DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1924 str. 32     <-- 32 -->        PDF

Uređivanje državnih šuma.


se dopustivi etat površine ne ispuni. Drvna masa, koja se nalazi na
dodijeljenim površinama, uvećana za tekući prirast, pretstavlja
etat odnosnog razdoblja.


Ne uređujemo li šumu u smislu »sastojinskog gospodarenja«,
nego iznimno po kojoj šestarskoj metodi, tad dopustivi etat treba
obračunati na osnovu opće sječne osnove i iz površina i drvnih
masa, koje su dodijeljene prvoj periodi.


O specijalnoj sječnoj osnovi (Haungsplan), daje potrebne
upute § 41. iste instrukcije. Ova se osnova sastavlja na temelju
opće za slijedećih 10, a eventualno i više godina, na taj način, da
se uvrste one površine i drvne mase, koje su već u općoj osnovi
tom vremenu dodijeljene. Drvne mase, koje se nalaze na tim površinama,
uvećane za prirast do polovice vremena, za koje se etat
obračunava, a umanjene gubicima kod izrade, predstavljaju etat
(ortsgemasser Hiebssatz) za odnosno vrijeme.


Kod gospodarskih jedinica, koje su karaktera prašume kao i
kod sastava jednostavnih eksploatacionih osnova za kraće vrijeme,
ne uzima se u račun prirast, koji će kroz to vrijeme uslijediti.


Vrlo je umjesna i ta odredba instrukcije, da na koncu osnove
treba navesti one površine, na kojima se može vršiti sječa za vrijeme
od tri godine u slučaju, da se revizija ne bi mogla pravovremeno
obaviti nakon izmaka uređajnog doba.


5. U Srbiji.
Koliko nam je poznato, u Srbiji nema propisane instrukcije, u
kojoj bi bili obvezatno izloženi principi, po kojima treba uređivati
državne šume.


Način, po kojem će se obračunati etat šume, više je prepušten
izboru samog taksatora, kako to svjedoči slučaj privrednog plana
za šumu manastira Naupare.15


Takovo slabo stanje u pogledu uređivanja šuma bit će nam razumljivije
ako uvažimo, da je šumsko gospodarenje u Srbiji novijeg
datuma. U prošlosti imalo je da se bori s najvećim poteškoćama
u svakom pogledu, pa ćemo pojmiti, ako se nije mogao iskristalizovati
neki općeniti taksacioni sistem.16


Uz ovakove teške prilike, gdje se radilo o samom opstanku
šume i šumarstva, pojmljivo je, ako se nije dospjelo baviti se izgradnjom
taksacionog sistema, već je bio preči posao, spašavati .
ono, što se još dade spasiti.


16 ... .. .........: ..... . ....... .... (.........), ....... 1911
...... 33 . .....


1. ... ........ .. .....: .... ...., ....... 1904. . ..........
........ .......: ».... .... ...... ce y ......... ...... ... .......,
.. .. .... ....... ......... .... ........., ..... .. .......... ........
. ......... . ........ y ...... . ...... y ........ .........,
....... je ... ..... y ...., ... ce no .... ....... ... ....... ......
...... y ..... . ... ........ ........., a .......... .... ......
........ ....5 .... .. .... ......... ......... .........« . .. ..