DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1924 str. 71     <-- 71 -->        PDF

Umrli 549


Sabrao je veoma opsežne zbirke Coleoptera, faune vinkovačke, Dilj gore
i Papuka.


Sakupio je vrlo bogatu zbirku Lepidoptera vinkovačke i požeške faune.


Zatim se dao na proučavanje Neuroptera vinkovačke i brodske okoline.


Pod kraj svoga života proučavao je Cynipidae šuma brodske imovne
općine.
O svojim istraživanjima objelodanio je više monografija i članaka u
časopisa »Priroda«.


Sve njegove zbirke nalaze se sada u posjedu Zoološkog muzeja u Zagrebu
te one mnoge kutije sa nebrojenim kukcima i leptirima, koje su u spomenutom
muzeju izložene, pružaju interesiranim krugovima jasan dokaz o neumornom
trudbeničkom radu ovog vrlog i vrijednog učenjaka.


Giuro Koča rođen je u veoma skromnom domu, te je već od prvih dana
svoga đakovanja bio prisiljen svoj suhi krušac instrukcijama (zarađivati.


Velika njegova bistra darovitost i neumorna marljivost omogućiše mu, da
se je na svoje noge postavio i vlastitim trudom na stručnom i naučnom polju
do zamjerne visine pidigao.


U životu slabo ga je sreća pratila, već protivno nemili udes, patnju patnjom
izmjenjivao.
Neumoljiva smrt pokosila mu godine 1891. jedinicu kćerku, kao njegov
pupoljak, te ovaj gubitak do svoje smrti preboljeti nije mogao.
Kruta je sudbina njegovu čistu i neokaljanu dušu tečajem dugotrajne činovničke
kariere natrunila bezrazložno mnogom gorčinom.
Još zimi 1922. izgubio je svoju vjernu bračnu drugaricu i tada ie počeo
njegov duh pod udarcima vječite patnje klonuti.


U svom je saobraćaju sa drugovima, podređenim i strankama bio Koča
beskrajno susretljiv, te za cijelog svog vijeka nikome ništa na žao učinio nije,
dok su njegov čelični značaj resile sve vrline u najvećem stupnju.


Cilj je njegova života bio da samo dobro i plemenito čini da pomaže
svagđe prema svojim silama.
Nikada i nigđe se uznosio nije, te je upravo ponizna čednost bila njegovom
najslabijom stranom.
Ovoga ljeta 3. srpnja preselio se iz Vinkovaca u Zemun, da ondje sa
svojim bratom i sinovcem zajedno proživi.
Prenjet u drugu okolinu, nije mogao da pregori Vinkovce i svoje najmilije,
koje je ovđe sahranio, te se jadao s teškog rastanka.


Dana 3. rujna o. g. dovezao se iz Zemuna ravno na groblje, da posjeti i
cvijećem okiti humak, koji krije sve njegovo zemaljsko blago i tu je u svojoj
tankoćutnosti ispaćen teškom bolesti za uvijek svoje blage oči zaklopio.


Vinkovci, 3. IX. 1924. Agić.


f NIKOLA DEMBIĆ.


Dne 30. maja 1924. preminuo je u Jastrebarskom naš dugogodišnji član
Nikola Dembić, šum. upravitelj vlastelinstva Jastrebarsko u. m. Pokojnik je
službovao u zadnje vrijeme kod spomenutog vlastelinstva, gdje je i umirovljen,
kada je to vlastelinstvo došlo pod drž. sekvestar. Bio je iskren drug i oduševljeni
član našeg udruženja. Mir pepelu njegovom.