DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1924 str. 56     <-- 56 -->        PDF

380 Bilješke.


Kako je ovim razvrstanjem zapostavljen šum. stališ pred drugima; kako je


s njime povrijeđen Zakon o činovnicima i Uredba o prevođenju u toliko sluča


jeva, da je reparacija nemoguća drukčije, nego li da se ovo


razvrstanje poništi.


Uvjereni smo, da će Gospodin Ministar poduzeti sve moguće, da se io


provede i novo razvrstanje udesi ili po promijenjenoj


ili po nadopunjenoj Uredbi na način, koji će zadovoljiti šum. struku,


povratiti joj mir i izgubljeni prestiž, te volju i ljubav za rad.


Pri tome poslu rado ćemo staviti na raspoloženje Gospodinu Ministru naše


najbolje sile.


U Zagrebu, dne 5. VI. 1924.


Predsjednik: Tajnik:
Milan Turković v. r. Ing. Milan Marinović v. r.


.... ..... .. .......... ...... .... ...........


........ ......... ........ .... . ....... .. 17. 4. 1923. ......
... 18.121 ......... je ........ ........ ...... .. .......... ......
......... ...........


. ..... ..... . ...... .......... ......... ......, ... 22. .....
....... .......... .. . .......... ......, .... .. ..... ....... y1923.; 1924. . 1925. .......


Ha ...... ..... ....... . .......... ........ y .........
..... ... 1. .. 1. ....... 1924. .... . y .... ...... ....... .. ........
.......


Ha .... ......... ....... ......... ce je ......... ......... ..
........ ....... ....... .... ........... ......... ... je .. ........
....... .. ......


.. ..... .. ce ......... ...:


1. .... ....., ........ .......... ....... .......-......
...... ......;
2. ........ ..........., ........ .......... ....... .............
...... ......;
3. ........ ...-......., ........ .......... ....... .............
...... ......;
4. ...... ....., ........ .......... ....... .......... ......
....... y .........;
5. .... ........, ........ .......... ....... .......... ...._
.. ...... y .........;
6. ...... ........, ........ .......... ....... y .......
7. ..... ........., ........ .......... ....... y .......;
8. ...... ......, ........ .......... ....... .. ......;
9. ...... ....., ........ .......... ....... ....... ......
......;
10. ....... ........, ........ .......... ....... ....... ......
......;
11. ..... ....., ........ .......... ....... ......... ......
...... y .......;


ŠUMARSKI LIST 7/1924 str. 57     <-- 57 -->        PDF

BiljeSke. 381


12. .... ........, ........ ............ .. ....... ....... .
..... ........ I. ..... y .......;
13. .... ....., ....... .......... ....... ...... ...... y
..... ........;
14. ....... ........, ....... ..... y ........;
15. ..... .........., ....... ..... y ..... .
16. ..... ......, ........ .......... ....... y ........ y
......
....... . ...... ...... ...... .......... ......... .......
.. y ........, ... .......... ......... .... a ........ ...... ..
....... y ....... y ......


....... ....... .. ....... .. .... 10. . 11. Staja .. ....... ......
.. .......... ........ .... ...... ....... .. ....... ........., a .......
........ .......... .. ... ...:


.. I. ....... .... ..... ........., .... ........ .. .......;


.. II. ....... .... ..... ........., .... ........ .. .........;


.. III. ....... .... ........ ....^ .... ........ .. ........;


.. IV. ....... .... ..... ........, ........ .... .... . .......
.. .........
tfa ....... ....., .... .. .... ....... ......:


.. .... .......:


»...... .... .......... ........ y .......... ......... . .......
...., .... .... y ......... ..... . .......... ............ .........,
........... . ....... ...... .. y ........ 30 .. 60 ... a .. ........
...... ........ ...... 6—12..


... .......... ........ ....... .......... ...... ... . ........
....... ..... ..... ...........«


.. ..... .......:


»...... .... ........ cai ...... . ....... y ........ .. 516.17
.... .... .. ........ ...... .........:


..... ...... 1—20 21—40 41-60
1
61´—8Upl—100 101-120 .....
120
........ ...... 106.31 91.10 47.58 29.09| 127.02 4772 67.65
Maca ...... y m3 1002 5001 3486 2999 20.469 7465 13.058
Maca ...... no 1 .....
y m3 94 55-0 73.0 103.C 161-0 155.0 199


. ..... .... .. .... ce ........... Kalo .. ....... ..... ..


........ .. 80 .......
.... .... ... ce .......... y ..... .... .. ........ .. 40 ....
...... .......: ........... . .......... ....... .........


....; ce ..... ...... .. ...... .............. ...... .. ...... . y
......«
ŠUMARSKI LIST 7/1924 str. 58     <-- 58 -->        PDF

382 Bilješke.


.. ..... .......:


»Koje ...... ........ ....... ......... .. .... .......
....... .., .......... ........ . .... ...... ..... .. ......
............... . ........ ......... .........
Koja .. ce ..... ........... ....... ...... no ..... .......
.......... ....... y ........ ......... ............. ....... .....
....... ...... ... ...... ......... ......... ....... ..... ..
.......... ......... .. ....... ....... y .......«


.. ....... .......:


»...... ..... ..... .... y ......... ......... . .... .. .......
..... .. ........ y ............ ........ . ....... .......
...... .... ....... ..... ........?« —


..... ......... ........ . ..... ........ ....., ...... je, ..
ce ... ......... ........ ........ ....... .......
...... ....... .. ...... .. ... 13., 14., 15. . 16. .... .... ......


. ..... ........ ........ . ....... ...... .... ........... .........,
........ je .. ...... ... 13. ....... . ........ ...... .......
.. ......... ...... ..... y ....... y ....., y ........ ....... ..
........... ....... .......


Haj ...... ... ..... ......, ....... ........ ....... .. .. ....
......... ........... .. ... .. ...... 16. .... .... ...... y 19.20 ......^
a ...... .. y ...... 17. .... y 9 ........


..... ....... ......, .... je ...... ..... ... . no, ......... je
... .. ........... na .......


... ........ ......... ....... ........... ...... .. .... .........,
... ....... ....... ........ .. ........... ...... .. ... ..........
. ... .......... .. ........... ...... ..... .. ........ .. .. .........
...... ............ .......... . .......... ............ ...........
....... ...... ..... .. ....... ......(, na .. ......... ......
.........., ......... .. ....... .......


......... .... ........... .. ...... ......... ......., ..........
.. . ........ ........., y ...... ce je .. .. ... y .... .......
..... .......... .... ........ ......... je . ........ ........ .......
...., .... ce ...... ... ...... ....... ........ ........... .......


........ ..... .......... ..... ce je ............., .. .. .........
........ .... ..... ...... .. ............


.. .... je ...... .......... ......... . ....... ...... .. ........
..... ........ . .... ........ .. ....... ......... ........
....., ...... ................ y ........ ......, .... ...........^ ............
. ........ ........


Ha ........ .......... ......... ...... je . y .... .. ..........
...... ...... y ......., a ........ y ..... ».......«.


.... ........ .......... je ...... ..... .......... .........
.. ........ ...... .... .. ......... ........ .. ..... . .......^ ...
. .. ....... .......,, ....... ...., ........ .... .. ...... . .......
.....


..... ..... ......... .. .......... .. ..... . .............. . ........
.. ... ...... ....... .. ....... ......... ......_ ........., ......,
....... . .. .. .... .. . ........ ...... .........
ŠUMARSKI LIST 7/1924 str. 59     <-- 59 -->        PDF

Bilješke. 383


..... ......... ......... ...... ....... ........ .. ..........
........... ......... .. ........ ........ ...... .. ....... ........
...... a no ......... ..... .... ........ . ....... .... . ..........
......, ........ .. ........... .......... .. .......... ......
......... .......... ...:


.... ......, ......... ....-........, ....... ...... ......
.........., ....... ......, ..... ......, .... ........., .......
........, ...... ........... . ...... ......., ... je .. ..........


...:..... ........., ....... ......... ...... ......., ........
........, ......... ............ . ..... ......., ........ .......
........


.... .. ...... . ..... ......... ..... ...., y ..... .... ....
........... ...... y ......... ....... .... .........


........ ce je ....... ...... .......... ...... y ....... .........
. ......-.......... ........, na je . .... ........ .........
............ .... . ......., .... je y ........ ...... ........ no.
....... ce, .. ce ... ......... ......, a .. .. ce ......., ...., ... ce
......... . ......-.......... .......... ... .. ....... ..... ......
.... ..... . ... ce ..........., .... .. ........ ........ .......
....., ..... ......., .. ce y .... ...... .. ..... ......... .........
. ........ ........, a no ......... . ..... ......... y ....... ...........


*
..... ........ ...... ....... ce .. 1. .. 10. ........ 1924. ....
....... .. ... ...... .. ce ........ .. ..... ...... .........
.... ......, .. .... .... ............ .... . ....... ..... .........
ii .... ...... ....., .... ......... ... 4. ....... . ........ ........
...... .. ........ .......
........ ce ..........., .... ce .... .. ..... ........., .. .....
...... ..... ... ....... .... . .. ..... ...... .. ....... . ......
. ...... ....... ...... .......... .......... .. ce . .... ......
........ ...........
.. ... ........ .........., .... .... ........... ........ .......
........, .... .... ........ ...... .... .. ........ .. ......... ...
..... ........ .. ...... .........., .......... ......... .........
...., ..