DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1924 str. 48     <-- 48 -->        PDF

.596 Lovstvo


. r i
i Lovstvo. |


Ing. Z. lurkalj (Ogulin):


Tamanjenje vukova.


Hoću da prikazem uspjeh trovanja vukova zimi g. 1923./24.
u području moje šumarije, kao i moja opažanja kod toga. Trovanje
preduzeo sam u srezu broj 8. Vrh Ponikve i u srezu broj 20.
Zagorska Kosa. U ta dva sreza, stoga razloga, što se tu najviše opažalo
vukova, a sdruge strane, što nisam više imao otrova. Od imovne
općine dobio sam 50 gr. strihnina, a sâm sam nabavio toliko.
Otrov je bio: Strychnin. nitricumi cryst. od tvrtke E. Merck, Darmstadt,
originalno spremljen u bočice od 25 gr. i plombiran.


No prije toga kazati ću, da je lugar sreza broj 8 Todor Kušić
u julu 1923. potamanio čitavo leglo od devet komada mladih vukova
i to na slijedeći način: Sjedio je u Ponikvarskom Vrhu (bukova visoka
šuma) u predjelu kod Hajdučke Pećine, oko 4 h. iza podne i
začuo po šušnju šum, uto vidi kako čopor mladih vukova trči preko
drage i ulijeću u jednu jamu kraj spomenute pećine. Nabrojio ih je
devet komada i opazio među njima dva poveća vučića. Jer je jama
bila duboko pod zemlju nije ih mogao prutom izgurati, niti dimom
van potjerati, stoga otvor jame zazidje sa kamenjem. Slijedećeg
dana ponese sa sobom gvozda i zapne ih unutra pred izlazom, a
otvor jame opet pregradi. Deseti dan nađe u gvoždima jednog, a
slijedeći dan drugog vučića t. j . ona dva poveća, od kojih bio jedan
muškarac, drugi ženka. Kroz slijedećih osam dana nije se više ništa
ulovilo, na to jamu otvori i gvožđe kući odnese. Kroz čitavo to vrijeme
nije stara vučica tamo dolazila, niti je lugar mogao gdje opaziti.
Kušić kaže. da je ostalih 7 vučića u jami od gladi skapalo, a ja
velim, da su ih ova dva jača poklali i izjeli. Na tu moju izjavu upućuju
me slijedeće predmnijeve. Za vrijeme rata našao je lugar kr.
šumarije jasenačke u jednoj jami proljećem ravno dvanaest komada
mladih vučića, među kojima su opet bila dva kaio pojača. Nitko živ
nije vjerovao, da bi jedna vučica toliki broj štenadi okotila, već su
držali, da su to štenci od dvije matere, dok ja i danas držim, da su
svi od jedne vučice. Lugar da ih lakše prenese k šumariji radi nagrade,
ubije 10 komada, a ona dva jača donese žive u Jasenak. Šef
šumarije dao ih je žandarm. poručniku B., koji ih je othranio i u
starosti od 6 mjeseci dalje svojim drugovima raspoklanjao. Dasad
je već prilično točno utvrdjeno, da se vučica svake godine ne pariodnosno
ne koti, t. j . ako se i pari, pa ako je uslijed slabe hrane: mršava,
ostane jalova. Tako, ako se oštenila u proljeću 1923., imala
bi se šteniti opet proljećem 1925. Vrijeme parenja pada od decem