DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1924 str. 7     <-- 7 -->        PDF

Uređivanje državnih mnia.


sastavljati, ako želimo, da dođemo do njih i da od njih bude neka
korist. Opća ie potreba dakle, da se što prije izgradi takav taksacioni
sistem po kome bi se državne šume jednostavno i dobr
o inventarisale i po kome bi se ustanovila njihova prihodna
sposobnost.


Taj će sistem biti osnovicom daljnjeg ekonomisanja sa šumama
tako, da mirno možemo da ustvrdimo, da razvoj i daljnji prosperitet
državnog šumarstva, dobrim dijelom počiva na solidnim
temeljima savremenog i modernog taksacionog sistema-


U ostalim naprednim zemljama je taksacija duša čitavog gospodarenja;
u nas tek vegetira bez većih pogleda i upliva na gospodarenje,
a uz to se često smatra kao nešto suvišnoga, što »koči rad«
uprave-


Ne samo metodu uređenja, t- j . način obračuna etata, nego čitav
sistem treba popraviti, jer će samo na taj način taksacija moći
da posvršava velike zadaće, koje na nju čekaju-


Naša izlaganja ograničit ćemo samo na državne šume, nu držimo,
da bi se pojedini predloži i opažanja mogli primijeniti i na
ostale kategorije vlasništva.


t


A.
OPĆA KRITIKA PROPISA ZA UREĐIVANJE DRŽAVNIH
ŠUMA U HRVATSKOJ, SLAVONIJI I VOJVODINI-
Preko 40 godina prošlo je od onog doba, otkad su utvrđene
prve smjernice za uređivanje ovdješnjih državnih šuma- Kroz to
dugo vrijeme mogao se taj sistem1 uređivanja u praksi dovoljno
iskušati, pa se mogao iskristalizovati i ispravan sud o njegovoj vrijednosti
i uporabivosti.


U stvarnoj kritici toga sistema uređivanja, osobito su učestvovali
Bund Kâroly (tajnik šum. udruženja) i Muzsnay Géza (bivši
profesor uređivanja na Visokoj šumarskoj školi u Sćavnici), pa
niže navađamo popis njihovih radova, kojima su kritikovali svoj
taksacioni sistem1


1 Bund Kâroly. Erdészeti Lapok 1901. str. 195., 277.: Skice o taksacionom
sistemu u inostranstvu.
Bund Kâroly: Erdészeti Lapok 1901. str. 751.: Organizacija taksacionog
sistema.
Bund Kâroly: Erdészeti Lapok 1901. str. 1076.: Gospodarske osnovenadzorništva.
Bund Kâroly: Erdészeti Lapok 1901. str. 1207.: Metode uređivanja u
inostranstvu.
Bund Kâroly: Erdészeti Lapok 1902. str. 264.: Gospod, osnove i šumska
nadzorništva.
Bund Kâroly: Erdészeti Lapok 1902. str, 391., 513., 1400.: iWetode uređivanja
u inostranstvu.
Bund Kâroly: Erdészeti Lapok 1903. str. 828.. 833., 1141., 1159.: Metode
iuredivania u inostranstvu.