DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1924 str. 42     <-- 42 -->        PDF

žalost, da je kod velikog broja industrija angažovan većinom strani kapital bez
kojega se u Bosni u predratno vrijeme nije rnogao ni zamisliti osnutak koje industrije
a i danas ovisi o stranom kapitalu dobar dio napretka tih industrija.


Ova će knjiga veoma dobro doći i kao sistematsko složeni adresar industrijah
u Bosni i Hercegovini, napose bankovnim poduzećima kao informativna
knjiga za placiranje kapitala, industrijalcima i trgovcima za nabavu surovinaizrađene robe osobito orijentalne (ćilimi, bosanske domaće tekstilne i kovne izradbe
itd.).


Preporučamo je i svim članovima našeg Udruženja, koji se žele pobliže
upoznati s industrijom ove lijepe zemlje.
Knjiga stoji Din 40.— , poštarina posebno — a razašilje ju: Uprava Jugoslavenskog
Lloydia, Zagreb, Marovska ul. br. 21.
Kako iz obavijesti vidimo, skorih će dana izaći iz štampe od istog pisca


g. Jose Lakatoša: »Industrija Hrvatske i Slavonije« oko 5(.) stranica Din 80) nadalje
su u pripremi: »Industrija Vojvodine« te »Industrija Srbije« i time bi sa izašlom
već »Industrijom Slovenije« (Din 30) i »Industrije Dalmacije« (Din 20) bila obrađena
svakolika industrija u našoj kraljevini.
»


Adresar industri.,e drva. Redakcija »Drvotršca« u Zagrebu izdala je veoma
ukusan adresar industrije drva kraljevine SHS. Adresar je razdijeljen na tri poglavlja,
šumska industrija, pilane, veletrgovine drvom, preradba drva. Po
ovim strukama nalaze se svrstane abecednim redom sve drvarske tvrtke i tvornice
u našoj državi. Osim adresa dodani su kod svake tvrtke još i ovi podaci:
g(!dina osnutka, broj zaposlenih radnika i namještenika i vrst izrade. Cijena
ovomu potrebnom adresaru je Din 100, a naručuje se u upravi »Drvotršca« u
Strossmayerovoi ulici broj 6.


.


Bosanski šumar, mjesečnik organizcaije šum. tehn. pomoćnog i zaštitnog
osoblja za Bosnu i Hercegovinu. Izašlo je do sada 7 brojeva. U zadnjem broju
donosi želju organizacije, da stupi u tjesniu vezu s -lugo-slavenskim Šumarskim
Udruženjem.


*
Posavski Lovac. Pod tim imenom pokrenuo je gosp. vi. šum. nadzornik
.laroslav Šugli u Novoj Gradiški novi lovački list. Prvi broj po svom sadržaju
vrlo mnogo obećaje. Pretplata na god. 120 Din. Preporučujemo svim prijatel ima
lova. — Prema tome imamo u našoj državi ove lovačke listove:


Lovec, organ slov. lov. društva, Ljubljana.


Lovačko ribarski vijesnik, organ hrv. društva za gajenje lova i ribolova.


Lovac (čir.), organ saveza lov. udruženja u Srbiji.


Lovački glasnik (ćir. i lat.), organ saveza lov. društava, Novi Sad.


Qlas Lovdžije, Osijek.


«
Agrarna biblioteka: V. knjiga: A. Hribar: Đubar i dubrenie. Izašla je iz
štampe peta knjiga Agrarne biblioteke pod gornjim naslovom. Autor nam je u
ovo] knjizi na vrlo lijep način pi-ikazao, kako važnu uiogu imade dubar (stajski
i vještački) u bilinskoj proizvodnji, te zemljoradnicima dao tačnu i jasnu uputu,
kako se imaju vladati, ako hoće, da na svojim zemljištima povećaju godišnje svoje
žetve.