DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1924 str. 51     <-- 51 -->        PDF

Lovstvo 599


Prema tome lugar Kušić je potamanio 14 komada vukova, a
može se sigurnošću kazati, da je i Dujmićev vuk zaglavio, prema
tome bilo bi prošle zime u mojoj šumariji potamanjeno ukupno 15
komada vukova, od toga 9 komada mladih.


Rezultat toga trovanja u srezu Vrh Ponikve odmah se ukazao.
Od mjeseca maja nije se više u tom srezu i okolici sela Ponikve
niti jedan vuk vidjavao, niti je ljetos kakova šteta na blagu
tamo počinjena. U srez se doselilo pet komada srna dva srnjaka i
tri srne, koliko je ljetošnje jaradi bilo, nisam mogao ustanoviti.
Jedan srnjak bio je osobito jak, sa rogovima preko 30 cm. visokim.
Opet se počelo po srezu vidjavati grebotine i ležaji od srna, a po
mladim stabalcima gulio je srnjak koru sa rogovima. Pred desetak
godina sijalo se po Vrhu jelovo sjeme, po plješinama bukove visoke
šume, radi pokusa. Sjetva je mjestimice uspjela i danas tamo imade
kržljavih jelića od 1 m. visine. Oko tih jelića srnjak je sve izgrebao.
da su žile gole ostale, a nekoja slabija stabalca srnjak je jednostavno
rogom pothvatio i iščupao. Interesantno je, kako se srnjak voli
zabavljati sa onom vrsti drva. koja je u reviru rijetka.


Početkom ovoga mjeseca (oktobra), kad je lugar Kušić došao
k šumariji, pitam ga, što radi moj srnjak. Odgovara mi, da ga nema.
da su se doklatili u Vrh odnekud opet tri vuka i sve srne rastjerali
ili uništili, tako da nema sada niti jedne srneće dlake u reviru.


U srezu Zagorska kosa i ispod njega po selima Desmerice,
Dujmićselo i Salopekselo harači jedan čopor od šest komada vukova,
među njima jedan bije l (biti će stara vučica svijetlo sive
dlake). Pred par dana jedne noći u Salopekselu zaklali su i izjeli četiri
čobanska psa, a dnevno prave štete na domaćem blagu.


Zanimivo je, da su se vukovi sada, kad su dovršili; svoj krvavi
posao sa srnama po planinama, povukli bliže k selima u niske
šume i općinske šikare, tako da ih sad po šumama drž. šumskog
erara i udaljenijim šumama ogulinske imovne općine mnogo manje
imade, nego pred dvije, tri godine. Jasno je, da se povlače za
hranom.


Čeka nas dakle opet nova borba, ako budu snijeg i zima povoljni
za trovanje.


<...


Šumarski List br. 11.