DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1924 str. 2     <-- 2 -->        PDF

Šumarski list


izlazi svakog prvog u mjesecu na 3—5 tiskanih araka


Članovi redovn i J- Š- U. dobivaju ga besplatno nakon podmirenja članskog
god- doprinosa od 50 Din.
Članovi pomagač i a) kategorije plaćaju godišnje 25 Din.
b) „ „ „ 100 Din.


Članovi utemeljitelji i dobrotvori dobivaju ga nakon jednokratnog
doprinosa od 500 dot 3000 Din-


Pretplata se šalje za članove iz Slovenije na Podružnicu J. Š. U.
u Ljubljani na ček. broj 11.054 ili po poš´tnoj nakaznici, za sve ostale pak
na Ček. J. Š. U. 34.293 ili na adresu blagajnika: Zagreb, Vukotinovićeva
ulica 2


Uredništvo i uprava nalazi se u Šumarskom domu Zagreb, Vukotinovićeva
ul. 2. Telefon 6—60


Za oglase placa se:


Za staln e oglase ((inserate) kao i za dražbene oglase:
*/t strana 500 (petstotina) Din. *]/4 strane 175 (stosedemdesetpet) Din.


./8


K strane 300 (tristotine) Din. strane 90 (devedeset) Din.


Kod trokratnog oglašivanja daje se 15%, kod šesterokratnog 30% i kod
dvanaesterokratnog 50% popusta.


Sakupljači oglasa dobivaju nagradu.