DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1924 str. 41     <-- 41 -->        PDF

Literarni pregled.


Literarni pregled. |


Joso Lakatoš i Dr. Aco Despić:


INDUSTRIJA BOSNE I HERCEGOVINE.


Urednili uvaženog privrednog dnevnika »Jugoslovenslii Lloyd« poznat je
već našoj javnosti radi livalevrijednog nastojanja, da nas svojim publikacijama
upozna s niašom doduše mladom, ali naprednom i jakom industrijom.


Nakon »Industrije Slovenije« i »Industrije Dalmacije« izdaje evo u društvu
sa sekretarom trg. komore sarajevske »Industriju Bosne i Hercegovine«.


Bez oklijevanja izjavljujemo, da je najnovija publikacija ujedno i najuspjelija,
a za nas šumare najzanimivija.


Tko zna, kako se teško dolazi do statističkih podataka kod nas, gdje se
mora radi jednog jedincatog podatka gubiti sate i dane, da ga se na koncu ipak
primi tek sa stanovitom rezervom, taj će znati i prosuditi, šta znači sastavljati
ovakove knjige, koje su danas jedini informatori u statističkim pitanjima.


Mi ćemo se ovaj put dotaći samo onih podataka, koji pobliže zanimaju
šumarstvo.


Tu je na prvom mjestu industrija drva, koju autori stavljaju na prvo
mjesto, iznoseći podatke o šum. eksploataciji, preradi i trgovini. Navodi se detaljan
pregled izvoza sve do 1917. Zanimivo bi bilo znati učešće tih pokrajina i
u našem sadašnjem izvozu, što autori ne navode, jer jamačnO´ nema nigdje
podataka.


Pojedine veće tvrtke navedene su sa svim detaljima, iz kojih se može razabrati
veličina njihovog pogona; a sve je to popraćeno vrlo ukusnim i instruktivnim
snimkama, koje predočuju gigantske dimenzije tih poduzeća.


Iza većih industrija navedene su i manje pilane, udružene u »udruženje malih
pilana«. Uz pilane navedene su poimenično tvornice pokućtva, industrija kola,
sita i rešeta i industrija štapova.


Iza šumske industrije spominje se vrlo opširno Rudarstvo. Za nas su od
osobite zanimivosti podaci o kapacitetu produkcije pojedinih rudnika, gdje je kapacitet
premašio predratni. Ovo je najbolji doka´z o tome, da je i država sposobna
voditi poduzeća u svojoj režiji. To je ujedno i najbolji odgovor onima, koji su se
upeli da dokažu, kako država ne može eksploatisati sama svoje šume, koji posao
i ne nosi obilježje industrijskih poduzeća, kako je to slučaj kod eksploatacije rudnika.
Zanimivo je, da u istom ministarstvu vidimo, kako se ulažu ogromni kapitali
u rudnike i ostavljaju u državnoj režiji, dočim se zia šume jedva daje ono
par milijuna obrtnog kapitala.


Za šumarstvo je zanimiva i kemička industrija u kojoj se opisuje destilacija
drva u Teslicu, fabrika terpentina u Višegradu i fabrika celuloze u Drvaru.


Čitajući ovu knjigu letimično uvjerili smo se, da u Bosni imade kud i
kamo više industrije, nego što smo ih do sada poznavali, a neke su upravo ogromnoga
kapaciteta i svjetskoga glasa. Iz savjesno obrađenog djela opaža se na