u isti čas i intimna kućna
slava naših studenata i njihovih nastavnika, šumara od prakse te trgovaca i
industrijalaca.


Ta se slava izdigla i do nacijonalne širine. Na balu uzeli su učešća i tri
delegata beogradskog »Udruženja studenata-šumara« (Golubović, predsjednik,
Jovanović, sekretar i Tomić). Delegati bili su najsrdačnije dočekani i burno
aklamovani.


Ovaj momenat valja napose podvući. Kako smo se radovali onda, kad nam
je uspjelo da slijemo tri pokrajinska šumarska udruženja u jedno! Još više se
uzradovasmo, kad razabrasmo, da su delegati beogradskog studentskog udruženja
došli sa predlogom, da se oba studentska udruženja pretope u jedno. Mi ovoj
radosnoj činjenici pridajemo posebnu važnost, jer tvrdo vjerujemo, da je samo
omladina kadra da iznese u svoj kristalnoj čistoti onu veliku misao našeg narodnog
jedinstva, koja sja, no koja mnogog toliko zablještava, da joj još uvijek
ne vidi njene srži.


Medu brojnim uzvanicima našla su se te večeri na slavi svećarevoj i dvojica
od negdanjih osnivača današnjeg udruženja: Mađarević i Ugrenović.


Nije teško da si predočite uzbudjenje, kojim smo ulazili u veliku dvoranu
konzervatorija, koja je dočaravala šumu, mi, koji smo pred neko 20 godina prvu
svoju šumarsku slavu slavili u maloj i čednoj sobici »češke besede«. Razumjet
ćete. da su nam u tom času navirali u dušu likovi onih naših drugova, što su
zajedno s nama stajali uz uzglavlje postelje, sa koje je odjeknuo prvi krik čeda,
koje je danas već doraslo do »koplja bojnog«.


Ako to razumijete, moći ćete izvinuti da se jedan u ime svih ostalih osnivača
hvata pera da preda potomstvu ono, što o ovoj dvadesetoj godišn ici treba
da se kaže i zabilježi.


Današnje Udruženje Jugoslovenskih šumarskih akademičara rodil o se
u znak u borbe . Njegov začetak pada u godinu 1903.-1904.., dakle u vrijeme,
kad je misao našeg ujedinjenja počela da previre. U Beogradu padaju kraljevske
glave pod snagom udarca narodne volje. U Zagrebu sutradan 30-godišnji
silnik Khuen stupa pod baldakinom praćen odredom konjice i prkosi narodnoj
volji. Fred univerzom, hramom slobode i nauke, postrojen bataljon vojnika.


Omladina revoltira u duši, no nemoćna je protiv sile. Ona tek skuplja


glave, zbija svoje redove u svijesti da je otpor protiv te sile u bilo kojoj formt


potreban.


U tim danima rada se »Klub«. Samo pod tim imenom moglo se odmah da


počne raditi, jer za klub nije bilo potrebno odobrenje vlasti. Naprotiv »Udruže