DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1924 str. 8     <-- 8 -->        PDF

168 Uređivanje državnih šuma.


Odredbe, koje su u spomenutim naredbama izložene, sad su
preuske; one smetaju slobodno kretanje i vezuju svaki liberalniji
pokret- Principi tih naredaba već odavna ne vrijede u savremenoj
znanosti, a i praktični je život prešao preko njih


Čitav sistem tih naredaba odviše je krut, jer sputava slobodno
gospodarenje. Glavna pogreška toga sistema uređivanja jest ta, što
kontrola dolazi u prevelikoj mjeri do izražaja. U vrijeme izdavanja
prve naredbe, bila je prevelika bojazan u pogledu održanja šuma i
previše se nastojalo osjegurati potrajnost i jednakost prihoda.


Polazilo se sa gledišta, da je najbolja kontrola iskorištavanja


— sječna površina; radi lagane kontrole u vođenju sječina uzeta je
metoda rašestarenja površir.a (Flachenfachwerk. térszakozâs). Uz
snažni šablonizam čitavog sistema to je dovelo do čistih (golih)
sječa i tamo, gdje ih nije trebalo provadati- Potreba snažnog nadzora
opravdavala se malenim brojem nedovoljno obrazovanog šumarskog
i pomoćnog osoblja- Te bojazni i nastojanje, da se nadzor što
više olakša, bijahu povodom mnogim nedostacima-
Prva posljedica toga sistema bila je ta, da je čitav uređaj postao
nekom šablonom, koja je u mnogočem smetala slobodnom radu
upravnika, vezujući mu ruke i u onim pitanjima, koja bi sasma
mirno mogao da riješi-


Ovo nepovjerenje u upravnog činovnika- dolazilo je do izražaja
ne samo u naredbama za uređivanje šuma, nego i u čitavoj ondašnjoj
državnoj šumarskoj administraciji.


Šumska nadzorništva i taksacioni uredi (zvanja) previše su
se držali mrtvog slova naredbe; glavna im je briga bila. da sa sebe
skinu odgovornost i u onim´ slučajevima, gdje su već i same naredbe
dozvoljavale neki širi djelokrug.


Mnogo su griješili i upravitelji, koji nisu ništa poduzimali, da
se po njihovom mišljenju loše odredbe gospodarskih osnova isprave;
ograničavali su se jedino na to, što su se među sobom žalili na sastavljače
osnova i na one, koji su ih odobravali, dok nisu poduzimali
nikakove stručne akcije i javne kritike, da se taj nesavremeni sistem
zamijeni boljim- Prevelik je bio autoritet vlasti i naredbe, a da
bi se smjelo išta poduzimati protiv njih! Samo je na taj način mogla
nastati opća žalba na pretjerane zahtjeve i upliv taksacije i nadzorništava,
koji su kočili svaki slobodniji razvoj šumskog gospodarenja-


Mora se priznati, da takovo stanje nije vladalo samo kod nas.
nego i kod drugih naprednijih naroda- Uslijed svog specijalnog naziranja
na šumu i šumsko gospodarenje, dolazila je taksacija sa
svojim etatno-kameralističkim zahtjevima previše do izražaja- Prejaka
je bila težnja, da se sve stegne u uske i nepomične odredbe gospodarske
osnove. Nastojalo se. da se sve unapred uredi i propiše,
a kad se dogodilo nešto nepredviđenoga, nije se znalo, što da se


Bund Kâroly: Erdészeti Lapok 1905. str. 251.. 301., 488.: Kritička ocjena
madžarskog taksacionog sistema i nekoliko predloga za njegovo usavršenje.


Muzsnay Qéza: 0 razvoju našeg uređivanja šuma, Šćavnica 1911.,


210. strana.