DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1924 str. 6     <-- 6 -->        PDF

Uređivanje državnih šuma.


strane ne da se ni to zatajiti, da sa drž- šumama, koje čine jezgru


našeg šumarstva, treba gospodariti po nekom jedinstveno m


sistemu , uvažujući kod toga specijalne prilike pojedinog kraja. U


raznim instrukcijama se na razne načine određuju smjernice budu


ćeg gospodarenja. Isto tako se na razne načine riješavaju principi


jelna i važna pitanja o upotrebi drvne mase, ophodnje i potrajnosti


tako, da uviđamo, da heterogeni taksacioni sistemi sprečavaju je


dinstveno ekonomisanje i rad u svim drž- šumama i onemogućuju


tako potrebnu homogenost u taksac operatima. Jedinstveni taksaci


oni sistem, koji bi u svojim temeljnim principima vrijedio


za sve državne šume naše prostrane Otadžbine, smatramo iza unifi


kacije šumarskog zakonodavstva, najprečom potrebom državnog


šumarstva-


Sa toga gledišta ćemo sadanji taksacioni sistem državnih šuma


u Hrvatskoj i Vojvodini podvrći objektivnoj kritici- Kod tog razma


tranja ne ćemo se zaustaviti na uskim granicama državnog šumar


stva bivše ug. pole monarhije, nego ćemo nastojati, da sa neke


šire baze obuhvatimo i analiziramo i druge taks- sisteme, koji se


primjenjuju u ostalim državnim šumama.


Ovom prilikom naročito ističemo, da ćemo za sada naša raz


matranja ograničiti jedino na šume, u kojima se gospodari čistom


i raznim oblicima oplodne sječe (Flâschenwirtschaft) ; za sada osta


vljamo po strani kraške i ostale šume, u kojima treba vršiti pre


borni ili slični način sječe, jer ova zahtijeva drugi sistem rada i


obračuna etata.


Kod ovih razmatranja bavit ćemo se samo idejnom stranom
toga pitanja- Nikako ne želimo da ulazimo u pitanja konvencionalnih
znakova, tabelarnog (formalnog) oblika taks. operata, jer to smatramo
manje važnim i donekle sporednim pitanjima-


Pokaže li se kod ovog razmatranja, da nas koji od sadanjih naših
sistema uređivanja drž. šuma više ne zadovoljava, tad bi potražili
nove puteve. kojima bi naš novi taks- sistem trebao da pođe, težeći
za progresom i savremenošću-


Ujedno ćemo se ukratko osvrnuti i na metode, po kojima se
uređuju šume u nekim stranim zemljama sa naprednim šumarstvom.


Daleko smo od toga, da bi jednostavno kopirali uredbe stranih
zemalja, a bez obzira na naše specijalne prilike- S druge strane opet
ne uviđamo, zašto ne bi od inostranstva preuzeli ono, što se ondje
pokazalo dobrim i što bi posvema odgovaralo i našim prilikama.


U prirodnom toku razvoja ne smiju se preskočiti pojedine faze
evolucije, nu na nama je, da trajanje tih prelaznih stadija što više
skratimo, a pogotovo, da izbjegnemo faze stagnacije, koja često nastupa.


Svi osjećamo potrebu dizanja intenziteta gospodarenja; nu to
će biti moguće samo onda. ako nam je poznato stanje šuma, njihova
prihodna sposobnost i ako smo nacistu sa svrhom i načinom
budućeg gospodarenja. Riješenje toga kompleksa pitanja moguće je
jedino na temelju valjanih gospodarskih osnova (privrednih planova)-
Treba dakle da izgradimo valjani sistem po kome ćemo ih