DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1924 str. 45     <-- 45 -->        PDF

.. ........ ......... ........,


Kako će se produkti prodavati povoljnije, to će ta nova okolnost omo


gućiti, da se radnici bolje plaćaju, što će imati za posledicu dovoljno regrutovanje


potrebne radne snage.


Pitanje drvenog ugljena kao carburant-national ne interesuje samo sop


stvenike šuma i automobiliste, to pitanje je važno i s nacijonainog gledišta jer


će nas ono osloboditi zavisnosti od inostranstva — uznemirivajuće za vreme


rata; naposletku nećemo imati da plaćamo inostranstvu vrlo težak danak za


kupovinu tečno´sti, jer po aktuelnom kurzu jedna milijarda ostajaće u zemlju


I pravom su tu skoro prozvali drveni ugljen — pravi carburant-nacional!


Usavršavanje motora učinilo je toliko napretka za ovo poslednje nekoliko


meseci, da je njegova primena i u zemljoradnji s potpunim uspehom ostvarena


pri oranju, i ono treba da bude u našoj zemlji, koja također nema dovoljno


naftinih izvora, praćeno s najvećom pažnjom.


Osijek, maja 1924.


Stevan Ivanovič, kr. šum. poverenik.


I Iz Jugoslov. Šumarskog Udruženja I


®6S96SS6!ÎS6S9GS9©i9 3^<3i90iQSiQ(3QeîQ(3iQ6iBQiS> SSS6S9H


.......


.. ......... .. ........ ....... y .......... ... 16. H 17. .... 1924.


........: .............. ........ . .....; ...... .........; .........
......; .........: ....., ..........., .........., ....., Pop,
........... . .........


........: ....., ....., ....., ......., ........, ........, ........,
....., ........


..... ........... ......... .... ...... ..... ......... ......
....... ........ . ...... .........., ....... y ....... .... .............
....... .. ......, y ..... ...... .. ......... ...... ........ .......
...... ...... ....... .. ............. ...... ce, ...... .. .. ..
...... ...... ....... .... y .. ........ ... .... ....... ... ...... ..
...... ....... ....... Ta je ......... ............. ............ ..
....... ........... ... ce je ..... ......... y .... ......., ..... ce
je . y .... ....... ..........., .... je ........ ..... ... .........
....... ...... je ..., ... .. .. ...... .... ............. .... .........
.... ......, na .. .. ........ . ........... ......... .. ........ ........
.......... ............ je ..... ..... ....... ......... ........,
...... ....... ....... .... ......., ... ce, .... .. .........
..........., ne ..... ....... ce ..... . ........... .. ..... ......
...... .......... y ..... ............ .... . ....... ce .........., ..
je ........ ....... ..., ... je ..... ....... y ... ........


... ......... . ......... .. ........ ... ......... ce, .. ........
.......... ..... ........ ......... ... ........... ....... \
......., ..... ........ ........ ..........
ŠUMARSKI LIST 8/1924 str. 46     <-- 46 -->        PDF

.. ......... ......... .........


..... ce ........ ........ ... . ........ ............ ..... ..
«1.....
..... ce .... ........ .... .......... .... ........:
>....... ......
............. ......... ........
y ........


Ha t. ........ ...... ...... .... ........ ... 8. .... 1921., .....
... ............ ... ........, ....... .. ............ .. .. .. ... 7.
.... 1921. ..... je ........... .. ..... ........ ....... .... ..........
...... ......... ....... .........


......... je, .. ce ...... ............, .... .... ......... ..
...... y ...... . ..... .. ... ........, ... ... .. .... .... ... ..>.......
........ ....... ......... .. .... ... .. ........... ......
........ ..... y .. ......


....... ... ... ......., .. .. ce ...... ..... ......, ... .......
..... ........ ........... ..... .... . ......., .... ce .... .... ...
... ......... .... .......... ........


............ .... ...... ........ ....... ....., .. .. ce ........
........, ... je ...... ........ .... . .... ........ ... .....
....... .... .. .........., .. je .. .. .. ............ ..... ............,
a ........ .... ...... . ........ ....... ............, na ce
.... ... ........ y ........ .... ........ ............. . .........
y .... ..........


.... .. ....... .... .............. ......, .. .. ......... y ...........
.... ......, .. .. ne .... .. ..... .......... ..........


To .. .......... ......... . ...... ... ........ .... . .......
. ja ... ..... ... ..... .... ......... .......... ..... Ta je ............
..... ........ ......... ............ .... ........., .... je
........ ....... y ......... ...... .......... .. ...... .........,
.. ..... .... .... ......... ........, .. .... je ........ no ..............
... . ......... ...... ........ ..... y ......, ......... .....
.... .......


....... .. je 7. .... .. .. ...... ... .... ........:
Kp. .. X. ..


............ .... . ........
......... ......... ....
....: 22.163.


31.
V. 1924. .. ........
......... ....
.......
Ha ...... ...... 101. . 103. ...... . ........... . ... 123. ......
. .... ............. ......... ........., .. .......... ..*?....... ......
.......... ..... ....... .. ........ ........ . ...... ce .........
....... . .............. ........


...... .. ......... .. ...... . . ........ ....... .........


........ .... y .......:
... ..... .. ..... .. ..
ŠUMARSKI LIST 8/1924 str. 47     <-- 47 -->        PDF

.. ......... ......... .........


......... .... y ........


....: 6408—1924.


.........
...... ...........,
Kp. ......... ..........
y ........


........ ce . ......., .. ce ..... ....... ......... ... ... .........
na ....... ........
. ......., ... 5. .... 1924.
... ......... .....


.. ..... ........ ....... ... ....... .... ...... ........ ..


.. .... ......, ... ja ......... ..... ..... ..... ..... »........ ..


......«, ... je ..... .... .......... ....... ... ......... ..........


.... ....... ........ y .... .... ......... ....., ... ce .....^ y ...


..... ......... no ....... ............ .. ....... .......


....... .. je ......, .. ce .......... ........., .. .... .. ce .
..... ...... ..... .......^.. ........ ...... ......, .. .... .......
..... .... ........ ... .. .... .. ...... »....... ........«. .. ....
.........., .. ............ .... ...... ... ...... ...... .... .....
......... ......., ...... ...., .. ....... .. .... ..... ..... ..........
..... .... ........ y ..... ........... .... ..... ..... .... y .........
....... je ....., .. ........, ...... ......... . ...... .......
......, y ..... ....... .... ...... .......... ........ ........ ............,
a ....... je, ... je ..... ...... .......... .......... ...
... .... ...... ...... ............, ..... je ..... . ...........
...... .. ..... ... y ....... ...... ......, ..... .... sjt .......


.... ....... ......... .. .... ja .... .......... ........ MTI
........ ....., .... ... .. .. .... ...... ......... ........ .......
ce je y ....... ....., .. ono ......... ....., ...... .... ...... .....
. ........ Taj ..... .. .... .... .... ......... ........, ... ... . ....
........ ....... ......... ..... ... ............. y ...... .... ......
(..........., .. ....... ......... . .............. .... y ...... ........
no .... ....., y ............. ........ ... .. 6!), a .........
..... ........ ...... ......... ....... ..... ..... ...... ..........


............., a ........ ......... ... .. .. .. ........ y ....
.... ......... .... . ............, ... .. je ...... .......... .......,
..... . .... .. ..., .. ...... ... ......... ....... ... ce ............
. ............ ........ ..... ........, .... je .......... .... ....
.... .. ........ .. .... ... ....... ......... .. ...... ... ...... ..
........ ...... .... ...... ...... . ........., ........ ...... ......
y ......... ........., .. ce ....., .. ... y .... ........ ........, ....
ce je y ..... ......... ..... ..... ........ ..... .... .. .... ... .....
.. ..... ......., a ... ....... ......... . ......., .. ......... ...
.. he ......... ..........


... .... ... .... ........ .. .... ..........., .. ..... .... ....
..... ........ .... ..... . .... .... ......, na ... ........ ........
...... ......,
ŠUMARSKI LIST 8/1924 str. 48     <-- 48 -->        PDF

430 .. ......... ........ .........


.. .. ...... .. ...... ....... ........ ......... .. ........
....... . ........ .......... ...... ......... ......


...... ....., .. .. ...... ....... .. ..... .... ........., ...


........ ... ...... ... .....| .. .., .. .. .. no ... 17. ..... .........


.. ....... ... ........ ... .........


... .... ...... ....., .. ...... ...... ...... ........ .......


......... y .........


. 3 a . . . . y, ... 30. .... 1924.


.... ..... ........., .. ..«


....... ce ...>. ....... ...... ......... ......, .. ce je ......
........ .. .... ..... ...... .... . ........, .. je .... ... ...... .......
........ ... ........ y .... ....... ..... . ...... ..........
..... .. ......., .. ... ... .... ...... ...... ...... ........, ......
...... .... ..... ........., .... ce je, ..... .... ...... . ........,
..... ..... ........... . y ........, .... .... ...... .... ..........
......... ........., na je, ...... ......., ....... .. .... . ... .....
... ........ ....... ce ........ .. ......., .. ..... ....... .... ..
...... ......... y ........, .... .. ce ........ ....... ........ y ...
.......


......... ........., .. ... 4 ...... .... ... ......1 .. .. no
......... ....... ..... .. .... ....... ......... ....... ... .. ....
.. ..... . ......... To je ..... ....... ....... ......... Ha .... ......
........., .. .. ...... ....... .. ......... ... ......., .. ..
.. .... .^ ..... ....... ....... . y ...... .. ....... ....... y .....
. ........., .... ..... .. .. .... ....... ..... .. ........


....... ce .. ........ . ....... .......... ..... .... ......
...... ce ..... 23.—26. ....... 1924 . ......., ... .. y ......... ...
....... .......... .......; ........ .. ........ ......... .........
...... ..... y ....., a ....... ..... .. .. ce ..... ..... .... ........
.... ...........


..... ce ........... ....... . ..... ..........., .. ce .........
. ...... ........ .......... ......... ........, .. ce ..... y .......


VIII. ......., .. ........ ...... ........ . ..... .......; .. .. .. ce
...... ......... .......... ... . ......... ......... ........... .
......... ....... ... ce ..... ... . ....... .........., .. ce y .. .......
...... ........ . ......... y ...... .... ...., y .... ..... .....
....... ....... ....... .. ...... ........ . ... .......
...... .... ........ . .... y .... 1923./24. .. ...... ..........
... ce ..... . ..... ..... ........., .... ........ ......... .. ....
....... ....... ...... .... ... ...... . ............... .........,
.... ...... ...... ....., .. ... ........ ........ ...., .. ce ..........
....... ..... y ......... .... .....:


»..... .... je .... ..... ........... ...... .... .........., ..
ce ........ ..... ............... ....... ...... .. .... ......., ... ce
............ ........ .. ......, .... .. .... .... y ....... ...... .
....., .. ...... ......... ........, ... ce .. ... ........ .. ..... ...
......., .. .. .. y ......... ....... ..... .. ......... . .......
..........«.
ŠUMARSKI LIST 8/1924 str. 49     <-- 49 -->        PDF

.. ......... ......... .........


....... ...... .....:


»..... .... je .... ..... ............ ...... .... .........., ..
ce . ... ........ .... ........ ..... .............. ....... .......
... ..... ......, .... .. .... .... y ....... ...... y ..... ...« ....
... .....


..... ....... ....... ......... je, .. ....... .... ... no ... 17.
....... ... ..., ..; .... .... ...... ...... .... ....., .. ....... ..
..... ce ....... .... ......., .... .. .. ........ ........ ...., .. ..
ce ....... .. .... y ....., ... .. ce .... ...... ..... ...... (.....,
....., .......... . .........), .. ce ....... ....... ......... .......
. ... .........., .... ce je ....... ...... ........ .... ............
........


... ........ . ............ ....... ......... ......... ce ..........,
.. ce .... ... .. ..... ..... .. ....... ......, .. .. ...... ..
..... .......... y ..... .......... ......... . ......, a ...... .. ..
....... ......... ... ..... ..... ....... ...., ... .. .. .............
......... ........ ......... y ..........


....... ce . ..... .............. ...... ....... ....... y.........
.. ....... .. .. ......... .... ce ... ....., .... .. ...... . ...
........ no ....... .... .....


....... ce .... .......:


..........: ......., 1. . 2. ...... ...... ...... ..... . 3000 ....
no ......... .... r. .... .... ......, ...... ce .. ....... .... ..........
......... ........ .......... ..:........ .. ......... .........
-.. ..... .........


........ .......: .... .... .., ......... .........; .... ...


....., .... .... ..... (..... .......); .... ..... ........., ........ .......;
..... ....., ..... .... ..........; ...... ....., ............
... .... .........
........: .... ......., ..... ......; ...... ......, ..... .........
.......; .... ......., ..... ......... ........
*


Ha ..... ......... .... y .........., ..... .. ........, .. ..........
........... y ......... ....... .. .......... ... .. ........
........ ....... ...... ......... ........ je .... ....... ....... y
........ ........ ......., .... ce ........ y ...... .........., ... ..
....... ........ ........... ....... ....... .... .. ......... y ......
.... . ...... ... ......... ...... ......... ..... .........., .......
.... je ...... ...... ......, .... .... ............ ....... .. ........
...... .......... ....... ...... ......., .... je ..... ....... ... .........
.. .... .........., ..... .. ............ . .... .. ......., ...
ce .... ......: ».... ......, aura .....«. ... .... ....... .... ce ....
....... . ne .... ce ... ......... ......, ... ....... ... ce ....... y
......... ..... . ........, .. ...... ....... ........ .. ......... ........
. .. ce ...... ......... ..........


.... .. .... ..... . ......., .... .. ce ....... ....... ..............
.. .... ....... .. ........ .... ........ ....., .... .. ce ......