DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1924 str. 43     <-- 43 -->        PDF

Šumska Industrija i trgovina


trične snage ne samo za pogon industrijskih preduzeća, željeznica i za osvetlenje,
već i za zemljoradnju, za pogon pokretnih motornih kola — nacionalnim produktom.


Ovome poslednjemu pitanju posvetile su osobitu pažnju mnoge automo


bilske kuće i na raspisani konkurs direkcije industrijskih istraživanja i prona


lazaka pri Ministarstvu Prosvete mnoge su s e požurile sa svojim aparatima


usavršenim za upotrebu ugljena od drva.


Alsaški kemičar Imbert pronašao je jedan novi sistem gazogéne-., koji je
patentirala kuća kamiona Berliet, i s njim podigla pravu buru, jer je o nierrui
govorila i cela presa, naravno jedni povoljno, kao na primer nedeljni list »Le
Bois«, »Revue militaire«, a drugi opet nepovoljno, alarmirajući javnost na veliku
opasnost nacionalnu, kao što je učinio ». Echo de Paris«.


Posle zaključenja primirja i definitivnog mira u Versaiile-u tek su počele
da se osjećaju posledice četverogodišnjeg najnapornijeg destructfvnog rada tolikih
milijuna radnih snaga, a financijski zapleti sve više se zaoštravaju i dovode
pojedine države do pravog bankrostva i sloma njihove industrije. Te posledice
su se još u početku mira oštro ocrtavale kod pobedenih. a kod pobediteljja su
iz dana u dan uzimale sve većeg maha. Države su upotrebljavale razne metode
da lece svoje financije, a Francuska napose, još odmah u početku nastupa u mir
uvida u svojoj finansijsko-ekonomskoj politici, da je jedini lek: što više proizvoditi
i potpuno se emancipirati od uvoza.


Naročita pažnja obraćena je na zemljoradnju, jer se za prehranu stanovništva
uvofee svake godine ogromne količine pšenice, pa zatim na proizvodnju
ostalih sirovfoa za industriju, kao pamuka i drugih kolonijalnih artikala, a u
poslednje vreme i vune, potrebne za sukna, koja se uvažala iz Engleske, Australije
i Amerike. Tako je na zapadnom delu Madagaskara obraćena naročita pažnja
odgoju ovce »Merino*, da bi se na taj način oslobodila francuska industrijja od
uvoza strane vune. Isto tako se u Dahomeji preduzimaju opsežne mere za proizvodnju
pamuka bez navodnjavanja, za koji industrijsko preduzeće Georges
Koechlin u Belfort-u tvrdi, da ima sve dobre kakvoće amerikanskog i engleskog
pamuka.


Zatim se poklonila naročita pažnja zameni naftinih proizvoda, koji se upotrebljavaju
za pogon motora. Već 1922. godine parlamenat raspravlja projekat
zakona o »Carburant national«. Ovo pitanje dobilo je svu svoju važnost padom
franka, i mnogi pokušaji su došli kao rezultat istraživanja, a o uspehu je mišljenje
podvojeno: jedni u tome gledaju veliku nadu, naročito u slučaju rata, pošto Francuska
ne poseduje naftinih fzvora, — a drugi opet predviđaju već sve šume
uništene radi pravljenja drvenog ugljena, koji treba da bude taj »Carburantnational
«.


To pitanje zamene naftinih extrata rednim nacionalnim, domaćim proizvodom,
zainteresovalo je i francuske šumare, naročito s razloga, što novo
perfeetioniranje automobilskih i drugih motora kod voznih kola cilja na zamenu
sa drvenim ugljenom — koji bi liferovale privatne, opštinske i državne šume.


Tako je, tim povodom, Henri Lafosse, bivši inspecteur šuma, dao Akademiji
Agrikulture jedno interesantno saopštenje o produkciji drvenog ugljena,
dobijanog spaljivanjem u jamama i destilacijom u zatvorenim kotlovima. Od
1861. do 1911., kaže Lafosse, potrošnja drvenog ugljena smanjila se je za 75%,
dok se je potrošnja kamenog ugljena utrostručila. Ovo padanje potrošnje drvenoga
ugljena pogodilo je naročito privatne šumo-posednike, koji su exploitiraH