DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1924 str. 73     <-- 73 -->        PDF

ŠUMARSKI INŽINJER.


Kod vlastelinstva kneza Pavla Eszterhazy u Dolnjoj Lendavi u Prekomurju,
ima se popuniti jedno mjesto šumarskog inžinjera, koji bi imao
pod svojom upravom oko 6000 jutara šume.


Plaća prema službenoj pragmatici vlastelinstva.
Poželjno je znanje madžarskog ih njemačkog jezika, radi okolišnog pučanstva,
kao i višegodišnja praksa.


Natjecatelji neka podnesu svoje reference i svjedodžbe što prije generalnom
zastupniku kneza Eszterhazy Dr. Vilimu Némethy u Dolnjoj Lendavi, Prekomurje.


Broj 10.760 — 1924.


OGLAS


prodaje bukovih stabala.


Prodaje se samo putem pismenih ponuda jedna prodajna skupina na području
kr. Šumske Uprave u Pitomači u sjekoredu A. I. okružje 2—12.
Ova skupina ima 5600 stabala.
Drvna masa procijenjena je na 138 ms tvoriva i 4122 m3 ogrijeva.


Šuma
je udaljena 8 km od željezničke stanice Vukosavljevica.


Isklična cijena za cijelu skupinu 134.706 Dinara, a vadium 14.000 Dinara.


Kupac je dužan osim kupovnine prigodom uplate 1. obroka platiti u blagajnu
ove Direkcije 6% doprinosa u fond za pošumjlenje, 0.2% u fond za uzgoj
djece šumarskih činovnika i propisane takse na ugovor.


Sa taksenom markom od 100 Dinara providjene dobro zatvorene ponude
valja predati najzad do 20. oktobra 1924. do 11 sati potpisanoj Direkciji, gđe se
mogu viditi i dobiti pobliži uslovi licitacije i ugovora, obrazac ponude i omot.


U Zagrebu, dne 11. septembra 1924.


Kr. Direkcija Šuma.


.... 4060 — 1924.


.........


. ........ ............... ...... ....... ... ce ........ 8
(....) ......... ..... ... ...... .... ....... ...... ... .......
...... .. ....... ..... .. 2.400 ..., ......... ..... 960 ... . .........
.. 1020 .... ....... y ...... .... ...... .... y ......, .. ......
....... ........ .............. ... ..... . ......... ....... .. .......
.. ......... ........ . ....... .....


.. ........ ... 8 ......... ..... ......... ce .... ........ ..


31.
....... 1924.
........... -..... ..... ........ ......... . .......... .....
........... ...... . ......... .. .... ......... .... ....... ... ...............
.....´ ............... ...... ....... a ..... ... ....
........:


1. ...... .......
2. ........ ..........
3. ......... . ......... ......... .......