DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1924 str. 33     <-- 33 -->        PDF

Uređivanje državnih šuma. 357


Međutim, kasnije se ipak počelo raditi i u tom pravcu, jer su
nakon izmjere državnih šuma: Zvezda. Crni Vrh i Tara, imale da
uslijede i vanjske taksacione radnje, iza čega bi svakako došlo na
dnevni red i riješavanje taksacionog sistema. Nadošli ratovi spriječiše
i odgodiše taj rad.


Teške poratne prilike, kad je u prvi mah trebalo riješavati pitanja
obnove i organizacije uprave, bile su vjerojatno razlogom, da se
nije dospjelo posvetiti veću pažnju samoj izgradnji taksacionog sistema.
Uz to treba prethodno ograniči ti državne šume i
urediti posjedovne prilike, što će još kroz dugo vremena zadavati
mnogo posla, a tek nakon toga moći će se pristupiti sastavljanju
privrednih planova u većem opsegu.


(Nastavit će se.)