DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1924 str. 57     <-- 57 -->        PDF

Službene vijesti 217


med onimi sloji, ki ne kažejo pravega razumevanja za pravilno lovstvo in ne
ravnajo lovsko, četudi imajo pravico za izvrševanje lova. Neverjetno je slišati, da
v Slovenskom lovskem društvu nišo včlanjeni in organizovani vsi lovci Slovenije.
Ko bi vsi posestniki lovskih kart, ki jih je daleč preko 7000, pojmovali svojo moralno
dolžnost, omogočili bi društvu, da razvije svoje vsestransko delovanje v
mnogo večjem obsegu in da se udejstvuje tuđi propagandistično in literarno mnogo
jačje, kot je bilo to d osi ej vzpričo manišega števila članov mogoče.


Blagajnikov obračun za leto 1923. in proračun za leto 1924. sta se z odobravanjem
sprejela.
Ker se je lansko leto izvolil društveni odbor za tri leta, izvršile so se letos
le dopolnilne volitve dveh odborniških mest.
Članarina, ki jo je za letošnje leto društveni odbor predhodno določil na 50
Din. za redne člane in 25 Din. za zaprisežene lovske organe, se je odobrila.
Med samostojnirni predlogi je navesti ustanovitev tiskovnega sklada, katerega
temeljni kamen je kot prvi položil društveni predsednik znesek 5.000 Din.


Potrebe tega sklada ni treba posebej utemcljevati; denar se bo koristno
mogel porabiti za publikacije, kot bi bile navodilo za zaprisežene lovce, pravilniki
za brakade, Ietaki za propagando lovstva, lovski koledar i t. d.


Dalje se je razmotrivalo vprašanje, kako naj se prepreci g´nevanje velikega
divjega petelina. Obveljal je predlog, da naj se letos lov na petelina prične Sele
16. aprila in ne s 1. aprilom. Lovcem se je priporočila moralna obveza, da na!
posameznik letos ne ustreli več kot enega petelina.


Da bi se dosegla popolna organizacija lovcev, se je sklenilo, obrniti se do
direkcije šum v Ljubljani, da najde sredstva, po katerih bi bila otežkočena pridobitev
lovske karte vsakomur. ki se ne izkaže, da je član Slovenskega lovskega
društva. Opozorijo naj se pristojna oblastva, ki jim je na prosto dano po predpisih
min. ukaza z dné 15. dec. 1852, drž. avstr. zak. št. 257, zdražitelja lovišč kot
zakupnika potrditi ali ´zavrniti, da odklonijo potrditev ako se zdražitelj ne izkaže,
da je organizovan, odnosno včlanjen v Slovenskem lovskem društvu.


Konćno se je pečal obči zbor še z vprašanjem, ki se tiče lovske zakonodaje
in nameravane izpremembe naših glavnih lovskih načel, s čimur se v Sloveniji
seveda ne moremo strinjati.


Šivic.


1 ........ ........ 1


...... ............ .... .. .... ...... .........


....... ...... ........... ..... ...... jo 43.788 .... ...... ...


25.200 .......1 To je ..... ......... ...... .. ........... ......... .
......... .. ... ........ je 11.000 ...... ......... ... ...... ......,
a. 11.000 ...... ....... ... ....... .......... ........ je .... ......
... ........... ....., ... 25^30 ....... ......... ......., ...... jo
.... .. ..... ......... .... . .. ...... .. ... .......