DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1924 str. 34     <-- 34 -->        PDF

358 ....... na ...... »......... ........... .... ..... ....«


....... .. ...... „......... ...........
.... ..... y .........."


..... .... ......... ......, .... je ...... y 5. ... ».........
.....« 1. .... 1924., ..... je ... ......... ...... ...........
......... .......... .......:


58% ....... .... 1. .....,


13% « « II. « ......),


4% « « II. « (.... .. ........, ...........
.... ... ........ .......... .... .
7% ...... . .....,
9% ....,
5% ..... .
4% ..... .... —


... ............ ......., .... .. ... ....... ....... .. .......
.... ....... Te je .... ..... ...... ........ ......... . ............
.... ........., ..... .... ...... .........., ... ....
......... ......, .... .... ....... ...... . ....... ...... .........
..... ......, .... .. ... .... .............. ......,
..... .. ... ..... ........... ......., ... ... .. .........
...... .... .........., ... .. ........ .. ... ..... ...... ....
4% ... 20% ..... . .. ........ ..... ............ .... .......,
a .... 55%—60% ........ ...... I. . II. ...... ... ........
........... ....... .. ..... .... . ....... ....... .. ......
...., a . ... ............. ...... .. ...... .... .....
y ......... ...... ........... ce je, .. . ... ...... ... ......
.. .......... ......... ......... ...... ......., ... je ...
...... ...... ......... ............. ........ .. .... 20%,
.... ..... . ..... .... .. 45%—40% .... ........


... .... ...... .... ....... ... ........... ...... .. je
..... . ...... ......... y ..... ... ... ..... ...... ........
je ......., .. ce ..... ...... ....... .... ...... .. .......
.. 13 ....... 7 ... .. ...... ..... ... ...... .. ........
...... . .. ce ..... ....., ... .... je .... ......... .. ......
....... ........ ............ ....... . ........, .... je .......
... ........... ...... ....... .. ..... ...., .. ce 80 % ..
85% .. ....... . ....... ....... .... ...... ... ..........
..... ... ......., a ....... ... ...... .....


..... .. ..... ..... ........., .. ...... .... .......,
... .... . ... ...... ........ .... .. ........ ....... . .. ..
ŠUMARSKI LIST 7/1924 str. 35     <-- 35 -->        PDF

....... .. ...... »......... ........... .... ..... ....« 350


.... ............. .... ...... ......... y ....., ....... ...


....., ..... ...... .... ...... ....... ... ...... .. ...., ..


.... ... ..... ......... . .. .... .......


.... ..... .... ...... . ..... ... ...... 15 .. 20% .......
.... ... ....., .......... . .. ....... ...... .. ..... .............
.... y ...., ... ce, ... ... je ...... ... ....... .....
...... ......, .... . ...... ............ ......... A. ..
......-....., ........... ....... ... ...... .... .. ..........
... ...... ... .... .. .........


..... ce ...... .. .... ..........., .. ce ... ...., .... je


.... .. ...... ....... . y .... ..... ..... .............


......, ....... ... ....... .... y ..... ......


......... ..... .. ce ........ ...... ............ .......
........ ...... ..........., .. ce ... ........ .......
..... .. ....... .... .......... ...... .... ........ ...... ..
80 .. 85% .. ........ ........ ........ ......... ........ ......
....... .........., ...... ce ..... ... ..... ......, ... 5 %,
.... ....... .... y ........ ..... ... .... .. ........ ... ..
.........., ........... ... ....... ...... . .... .. ..... ....
...... .... ...... ..........


......, .... je .. ...... y .... ...... ........, .... .....
..... .... ........ ........... . ............. .........,
.... je .... .. ...... ...... .......... ......... ......... ...
......... ... ............ .... ......... .. .... 15 .. 20%
......, .... ce ..... ....... ... ...... .... ...... . .... je ..
...... ........... ... ....... .... ............, ... ........
... ...... .... y .... . ......, ... ce y ........ .......
........... ... .... .. .......... ... ........ .. .....
... ....... ..... . .. ..........


.. ....... .......... ......, ... .... je ... ........, .........
.. y ..... .. ........ ..... ............ ........ .......
(OKO 35 .. 40% ...... .... .......) ......... . .........
. ..... no ........ .... .. ........ ..... ............. ....
...... ......... .... ....... ... (60—65%) ......... je . .......
.......... .. 75 .. 80% ... ....... .... I. ... . .. 25 ..
20 % ... ....... .... II. ......


..... ce ..... ...... .... ....... .. 13 ... ....... 7 ...
....... .. ...... ..... a .... ......, .... je ..... .. 75% .
25% ... ....... .... 1 . II. ... ............. (... 60—65%
...... .... ......) ...... ce ....... y ..... .. 80% ... .......
...., a .... ....... .... je ..... y .... ......... . .........
...... (... 35—40% .... ......) .. 20% ... ...... .....


... ..... ...... . ...... ......... je ............ ...
35—40% ........... ....... ......... . ......... y .... a,
....... 65—60% .... ...... ....... ce . ....... ..... ča .......
.. 2 . 40 . . 60 . no .3 .. 63% ... ....... . .. 37% ...
...... .... y ......


3
ŠUMARSKI LIST 7/1924 str. 36     <-- 36 -->        PDF

360 ....... .. ...... »......... ........... .... ..... ....<


..... ..... .... ..... .. ...... ......... ........


13.25% .. .......... ......... ...... ....... .......... .. ..


.... 1922. . 1923. ...... .......... ....... .......... .. ..


.... ...., .... ... ... ...... .. ........ ....... .. .... 1921.,


...... ..... .. 93.44 ...... no .3 ........ ...... .. 80% Macv


......, a 9.84 ...... no 1 MS ....... ...... .. .... 20% ....


......, .... ............. y .... ...... ... ce .... .........


........ ... .... .. ...........


Ja ......, .. .. ...... ...... ......... ...., .. je ....
..... .......... ....... .. .... .... ...... ........., ....
..... ... ....... .......... ..... . .. ce . ..... ...... .. ....
..........., .. ce ....... .. ..... ..... .... je y .... ......,
..... ........ ...... ........ .......


............., .. .. ..... .... ........ ... .. ........
..... ............. 30% .. ...... ....... .... ...... .........
. ......... y ..... .. ce ..... .. .... ........ ........
10% ........ ... ....... .... .. ....... 70 ...... . 20% ...
....... .... .. ....... 7 ...... no ......, .. . .... ..... ......
...... .. .... ..... ......... y .... ........ .......
...... ......., ... ce ........ ...... l.ooo.ooo .3 ..........
....... .......:


100.000 X 70 ... = 7,000.000 —
200.000 X
7 ... = 1,400.000.—
......: 8.400.000— .......
..... ....... ... ..... .... .. ......... .... .......
...... ..... y ...... .. 65—98 ...... . .... ....... ......
....., .... .. 60 .. 70 .... .... .. .... ....... ....., .... ..
y .... 1911. ..... ..... ....... .......... .........., ..........
... ....... . .......´ ...... .. .. ..... y ...... .......
..........


............ je ...., .. ..... .......... ...... ............
y ....... .. .... ..... ....... .... .... ...... ..... . ........,
.......... ... ............ ...... ....., ........
...... ......., .... ..... . .......... ...... .. ....... ........
...... ..... ....... ....... .......... . .. ....... ....
...... ........ ...... ........... ...... ....., ...... je y
..... ......., — .... je . ... ... ....... . ........... ........
.. ....... ..... ...... . ...... . .. ..... .... ............
.......... ... ...... ^...... . .... ....... y
........, — .. .. .... ....... . ...........


........, 15. .... 1924.


.... ..... ......


....