DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1924 str. 46     <-- 46 -->        PDF

Prebiralni gozd


Ako upoštevamo formulo Vn = Z -ykot podlago za izračunanje


normalne zaloge, lahko postavimo na zgoraj navedeni način do-


ločeno obratno dobo u v formulo.


Na ta način tuđi lahko pri računu etata po metodi kameralne


takse postavimo normalno zalogo Vn in obratno dobo u v formulo


to pa radi tega, ker po stari navadi tuđi danes še pri računu etata


smatramo kameralno takso kot najbolj primerno za določitev sečne


množine v gozdih, pri katerih trajno gospodarstvo stoji pred speku


lativnim izkoriščanjem.


II. Račun prirastka.
Debelinski prirastek nam služi za podlago določitve količine
prirastka in sečne množine. Za kolikor mogoče natančno določitev
debelinskega prirastka je potrebno številno navrtanje v prsni visini
na preračunanih srednjih poskusnih deblih.


Določitev debelinskega in kolikostnega prirastka omejimo na
dobo preteklih deset let. Kolikost letno tekočega prirastka se na
podlagi navrtanj računa po prirastnih odstotkih.


Radi kontrole računamo prirastne odstotke po Breymannu.
Schneider-ju in Pressler-ju, po vsem tem pa še po oblikovni številki
onih sestavin. kjer se nahaja popolnoma valjast les.


Na podlagi tega izračunanega prirastka moremo določiti letno
sečno množino lesa.


III. Določitev letne sečne množine lesa.
Končni smoter vsake obratne osnove tvori določitev pravilne
letne sečne množine lesa. Ta naj bo taka, da dobivamo iz gozda največje
letne denarne dohodke. ne da bi bila vztrajnost porabe v
opasnosti.


Za oporo nam služi letni tekoči prirastek. Pravilo mora biti.
da ne smemo več sekati kot letno priraste.


Ker se pa ideal »normalnega gozda« najde le pri normalnih
sestojinah in ker naši prebiralni gozdovi še dolgo ne bodo dosegli
tega smotra, moramo biti previdni in opustiti porabo celokupnega
izračunanega letnega prirastka.


Istotako se v svrho določitve etata ne moremo s pridom poslužiti
porabne dobe, ker se tako starost v prebiralnih sestavinah
težko dožene in tuđi gospodarski smoter ne bi bil izpolnjen.


Dosega letnega etata obstoja v glavnem v razpoložljivih za
sečnjo zrelih deblih, to je od III. debelinskega razreda (30 cm) naprej,
v njihovi kolikosti telesnine in v času njihovega vraščenja. To določitev
letnega etata postavimo lahko v nastopno formulo :


„ >" V i .6 . -.. . . — .6 V . .4 — .5 v i


. — ^r=-^, .7 + .7 _ a6 .6 ..=^. . .5 + ^^ . K.t + .


, .. — . -.. , m — .. fjr i m — m .*