DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1924 str. 35     <-- 35 -->        PDF

o pridobivanju gozdnega semenja.
Ing. Cvetrič:


O pridobivajnu gozdnega semenja.


Prekomernemu sekanju v naših gozdih ne sledi vselej tako
potrebno pogozdovanje. Kot vzrok se navaja pomanjkanje sadik.
Naši gozdni posestniki so bili navajeni, da so jim preskrbovale državne
gozdne drevesnice potrebne sadike po zelo nizki nabavni
ceni. Te drevesnice pa vsled nedostatnih kreditov ne morejo vzgajati
toliko sadik, kolikor jih gozdni posestniki rabijo*).


Poleg tega obstoja še pomanjkanje cenenega gozdnega semenja,
tako, da si naši posestniki, tudi če bi hoteli kaj storiti za gozdorejo,
tega ne bi zmogli.


Pred vojno so dobavljale našim krajem potrebno semen]e
nemške in avstrijske sušilnice, zlasti iz Inomosta in Dun. Novega
Mesta. Te so tudi kupovale pri nas češarke (čerhe, storže, krtelje)
in drugo gozdno semenje.


Tudi danes smo navezani na dobavo semen razen smreke
večinoma na te tvrdke- Lani se je plačevalo za 1 kg smrekovega
semena 60 Din. po letošnjih, baš dospelih cenikih iz Avstrije se zahteva
za 1 kg smrekovega in borovega (črnega) semena 70—80
Din., za t kg mecesnovega pa od 95—110 Din.


V naši državi imamo v Teslicu v Bosni^veliko sušilnico, ki pa
bode komaj krila tamkajšnje potrebe. V »Šumarskem listu« smo
čitali, da se je osnovalo tako podjetje na Štajerskem v Rečici ob
Paki, ki pa proizvaja letoe le smrekovo seme.


Ker so težkoče pri nabavi cenenega gozdnega semenja, zato
morajo poskušati gozdni posestniki in manjši gozdni uradi v lastnem
delokrugu nabaviti si potrebno semenje- Navadno se seme
pridobiva v domačem gospodarstvu na ta način, da se čerhi raztresejo
po derah (mrežah v obliki vepjih ali manjših predalov) in izpostavijo
umetni toploti pri pečeh ali pa naravni solnčni toploti- Pri
prvem načinu je vedna nevarnost, da bi prevelika temperatura
semenju škodovala, pri drugem pa traja sušenje predolgo. .


Da izbegnemo nevarnosti prehudega segrevanja in da se nekako
mehanično pospeši sušenje čerhov, bode gotovo nastopni način
sušenja pripomogel k ugodni in ceneni rešitvi dobave semenja
za manjše gozdne posestnike in gozdne urade v lastni režiji.


*.Ker se bo vsled potekajoče zakupne pogodbe velika ljubljanska državna
gozdna drevesnica moralo najbrž opustiti, ako ne bo- najti zemljišča za napravo
nove drevesnice, bo pomanjkanje sadik katastrofalno. — Op. Uredn,


** Imamo još sušarne manjeg opsega u Sen´U i Nerežišću (Dalmacija). —
Opaska Uredništva. —
ŠUMARSKI LIST 5/1924 str. 36     <-- 36 -->        PDF

25S O pridobivanju gozdnega semenja.


Vsak prostor nam je dober, tudi pisarna, ki ima dobro peč,
katera dobro vleče. K peči se postavi podolgem v oddaljenosti 1—2
m in to čim višje pod strop nekaka omara prizmatične oblike. Stranice
morajo omaro od vseh strani dobro zapirati, vendar se mora
pokrov dati po portebi dvigniti, istotako se mora omara na eneui
koncu z vraticami odpirati- Na dno pride predal. Vsi deli omaic
naj bodo tako sestavljeni, da se lahko vsak čas razaenejo. V to
omaro se pritrdi na obeh konceh z osjo v ležajih boben, ki se da od
zunaj z ročajem vrteti. Boben cilindraste oblike ima dvojno dno;
eno se na pol odpira v obliki vratic, skozi katera se čerhi mečejo
odnosno odstranujejo iz notranjosti bobna. Obojno dno je zvezano
na obodu medsebojno s 6—8 letvami, primerno moičnimi; na te se
ko plašč napne žičnata mreža odprtinami, velikimi približno 1 cm^
Ta boben je popolnoma zaprt v omari in se da tudi vrteti, ker je z
osjo trdo zvezan.


V omari pod bobnom se namesti pločevinasta cev u obliki U
Oba konca te cevi sta zvezana in sicer eden z dovodno cevjo iz
peči, drugi z odvodno cevjo v dimnik. Cev namreč, ki vodi prvotno


Pod.olL r>i Prečni
pre-pez. pretvez.


neposredno iz peči v dimnik, se predeli in namesti na njej dovodna
cev, ki veže en konec U-cevi pod bobnom ter odvodna cev, ki veže
drugi konec te cevi. Na ta način se pretaka topel zrak iz peči skazi
dovodno cev po U-cevi pod bobnom ter odhaja po odvodni cevi
nazaj v dimnik


Priporočljivo je, da so stranice omare tako pritrjene, da se
dado vsaj na eni strani odpirati. To radi tega, da se sušenje lahko
vsak čas pregleduje in nadzira-


Omara mora biti iz popolnoma suhega lesa, dru,gače preveč
pokajo stene in ne bi držale tako dobro´ toplega zraka v omari. V
glavnem torej mora biti omara dobro zaprta s predalom vred, tako
da _se porabi razgret zrak v polni meri. Pri roki moramo imeti navaden
toplomer, da se od časa do časa kontrolira temperatura v
zaprti omari. Nad 45" C ne sme temperatura nikoli nastopiti- Pri
tem se opozarja, da se morajo cevi skoro vsak teden izčistiti, dru.
gače zrak ne vleče, in se preveč dimi.
ŠUMARSKI LIST 5/1924 str. 37     <-- 37 -->        PDF

o pridobivanju gozdnega semenja. 259
Mesto navadnih peči in cevi se lahko namesti pod bobnom
neposredno v zaprti omari mala električna peč. To bode zlasti prijalo,
kjer imajo na pr. razne žage svojo električno napravo-


Glavna pridobitev s to napravo bi bila izraba toplote, kjer se
stalno kuri in se stalno tudi malo večja toplota lažje prenaša. V
dobro zakurjeni sobi znaša pri tej napravi razlika v temperaturi
med ono v omari in v sobi povprečno 8—10" C V slučaju, da bi se
bilo bati prevelike toplote, se pa lahko pokrov, ali tudi stranice po
potrebi odpro-


Pri tej napravi si bode lahko vsakdo še tuintam kaj izboljšal
da bode čim boljše izhajal. Tako se na pr- lahko odprtina za vlag
»anje čerhov napravi na plašču bobna v obliki zaklopa; pri tem
bi se čerhi od zgoraj vlagali, potem ko so se iz bobna v nasprotni
legi istega iztresli v predal, in dr.


Stroški za celotno naprav za omaro v obsegu 1 :1-3 :0.8 m
z bobnom, železno osjo, s 7 m dolgimi cevmi (s premerom 10 cm)
znašajo z vsem materialom vred okruglo 2500 Din. Pri 1 m dolgem
bobnu s premerom 0-5 m znaša prostornina ca 0.2 m^ Napolni se
sicer v to lahko okroglo 2 hI čerhov; vendar se jih ne sme naložiti
niti do polovice, ker se vsled sušenja odpro in močno razširijo- Potemtakem
pride v boben največ 1 hI čerhov, t. j- cca 25—30 kg, toda
bolje še manj. Iz teh se pridobi PO dva do tridnevnem sušenju 1.3 do
1-7 čistega, t- j- izluščenega semena, odnosno toliko manj, kolikor
manj smo mogli spraviti čerhov u boben. Pri tem računam, da
pride iz krila tega semenja približno 60% čistega zrnja.


Boben napolnimo manj kot na polovico s čerhi, zato, da se ob
vrtenju bobna močno premetujejo ter iz njih seme bolje odpada.


Pridobljeno, še okriljeno seme je treba očistiti. Krila se najenostavneje
odstranijo s tem, da se seme v vrečah z jermeni premlati
in nato skozi par rešet (sit) preseje. Sicer baš ni treba za domačo
porabo posebno gledati na čisto seme-


V gozdarskih krogih je že dolgo znano na temelju tozadevnih
preiskovanj prof. dr. A. Cieslarja, da je za vzgojo gozdov največje
važnosti proizhodnja (provenienca) gozdnega semenja- Gotovo
je, da se podedujejo pod vpHvom položajnih činiteljev (kot so absolutna
in relativna višina, položajna lega, temperatura, sestava
zemlje i t. d.) individuelne lastnosti dreves v zunanji obliki, rasti
in notranji sestavi-


Zato je treba Iskati iste položajne prilike, ki najbolj odgovaijajo
kraju, kamor pride seme v vporabo.


Razen tega je treba gledati strogo na to, da se nabirajo češarki
od zdravih, lepo zraslih že zrelih debel, t. j- v starosti 60—80
let.


.J^^^