DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1924 str. 41     <-- 41 -->        PDF

Iz Jugoslovenskog Šumarskog Udruženja


čenja i razjašnjenja, a jednako će ona dobro doći svakom članu ravnateljskog vijeća
i upravnog odbora, činovnicima banaka, trgovina i dioničarskih društava,
trgovcima, đacima kao i svakom inteligentnom čovjeku, koji ima interesa za privrednu
literaturu.


Knjigu šalje: Uprava Jugoslavenskog Llovda — —Zagreb — Marovska
21, uz cijenu od Din. 60.—, priključujući i otpremne i poštanske troškove.


| Iz jugoslov. Šumarskog Udruženja 1


Iskaz uplaćene članarine i pretplate u mjesecu julu 1924.
Redoviti: Milosevic Ante, Livno, 50 Din. (za god. 1924.); Nikšić Stjepan,
Karlobag 105 Din. (50 din. za g. 1924. 50 din. za g. 1925. i 5 za g. 1926.); Tornljenović
Ante, Stari Mikanovci 60 Din. (50 din. za g. 1924. 10 din. za g. 1919.); Zec
Dušan, Petrinja 50 Din. (za g. 1924.); Gjureković Mato, Irig* 50 Din. (za g. 1924.);
Šimić I., Kićevo 80 Din. (30 za g. 1922. 30 za g. 1923. i 20 za g. 1924.); lvelić
Iveljić Juraj, Ljubuški, 55 Din. (50 za g. 1924. 5 upis); Mileković Sreten, Vetovo,
60 Din. (50 za g. 1924. 5 upis 5 za pravila); Trivunac Radomir, Pirot, 50 Din.
(50 Din. za g. 1924.); Nikić Stjepan, Banja-Luka, 50 Din. (za g. 1924.); Peterin


I. Biograd, 25 Din. (za god. 1924.); Neuhald Božidar, Nova Gradiška, 50 Din. (za
g. 1924.); Em Hans, Aleksinac, 55 Din. (50 za g. 1924. 5 upis); Bila Jovan, Kladanj,
55 Din. (50 za g. 1924. 5 upis); Bestall Vilim, Zagreb, 57 Din. (50 za g. 1924. 5
upis 2 za pravila); Dr. Ugrenović A., Zagreb, 50 Din. (za g. 1924.); Polašek Dragutin,
Zagreb 50 Din. (za g. 1924.); Zleša Nikola, Zagreb, 30 din. (za god. 1922.);
Staničić Dane, Vinkovci, 300 Din. (za g. 1922. do 1928.); Sekulić Milorad, Nova
Gradiška, 100 Din. (za g. 1923. i 1924.); Slijepčević Ilija, Zagreb, 50 Din. (za g.
1924.); Karop Karlo, Sarajevo, 50 Din. (za god. 1924.); Prpić Petar, Vinkovci, 50
Din. (za g. 1924.); Čeović Ivan, Zagreb, 50 Din. (za g. 1924.); Demetrović Đuro,
Zagreb, 50 Din. (za god. 1924.); Schreiber Osvald, B. Dubica, 25 Din. (za god.
1924.); Dr. Škorić Vladimir, Zagreb, 100 Din. (50 za g. 1923. 50 za g. 1924.);
Veseli Josip, Zagreb, 50 Din. (za g. 1924.); Radčenko Fedor, Nikšić, 46.87 Din.
(za g. 1924.); Simet Franjo, Pazarić, 46.87 Din. (za g. 1924.); Jovanović Miloš,
Beograd, 40.62 Din. (za god. 1924.); Veseli Dragutin, Sarajevo, 31.25 Din. (za g.
1924.); Dobrić Ante, Vareš, 7 Din. (upis 5 za pravia 2 D.); Baličević Ante Karlovac,
50 Din. (za g. 1924.); Singer Viljem, Slat. Drenovac, 57 Din. (50 za god.
1924. 5 upis 2 za pravila; Kafadarević Fehim, Nemila, 50 Din. (za god. 1924.);
Millier Viljem, Voćin, 57 Din. (50 za g. 1924. 5 upis 2 za pravila); Bracanović
Niko, Supetar, 57 Din. (50 za g. 1924. 5 upis 2 za pravila); Rosić Sretenije, Bajina
Bašta, 50 Din. (za g. 1924.); Stanić Jovan, Mitrov´ica, 50 Din. (za g. 1924.);
Forkapić Ferdo, Vareš, 57 Din. (50 za g. 1924. 5 upis 2 za pravila); Tocauer
Adolf, Lekenik, 100 Din. (50 za g. 1924. 50 za g. 1925.); Avramović Marko, Bajina
Bašta, 57 Din. (50 za g. 1924. 5 upis 2 za pravila); Kos Milan, Korenica,
50 Din. (za g. 1924.).
Članovi pomagači: Dunković Franjo, Krajna, 32 Din. (25 za g. 1924. 5 upis
2 za pravila); Tominc Andrej, Gormance, 32 Din. (25 za g. 1924. 5 upis 2 ´(za)
pravia); Crvenčanin Božidar, Beograd, 25 Din. (za g. 1924.);