DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1924 str. 53     <-- 53 -->        PDF

Bilješke.
275


Dostalac: Fr. Petrić, Zagreb. .


.. VII. 1922.


Kostajnica, Majur ž. st. 89.2 pr. m. Bu og. i. c. 40 Diu, d. c. 7U Din,
Dostalac: Dr. V. Uučković, Zagreb.
25.V1. 1923.


Kostajnica, Majur ž. st. 494 pr. m. Bu og. i. c. 70 Din. d. c. 93.12 Din.
Dostalac: St. Radovanović, Zagreb.


21. VIII. 1923,
Kostajnica, Majur ž. st. 528 pr. m. Bu og. i. c. 93 Diu. d. c. 105 Din.
Dostalac: 1, Banjac, Ruma,
3, XII, 1923,


Kostajnica,
Majur ž, st, 4000 m-´ Bu.gr, d .c. 256 Din.
Dostalac: A. Heim, Zagreb.


29. VIII. 1922.
Ogulin, Og.
17 o, ž. 262 m^ J. gr. i. c. 56 Din, d. c. 76.37 Din.
Dostalac: R. Milanović, Ogulin.


29. VIII. 1922.
Ogulin, Og.
17 o. ž. 1410 m^ J. gr. i. c. 56 Din, d. c. 75.04 Din.
Dostalac: Dobrila i Kiselić, Sušak.


23. IX 1922.
Ravna
Gora, Lokve 23 kim o. ž. 1909 ... m. Bu og. i. c. 12.0 Din. d. c. 16.30 D ii
Dostalac: N. Petrovič, Karlovac.


29. VIII. 1922.
Ravna
Gora, Srp. Moravice 4 kim. o. ž. J. gr. 1227 m" i. c. 76 Din, d. c. 101 Din.
Dostalac: »Silvestris«, Srpske Moravice.


23. IX. 1922.
Ravna
Gora, Skrad 28 kim o. ž. 2891 m´´ J. gr. i. c. 70 Din, d. c. 102 Din.
Dostalac: Tvornica kola d. d.. Ravna Gora.


10. XI. 1923.
Ravna
Gora, Skrad 25 kim o. ž. 698 m^ ,. gr. i. c. 115 Din, d. c. 133.40 Din.
Dostalac: Narodna industrija drva. Ravna Gora.


14. XII. 1923.
Ravna
Gora. Skrad 22 kim o. ž. 430 m" i. c. 95 Din. d. c. 110.70 Din.
Dostalac: Iv. Marinić naslj., Begovorazdolje.


3®©0S3®®6s©®©0S9ffi©6i©®©®©®®®©©LK3©6i®GSSiS®^^


Bilješke.


©©©©©SSS 3SSSSSS©eS90

............ .... ..........


...... o ............ . ............. ......... . ....... ..........
..... ...., ............ . ......... ........ .. t. ........ 1923.
.... .......... .... ......... ... ... .. ... ..... o ............


......... .......... .... ........ .. .............. ...... ......
......, .... ..... ... . .... .... ......, .... .. .... ........ ..;,
.. je ... ......... ..... .... ......... ....... .......... ..... ..
ŠUMARSKI LIST 5/1924 str. 54     <-- 54 -->        PDF

276 Bilješke.


.... 3. j 4. ....., na ... ........ 1.—3. ..... joiu . ..... ..... iipn


...., ..... .. ........ .. 4. ..... ...... ......... ........... .....


je ..(1 ."j. ´I. p. ....... ..., .... .. je ..... ....... ........ .. ........


..... ciipi´.MiiM. ... (1....... ...... 3. ....., ha .. ..... .... TI 6. .. \).


..... jioliir . 4., 7. . .., S. . 6, .... ...... ........ ..... ...... .. ...


iiai,- li. ........... ......... 5. .. . 4., (i. . 5., 7. > (i .1... ..... .. .....


.^..... ....-. ....., ...1. .. ......... .... i,|niBO .... ...........,


.... ..´ .... .......... no ......... .....


AKO ......... ........ .... 1. ...... . .. ^iInuncTapcTBo .... .
......., TO .... ..... ....11.. .../...., .... je pacnoiie^pna ........
cTj*yi,a. .Jop ... CG .. ......... .......1;. . .... ........ ...... .....
..../.... ..10...... (a . ....... .............. joiii ii ..... .........),
..... .. ........ ...... ..... . ....... . .. ca.vio . ?,., 4. . .5.
....., a . TO .... ............ . ....,:.. ....... 1, .......... ........
.. .... Hoiffl ...... (.........., ..........). ..... .... ...... .. .....,
... .. je . ......... ..... ... ......... .... .......... ......, im
je ........ ..... .. ..... ..... .......... ............ .. .. ne ......
. ......... ..... .... .... ... . . .... ....... ........ .... ..>
..... ..... . ......, .. ... .\" ..... ...... . ............ .. ......
.. .. ........ ...... . ......, .. je ......... . ..... ......... .......:
..... .. . ...... .... ......, .... jom . .. ........


Ii ... .. ... ...... ..... ..... ........ ......... ..... je ......
........ .......... no ......, ........ je . ...... ......], .. .... no
...... ........... ...... . ..... ........ ...... . ........ . ......
......!.. . ...... n ... .... .. .. ......... .... je ........ ...........
.... ........., ... je ...... ...... . ...... ...... ..... .... ..,
.. BCR no ......... ...... ........ .......... a .. .. no ...... ...........
...... .)5.... ... .... .... ...... ..... ...... .. ........
.......... .... ...... ........, .. no ... ..... .. .... 1>.......... .....
........., ... .. ... .... . ...... ......... .........


. .......... .......... ........ ...... je ........ s-i ............
. pDoj ..... na ... ..|.... .. je .. ... ........, laijn .... ......... .
......, ............ .. ......... .. ....... ........, ... no ......´ ......
......... ........ no ... 6. ... ...... .. .., ... ........ ........
.... ......., .... .. .. .. .... ... ..). .. ....... ..... ........:
....... ...... . ... ......., ........ .. .. ...... ..... ......, .. je .....
.. .... ....... . ...... ....... . ......, . ...... . ..... ..... ......
.... ....... .... (........) .......... . 3., 5. . 6. ....., ...... ..
... .. ..... ........, .... ...... .. .... .... . ,5. . (i. ....., ... . 8.
... i. . ..........(. ..... .... ........., ..... .. rro ...|10... . 5., 6.
. 7. .. .., ... .... .... ......, na .. ......... ..... .... .... .......,
... .. TO no ... 9. ...... o ........... ...... ...... a .... .. ..........
. ......... .... ....., .... ... . ....... .......


.. ....... . ....... ........., .... .. i;oce n ca ..... ......
....... .... ..... ....... .... ......... . 5. ..... (...... .........
3. . 4.); ...... ........ ......... ..... ( ............, ..........!,
......... . .. ..) . 5., 6., 7. . 8. ..... (...... ......... 4. . 5.): ... 6.
...... ..... ........., .. ........ 5. .. .. ...... . 4.. 0. .. .. . .5. ... d.
ŠUMARSKI LIST 5/1924 str. 55     <-- 55 -->        PDF

Službene vijesti. * 277


...... ii;u je miai, luiJBchii Oi)0] ........ ..... .. 0. .. p. . (i. ....., u:*


7. .. \. . 7. ....., .. 8. .. .. . 8. ..... . .. ..
4,i. !>. .1)...10 ..1).;... ........., .. .. ........ .... ...... .
.... ........ ........... ... ........ ............ ........., na


... ;.11.11..? HuvKUU.cpo .... ...... 8. .. .. . 5, 7. .. .. .5. . -.. .....,....
.. ........ ......... ....... .... ........ iiiJOnciiaT .. ...... ... 0
... -../... iT. ....... ........ .... ...... ..... ....... .... .....ibejje
............. . ....... .........., .. .. iia ... ........ ... 9
......?


...... je . 1.0. ...... ......, 1... ..... je ........... .........
čajiOM .. ...... .. .. ..... . ......., .... ........ ILHX(IB(IM .........,
ea.\i6eTTe(|iiiiuija .... .|.\..)..


... 30. ...... ...., .. ........ . 1.4 ...... ...... ...... . ...


i-pyiie. j;oje .. ......... no ......... .. ....; ......, .. ... .... ...


........ .. ..... .. nei.´H . ...... ..... ....... ......, ..... . 2. ..........,
....... ... ..... ..... 14 ...... ........ .. ........., .. je
........ ....... ... ....... . 2. .........., ... .. .... ...... ....... .
.... 1,.´.(..>1)... . ...... ...... ....... onlinna . ..............
cnpeNrnjr.
..1\:. .. onai.o ........ joni ..... ........ o .........., .... ..
......... iiame ....... ii Koje .. ........ .... . ......... ... . . ........1.
..\!., na J. .. .. .. TI ... ........ ........ ........ ...........
.... .|)......., .... he ..-..... CaiBJeT ...... .......... . ... ......
...... .. ..... ...... ii .1. .. ... ... ... ...... ............, .. .. .....
......... .... ... ........ .. .... ......, ... .. >1.... .. .. .......
...1.1. .........


I ...^..... ........


........ ........ .... .. .´...... ........ ...... .. 22. .....
... ...... ... 11.443 ........ je:


.. ..^....-... ......... 1,.. ....... Cpccn´or ......... . .....
....... ........., ......... .... ..... . .1........... ........ ......
. ... ][...(..,.: .. .....>.... y)e((ie|ienTa ... ....... ......... . .......,
..... ......., ......... ..............! ii .......... pciliepeiiTa ... ..iiCKor
....... ............. . .....: .. ......1...,. .1.\.... ...... .
... ....... ...... ........, .......... .... ..... . .......... ....


lieiiTa .... ....... ......... . ...... — eno \]. ....... ..\--,1;... ,


.....


f ..... ....., iii.\.\i. inivi,. ........ ... ....... ...... . .......
\.|.1 je
. 2(1. .(1..11.. ,1. :!!I. ,V, .... . .... ........ ......
....... . .....!