DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1924 str. 38     <-- 38 -->        PDF

472 Bilješke


Poškodovana gozdna ploskev znaša 103´0465 ha in sicer na 186 katastralnih
parcelah v davčni občini Dolnji Logatec, med njimi 14 z lesom obraščenih pašnih
parcel na površini 88´8465 ha. Prizadetih je 46 posestnikov — individualnih lastnikov
posasmeznih parcel. V davčni občini Cerkoviska vas pa je poškodovanih
14 katastralnih parcel na površini 14*2000 ha, last 13 individualnih posestnikov.


Množina polomljenega in podrtega lesa znaša 7726 polnih kubičnih metrov.
Škoda se ceni na 550.300 Din. Sastoji su bili smrekovi in jelovi; starost sestojen
na posameznih parcelah je bila različna; poleg mladih sestojev sa rastli stari,
do 120 letni.


.


´.." *>´_ ´*V*:.^/-,»,´ .´ *´"´ ..´\".´u´´" ip ^


Poškode po viharju na pare. štev. 1010/186. davč. obč. Dolnji Logatec.
Fot. okr. gozdar Kordon.


Škoda opstoja v tem, ker se ne da doseći visoka cena, radi nujnega pospravila
vsled preteče razmnožitve lubadarja, — dalje, — ker je veliko lesa nalomljenega,
razbitega; — ker treba posekati deloma še nezrel, mlad les; — ker
bo treba nastale goljave pogozditi, — ker je polomljen podrastek — in vsled
stroškov za pospravljanje.


Prislojno oblastvo je takaj´ vse primerno ukrenilo, da se podrto drevje
takoj oklesti in olubi ter v na´krajšem času pospravi.


Šivic.