DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1924 str. 39     <-- 39 -->        PDF

Literarni pregled


.... ce y .... ......... ...... ...... ....... .... . y ....
«......, ... ce .. ........ .....-.......... ........ ......... ....
........ ... ......., ... ...... ...... .........., ..-. .. .......
........ .. ........ ... ..... ...... ........ ...... .... ..... y
......... ....... .... ........ .. ...... ........


....., .... je .... ...... ... ........ ..: ........ ....... y
.........-., ... ...... .. ........... . ........, .... ...... .........
....... . ........... ......... ....... ........ y .....
......... y ............ ....


..... ........ ......... ..... ........, ».. .. ..... ..... ......
..... ........ ........... ..... ........« ... je .......
........, .. .. ........ ...........


...... .... je ........... ......, .... ce .. .. ....... ...........,
.... .... je ........ .. ...... ....... ............ ......
....... ..... ......! je .... y ........., a ... .. .. . y ...........
.... ce .... . ...., .. ce ... ...... ....... ......... . .... ...., ...
ce ...... ...... .......... .. ...>......... ........ a ........ ....
...., ......... .. ...... ............ . ...... ........... ..... .......
.........., .. ce .. ...... ....... ......... ........ ..........!
........ ........... ........., ........, ........., ...... .
....... ......, .... .. ........ ........ .. ...... ........


..... ...... ...... ...... y .... ....... ..... . ........ ..~
........., ..... .... ...... y ...... . ... ... ........... .......
....., .. .. ce y ...... ....... ........ ..... ......


..... .. ..... ........ . ..... ....., .... ce ...... .. .....<:
...., na .. je ........... ..... ........, a ........ ....., .... .....
... ......... ...... . .... ..... ...... y ......., .. ..]. ....... .
........ . ............. ...... .......


.... ......., .......


Joso Lakatoš: Industrija Hrvatske i Slavonije. Industrijska biblioteka »Jugoslovenskog
Lloyda br. 5. Zagreb 1924.


Nije dugo tome, kako je autor izdao vrlo uspjelu knjigu o industriji Bosne
i Hercegovine, a sada nas evo opet iznenađuje zamašnom edicijom o industriji
Hrvatske i Slavonije.


Poratni ljudi, obuzeti svagdanjim brigama, pravo i ne zamjećuju, kako se
oko nas dižu čitavi novi gradovi industrijskih postrojenja i radničkih kolonija.
Tek velesajmovi su u stanju, da nas trgnu iz snatrenja u vremenu, kad smo bili
još čisto agrarna zemlja, upućena u svim, pa i najmanjim sitnicama na uvoz iz
mostranstva, za koje smo proizvodili samo sirovine, da ih prerađene ponovno
kupimo za skupe novce.


Mnogo jače od velesajmova djeluju sistematski sređene knjige, koje nam
prikazuju tek pravu sliku gigantskog napretka naše industrije od prevrata ovamo.


Q. Joso Lakatoš, glavni urednik »Jugosl. Llodya« latio se je teške dužnosti, da .
našim nesređenim prilikama bez statističkih podataka, sakupi i prikaže taj porast
naše industrije u cijeloj državi i sada je došao evo i do Hrvatske i Slavonije.


ŠUMARSKI LIST 8/1924 str. 40     <-- 40 -->        PDF

Literarni pregled


Ovakav je rad u našim prilikama od neprocjenjive vrijednosti i plod je
vanredno mukotrpnog posla, koji bi se morao naglasiti i onda, kada ne bi bio
nagrađen ovakovim uspjehom, kako je to slučaj kod edicija g. Lakatoša, naročito
kod prikaza o Bosni i Hercegovini i sada o Hrvatskoj i Slavonijji.


Autor se ne ograničuje na to, da samo šematski nabroji pojedina poduzeća;
on nastoji, da odmah prikaže i njihovu financijsku snagu, kapacitet, broj radnika,
izglede u alimentaciju^ starost — rječju sve ono, što je u stanju, da nam dade
potpunu i jasnu sliku toga poduzeća.


U ovoj knjizi prikazuje: a) rudarstvo; b) drvnu industriju; c) metalnu; d)
davno metalnu; e) kožnu; f) odjevnu; g) narodno-kućnu; h) kemičku; i) električnu;
j) papirno-grafičku; k) prehranbenu; e) građevnu i m) raznu industriju.


Iz općih podataka vidimo, da je Hrvatska i Slavonija u industrijskom pogledu
naša najjača pokrajina. Broj pogonskih snaga je s 38.333 Hp u g. 1910. poskočio
već na 100.000 Hp, a kapital je dvadesetput toliki kao 1910. g. Između svih
je najjača drvna industrija. Na nju otpada % kapitala od one milijarde dinara, što
je uložena u ind. poduzeća. Dion, društava za eksploataciju šuma i preradu drveta
ima 70, ona zaposluje stalno 28.000 radnika, a u sezoni i preko 40.000. Od
47 d. d. osnovanih 1923. otpada na drv. industriju 11.


U odsjeku o toj industriji daje autor kratak pregled šuma i razvoja šum.
trgovine, da onda detaljno iznese pojedine grane industrije kao pilane, tvornice
parketa, pragova, furnira, sanduka, bačava, kola, kuća, pokućtva; štapova i t. d.


Drvo dolazi u porabi i u odsjeku đrvno-metalnom, gdje se fznose tvornice
vagona i mostova, brodova, roleta i šivaćih strojeva. Isto tako u odsjeku kemijske
industrije. Tu je kemijska prerada drveta, od koje je najjača taninska
industrija (kod koje se iznose i zanimivi podaci o našem eksportu i o konkurenciji
te robe na svjetskom1 tržištu, zatim destilacija drveta i tvornice žigica.


Zanimivo je, da nam knjiga u cijeloj Hrvatskoj i Slavoniji ne pokazuje ni
jedne tvornice drvnine i celuloze, akoprem je Lika i Gorski Kotar pun crnogorlčnog
drvetâ. To je tim napadnije, što za instalacije ove vrsti ne treba bog zna
kakovih investicija. U Alpama i Karpatima nalazimo produkciju drvnine u običnim
vodenicama, koje se nižu u potocima poput naših pilana potočara, gdje se tare
drvo i drvnina šalje tvornicama celuloze. Još smo nedavno čitali, da mi drvninu
importiramo unatoč obilja crnogoričnih šuma! Kraj takovoga stanja lahko je razumjeti,
da procenat otpadaka u nekim šumama prelazi 30—35%!


Cijena je ovoj knjizi unatoč zamašnog objama (600 str.) dosta mala —
100 Dinara.
Mi je najtoplije preporučamo svakome, tko želi da do-biie pregled o jakosti
i napretku naše industrije u Hrvatskoj Slavoniji.
Ing. Marlnović.


cS^g^P