DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1924 str. 52     <-- 52 -->        PDF

600


Iz Jugoslovenskog Šumarskog Udruženja


Ca ........ ............. .........
.........


........ .............. . ...... ........ .. ....... Ustrëdm
jednoty Československeho lesnictva .......... .............. .........
........ ..... .. ce y ..... 25. ...... ....... .... .. ... ....... .
.......... ............ .... . ....... .., ......, .......... .
.......... .... .. ... ... .... ...... y .....


.......... ........ ....... ... ........... .. ........... . .....
......... ....... U. .. čsl. jednoty ...... ce ...... .... y .... y ............
........ .... .. ........ ............ ... je ... ...., ..........
......... ........, .. ..... je ........ ......... ...........
.... .......... ............. .. ... .... ........... ......, a ..
...... ........... ........ .. .... ....... ........ ...... U. .. čsi.
jednoty .. .... ca ...... ........ ............, .... .. ....... . ..........
.......... ........ .... .. ... .......; .. .... ........
je .... ... 300 ....... jednoty .. ..... ....... ......... . .... ...........
....., ca ....... ...... ....... ..... ... ........ ..........
.... .. ....., ......... je ........ ............. ....... ..............
..........., a .. ........ ........ ce ........ ............ ....
. ....... .. ......


. ......... ........., ..... . ...... ...... ce .... .. .......
.... je .. ..... ........ ........... ......... ..... ......, .. .......
.... ....... .. ......... .... .... ..., ........ . ......., ... ce
... ...... ......., .. y ..... ......... ..... ... .... ....., ....
..... . .......... ..............


. ........... ....... ........ .... y ..... .. ... 25. ... .... y9 ...... ... ....., ........ je ... 1.3. ...... ......... Ustrëdm´ jednoty
čsl. lesnictva. ... .... ... npemao .. ... ... ........., .... .. ....
........., .. ........ .... ...... . ..... ........ ...., . .... .............
......... . ....... ...... ..... ......


. ....... ........... ..... .... je ..... ..... .... ...... .....
ca ....... .. CBOJ ....... ........, ........ ca .... ....... . .......
...... ...... je . ..... .. .......... . ........ ........... ........
....... .... .. ce .... ......... ....... ....... . ............
..... . .......... ......., ..... ..... .......... ....., ..... .....
.... je .... ..... . ........ ..... .. ....... ............ ...... .......
. ........., .... .. ...... ... ... je .... y ....... .... .
............. ... ...... ........, .. .. ..... ...>. .. .... ........
....., ... ............. ..... ............, .... .. .. y ... ..... y
..... . ....... . ...... ...... .. ...... . ... ........ ..... ... .......
............ ......... . .......... ..... ce .. ........ ..
ŠUMARSKI LIST 11/1924 str. 53     <-- 53 -->        PDF

Iz Jugoslovenskog Šumarskog Udruženja


....... ......., ...... ce ..... ...... .. ........... ...... ...., ..
y ...... ....., ... .. ..... ........, .... ..... ......... .......
....... Ta .... ..... ........ je .. ... .... ..... ........... ....,
..... ... je ....... ...... .... ....... .......... ....... ...... ..
...... ..........., .... ce . ..... ........ y ........ .... .. .....
...... ...... ..........,´ ...... .. .... ..... .... ....... ..........
........ . ........ .. ...... .. .... ....... ... .. .... .... .......
.... ... ..... ..... ...., ..... ... ... ..... . ....... y ..... .. .......
..... . ......... y ...... ............ ......., ... ......, ...
.... .... ........... ..............., — . ..... je ...... ....., ....
ce .. ..... .. ...., ... ..... . ........... ......


......... .... .... .. ..... ........ . .. ......... ....... ......
.. ......, .... je y ..... .... .......... .... ..... .............
...... ..... ..... ..... ... ce .... ......... .. ..... ........
.........., — .... .. ..... . ..... .. ..... . ..... ... ..... .....
.... .. ...., ...... ce ...... ..... ......... ............ Ha .........
.... .......... ........ .......... ..... .., .. .. ........ ......
.... .......... . ...... .... .... ... .. ...... ..... ...... . ........
...., ............ .......... .... ... .. .... ......, .......... .. y
..... .... ....... ........ ......... .... .. .. ....... . .... . ....
.... ......... .. ......


......, y ..... .. ......... ...., .. ce .... ....... ....... ..
......... .. ....... ...... .. ......, ... .. ..... ...... ..... . ......
.......... ...... ........ ... ... ........, y ...... ce ... ... ....
...... . ....... .. ... .... . ........ ...... . .... .. ........ nn....
...... ........., .......... ....... ......, ........... .........
. ..... ..... ..... .. ...... ..... — ......... ......... ... je
... .... .. ....... ......., ... ........ .... ........ .... y ..... .
...., ... ......... .........., ... ..... .... ..... ...... . y .....
..... ..........


..... .. ... ..... ......... ...... .........., ......... . ........
............ ..... ...... . .... ....... (..............) ...
y ....., y ..... je ........ . 13. ......... ............. .......


........ .. ......... . ......... ..... y ....., ... ...... ......,
no ...... .............. ........, no ........ ........., no .....
. ......, ....... ... y ..... ...... ... ...... ........ ... ......
........... ..... ....., .. ........) . ......... .... ...... ......
..... ..... .... . ........, a y .... ..... ...... ... .... .......
..... . ..... ....... ..... ...... ..... . .......... ......


..... y 9 ...... ... ..... .......... ......., .... .. ..... .......
je ......... ...... .......... ......., ........... . ............
.. ..... ..... .......... .. .......... ............ ..... ...... ....
«. .. ..... ........, a ......: »Ha ....!« . »......!« ........ ce .......
........, ... .... ..... ........ ...... . ...... ...... ...... ........
......, ...... ..... ..... ....... .......


. .... ..... .......... ......... ........., .. .. ..........


.. HI. .. ...... .... ..... ........ ............. ......... Taj ......


..... .... ...... ..... — ...... .. .. ....., ....... ........... .. HI.


.. . .... .. ce ........ ....... ....... .. ... ....... ........
ŠUMARSKI LIST 11/1924 str. 54     <-- 54 -->        PDF

Iz Jugoslovenskog Šumarskog Udruženja


.. ..... ...... ........... .. ...... y ....... je .... ........
............ .. ... ..... ...., y ...... ......... ......... ....
.... .. ... ....... ..... ..... ... je .... ........ .. ... ..... ......
... .... je .... ...., ........ . ...........


........... .. ..... ..... ........ ......... . ......... ..
...... . ...... ..., .. ........ ce TOKOM ..... ...... ....... ..........
...... . ........ .... .............. ......, ...... ..... .......
........ . ...... .... .... . ...... .... .... ce ........., ...
.. ....... .... y ............. ........ ..... ....... ....... To je
.... ..... .. ........ ...... ... ........ .... ......., ... ce .........
..... ........ ...... ........., ........ y ........., ... ce
....... .. ........ ...... .............. ..... ..... ...... ..... y
............. ......, ... ce ..... ........... ............. ........ ..
.... ..... ..... ........ ............. .... ........ ......... ........
.....


....... .. ............. ........... .. ........ je ..... .......:
»...... ...... .. ..... ......... ..... ..; ... ..... .... .....
..... ...... .. ............ .... .. .. .... .... ... ..... .........,
.... y .... ... ...... ..... ....., y .... je ...... ..... .. ... y .............
. ... y ........... ....... .. ......... ..... ........«
...... ... .. .. ....... ....... .... ....... ........ .......... ....
.........., ... .. ce ... ........ .... ......... .... ...... . ...........
........ .... ........
..... . .......... ........ ..... ........ ......... je ..... .
....... .... .. ........, ...., ..... ce .......... ......., ........
.... .... . ..... .. ..... ......, ............. ............. ...........
. ...... ..... ..... ......... ............ . ......... ..........
........
..... ce .. ........ ......, .......... je y ........ .... ........
....... ........., ........... .... . .......... ....... .. .......
.... ....
. ......... na ....... .... ... ... .... .. ... ......:
....... ..... ........, a . ... y .... . .... .... ....., . ....
..... . .... . ....... . .......... ....... .........
.... ........ . y ...... . y ...... ... je .... ....., a ............
.... ..... . .......... .......... je ...... .... ......... .... ..
... ......... .. ........ ....... Ha ..... ........ ........ .. ..........
.. ......, .... .. ..... . ...........
Te .......... y ......... ...... .....:


I. .. ...... ........ . .... ......:
............. ........ ........ ..... .. ......... .. .......
....., ... . .. ........ ......... ....... . ........ ........
...... .... ........ je .. ............ ........ ... .... ...:


1. .............. ...... ........1 ....., .... .. ..... .......
....... y .......... ......... ......... ..... .. ...... ...........
...........;
2. ............. ...... ........ ........ ..;..., y .... .. .......
.......... ..... ....... ..... no ......... ......... ...... vt


ŠUMARSKI LIST 11/1924 str. 55     <-- 55 -->        PDF

iz Jugoslovenskog Šumarskog Udruženja


y ..... he ce ...... ........... ........ ....., ... .... .... ....... ce
........ . ...... ...........


............ ... ..... .. ......... ....... ........ ........
ce ....., ... . ............ ..... ............. ..... . ..........
........., .. . ... ......... ...... .... ....... ........ .........
.. ....... ...... ......... .... ........ ..... ..... ce ..............
. .......... ......... ........, . .. ....... 1925.—1926. .......


...... ........ ..... ... y ...... ........ .......... .. ...........
....... ...... . .... .. .........., .. .. . .... ..... ..........
....&.... ..... ........, ... . ......... .............
........ ........, a ...... .......... ....... ......... .........,


3. ............ ........ (........) ..... .. ......... .. ........
......, .. .......... .........., ......... .. ...... .....
4. .. .. ce ..... ........ ......... ........ ... ......-.........
........., ..... ce ... ......... ....... .......... ............ ........
........
5. ........ .... ...... .. ........ ...... . ........-........
...... ... ......... .... ..... ce ....... . .. .. ...... ...... ..
...., .... .... ......... ............ ........ ..... ..........
...... ..... .... ....... .... ..... ... .... ........ .... .. ... .|.........
..... ......... ..... .... ...... .. ce ... ...]. ....... ....
..... ....... ...... y ......... ........
..... ....... ......... ........ ....... ...... ..........


..... .. .... .. ce ...... .. ...... .......... ....... .........
..... ........ ce y .... ...... ........... ........ .. ......
........ . ........ .......


.. .......... ..... .......:
............ ........ ........ ...... .. ........ .. .......
.. ............. ......... ......... ...... .... ..... ...... . ....,
.... he ....... .. .... ............ . .... ......... ............
.............
..... ..... . .... .. ..... .. ..... ....... ....... ..... .......
. ..... je .... ....... .. ...... .... ....... ...... ..........,
....... ...... ....... ..... y ..... .. na ...... ...... .. 30. .......
1870. .... .......... ....... ............ ... ..... ........
.. .. 1. ....... 1925. .... ............ ........ ........ ........
... ....... .... ............. ....|.... .........
..... ....... .. ....... ......... .... ....... .. .. ce .....


.... ....... . .. .. ...... ...... .... ..... .........;


........ .......... ......;


... .......... .... ce ........ ...... ..... ......... y ...........
.............., ...... .. ..... ....... .............
.. .......... ........ .......... ....... ......., ... ... ..
... ....... y ...........-. . .......-..
.. ....... ....... ........ .. ... ...... ........ ...... .......
..... . .. ..


. ........ ...... ....... ........ je .. ... 28. 9. 1924. ..... ........
........ ...... ...... y ...., .. .... ... ... ». ....... ....«.
............ .. ... ........ .... je .... ...... y ..... .........
ŠUMARSKI LIST 11/1924 str. 56     <-- 56 -->        PDF

I´z Jugoslovenskog Šumarskog Udruženja


........., .. je ....... ............ ....... .... ........ .......
...... ....... .. ........ ....... je ....... ... ...... ... .............
.... . ...... ............ y ....... ..... ........ ........
..... ....... ......, ......... .........., .... ...... no .........
....... .......... ......... y ............., .... y .......... . ..........
......., .... .... . y ......... ....... ............ .........
..... je ..... ....... ...................... ...... .. ....... .
....... .. .. ........ .. ....... y .........|..... .... .... ..... je
.. ...... .. ......... ..... ......... ......... .. ....... ...., ....
.. ......... ..... ........., .... ... .. .. ....... .. ....... .........


....... ... ........ y ....... je .........., a ..... y .......
........ ....... ..........:


........... .. ......... ... .... ..| ..... ....... ....... .....
....... ......... .. y ..... ....... ......... ........ ......
...... . ...... ....... ......, ........... joj ..... ....... . .....
....., ..... ... y ........ ........ ..........


...... .... ....... je ....... . ......... ......., .... ce ......
....... ......... ........ .............. ......... ....... ..
....... .. ......., a ........ ....... ......... ....... .............
.........., .. je no ........ ........ . no .... ........ ......
........ ...........


26. ......... no ..... ....... . .......... ......... .... je ........
.......... ...... ........ na ......... ...... ...........
......, .... ........ ..... .... ....., .. ...... ..... (......) ......
... .... ...... .... ...... . .... ......... ..... — ......., .. Ban......
..., a ...... ..... ....... ....., ..... ........ .......... .
..... ..... .. ......, y ..... ... ..... — ....... Ha ...... ....
..... ..... . ..... ......... .. ...... ..... ......, .... ... .....
....... je ....... ... . ..... ..... ...... ......., .. ...... ...... .
...... ........ Taj ... . ..... je .... ..... ........... .........,
...... ........, ....... . ........... . ......... .... ........, .....
... .......... ............ ....., ......... ... ce ...... .. ......
..... — ......., y ..... je ........... ........ »... ........«, .....
........ . .......... ........... ......... ..,.......
....... .. .......... .... .. ....... ...., .... .. ....... .......
....... .. .... ....... ......... .. ..... ....... . .... .....
......... ..... .......... ............. .. ......... ce ..... ..
....... ....... ..... ......., .... je y ..... ..... .......... .. .........
je ........ ....... ...... ....., .... ce . ..... .......... ...
..... ....... je ........., .... ....... . .... ...........


. .... je y ........ ......... y .... ......... ...... .........


..... »TajHa«. ......... je .... ...... ...., .. ......... ........,
... ..... ........ ........., ....... ...., ... . ...... . ..........
....., .... . ...... ..... ......... ...... ...... ce ........ .........,
.......... .... ......... ........ . ......... . ... ce ....
......... . ....... y .......... ......, .. ce ..... ...... y .........
. .. je ...... ..... ...... ... ........ . ........ .... ....... ... .
... ....... . ...... ........., ..... .. ce no ...... ............ . ..
ŠUMARSKI LIST 11/1924 str. 57     <-- 57 -->        PDF

Iz JugoslovenskO´g Šumarskog Udruženja


.... ..... ........ . ..... .... ......., .... je ....... . .........


.... ...... ...... ......, .... .. je ....... ... ...... ...... . ......,


.. ......... y .... ....... ....... ...... .. ......«, ... ..... je


...... .... . .... ..... ... ...... .. je ... ......... ......... ..


........ ...... ........., .... je ........ ........, . .. je ... ..


.... ........ .... ...... ........ . ........ .......... . .. ce ...


...... ........., ... ... .... ..... ....... . ...... je ... ...... .


......, ... je y ...... ..... ...... ..... ........


.. ..... 27. ......... .... je .......... .......... ..........


....... ......... ....... . . ... y .... . .......... ......., .....


.... . ........ ........ .. ..........


..... y 2i/2 .... .. ..... ... ........ ......... .... .. .... ....


......... . ... ........... ........... .. ...... . .......... ..


....... .. .... ...... ...... y ...... ....... ........ ..........


.... .. ... ........ ....... ...... .. .... .. ........... .......


..... ........., .. ......., ......... . ....... ....... .........,


.......... .. ..... ......... je ........ ...... . ........ .....


........ ........... ........ ......, ... .. .. ........... .....


.... ... .......... . ...... ............ .... .. ...... ............


........... .......... ........... ... ..... ... y ..... .........


.... ........ ........ ......... . .........., ..... ... ......... ...


.... ...., .... .... .... . ......... ........ Haj ........ ce ........


.......... .. ..... . ..... ........... ............. ...... ce ..


.......... ..... ..........


.. ..... .... ...... .... ...... ...... ......... ........ ce
............... ..... .... ......... .... .... .... .......... .. ...........
....... .............: ........... y ........... . ......
......... y ........... .... ........ .. ......... ..... 2097. .. ....
...... .. ....... ...... 488 ........, .. ..... .......... 194, ..
..... .......... 184, .. ......... 152 . .. .. ......... je ..........
.. 112 ...... ....... .. 52, a .... .... ...... .. .......... y ......
........ ......... ......., ........., ......., ......., ........, .......
. .......... ...... ........ ....... je y .... ......, .. .... je .....
......... ...... je .... .... ........ ....; ..... .... ..... je noce....
5000 ...........


........ ..... ...... ...... ......., ........ . ......... ........
Ha .......... ........ ......... ... ...... .... .... .........
.. .... . ... je ... .... ....... ... ......., ........ je .... ..... y
....... ..... ......., .... ... je ......... .. ... ...... .... ..........


.. ........ y .... ...... ........ ...... ....... .......... je
......... ......... ........ ...., .... y ........ ... .... ........
.......... .... .. .... ........ .......... . ........... ...... ..
...... ........ ...., y ...... ......... ......... .... ...... .
...... ....... .. ... ..... ...... ........ ......, ........, ......
........, ..... ....... . .. .. .... je .... ....... . ...... ...... .......
.. ..... ........ .... ... ......... . ....... ........ .. .........
Cases ........... ......, ......... ...... ......... ........
y ......, ..... ........ ....., .... .. ........ ..... ........ ..
ŠUMARSKI LIST 11/1924 str. 58     <-- 58 -->        PDF

Iz Jugoslovenskog Šumarskog Udruženja


...... ......, .... ... ........ ........ ......, ......, ........,
...... .. ... . .. .. ........ ............ ........ je .... .... . ..
....... ........ ........... ....... ....... ......... -..... ........
......... ....... ...... .. ..... ....... .. ......... ......
je ..... ..... .. ...... ...... »........« ...... .... .........


.... ...... ......... .......... . ... ......... ......., .... y
....... .........., .... . y ....... ........ .......... ......., .........
. ........ ..... ............ ..... ..... je, .. ...... .........
.... ..... ........... ........!. . .. ...... ........... ....
..... .. .... y ........., .... . ............ ........


28. ......... y 11 ...... ....... je y ....... ....... ........
.... .. ..... ........... ...... ..... ......... .. .. .... .........,
..... .. ............. ... ....... ......., .......... .. ........... .
...... .... ........ ..... je .......... .......... ....... ....... .......,
........... .. ..... ..... ....... .............. ..........., a
..... . ... ...... ..... . ........, .......... .... ... ..............
.. .. .. .. .. ..........
........ ....., ............. ........ ......... ... ......, .......
........ ......... ........, .......... .. ....... .. ..... ......
.. .......... ...., a ..... ......... .. ....... ...... . ........
. ......... ...........


. ..... ...... ......... ...., .. ce ........ ...... ...... .....
........ ........ ......... . .... y .... .......... . .......... ......,
.. ce .... .. ... ..... . ..... .......... ......., .. .... .... ......
......, .. .... .. ... ... ... ....... . ........ .......... . .......
........ »Slovanske obce Lesnicke« ........., .. .. .. ........
.... .... .. .... . .. y ........... .... .. ....... ......, .... ..
........ .. .. .. .... ....... . .......... ... ..., ... ce .. .....
........ ... .. .......... ....; .... ... .. ce .... ........ ........
...... . ......., .. .. .... ..... .. .. ... ....... ............,
... .. ...... .. .. ... ... ... ........ .. ..... .......... ...., ..
je ........ ....... .. ........, .... .... ...... ......... ...... .....
..... ....... ..... .... ... .. ... ... ........, ... ce ne .. ..... ..
..... . .......... ........... .......... ..... .. ..... .. .. .....,
..... ....... .......... . ..........., .... je .... ........ .. ........
....... ............. ........ ......: »...... ...... y .. ........
...... ... .. ...... ..... ........, ........ .... .....
......... .. ....... .... ...., .. ..... ce ..... ....... .. Bam ....
..., ... ....... ...... ... ... ..... ..... ..... . ........ ......
....... ........... . ........... ..... ......... ...... Bac, .. ...
..... ...... . ...... .. .... ..... ...... . ......., .. ..... .......
je .... ..........«


... .... .... ... ........ .......... ......, .......... ........,
....... .... ....... . ........ ......... ..... ........ ..... .......
............


.......... .. ..... ....... ......... .......... .. .. .. .. .........
.. ...... ......, a ..... .. ..... ....... ..........., .. je
.... ..... ....... .... ......... .... ..... . .. he ..... .. ...........
...... . ....... ... ....... ...... .... . ....... ...... .....
......... .........
ŠUMARSKI LIST 11/1924 str. 59     <-- 59 -->        PDF

Iz Jugoslovenskog Šumarskog Udruženja


.. ... ...... ... ......... ............ .... . ....... ........
.. ....., .... ......... ......... y ... ......... ........ ....
. ........ ..... .. ......... ......... ........., .... ce ..... .......
........... ......... . ..... ........ .... . ........


..... ...... ....... ....... .. ..... je ........ ...... .......
..... ........ ......... ........, ........ je .... ....... .... ........
... ...., . ..... ....... ... ......... .. ..... ........ y
.........


....... .. ..... ... je .... ........ . .... ......... . ... je ..
.... y ..... ....... ........ .... ...... ....., .... ce ........, ..
je . y ... ....... ....... ..... ..... . ..... ........ .. je ........
....., .. y ...... ......^... ........, .... .... .... ....... .....
..... ....., .... ... ....., .... .... je ........... .... .... .......
je, .. .. ....... ... y .... ........ . ........... ....... y .....;
....... .... ........ je .... ...... ........, ........ .... ... . ........,
... . ......... .... .. ......... A ..... je .. ..... ...... .
......... ....... ...... ... ..... .. ..... ...... ...... .. .... ........
.... ce ......, .. .. .......... ........ ........ ...... ..
........ ... ...... ........ ........... . ........, ... je .. .....
..... ....... ...... .. ......


.. ........ ........ .. .... ... je ..... ........., a ..... .......
... .. ......... y ...... ....... »............. ...«. Qa, .... je
.......... .. ..... ........ ........ ...... ......... ........ ......
.. ..... ... ....... ...... je ....... .. ........... ....... . .........
.......... .......... .... .. ......


.........., .. .. ce ..... ......... ....... ....... y ......
.. ......, .......... je ........ ..........


....... .... y ........ ... je ..... .. ........., ..... . .....
...... .................. ..........., ...... ...........


.... .. ..... ....... ... .. ......... ....... y ...... .........,
y ..... ce ........... ....... ...... .... ........... ....... ....
..... 50 .. ........... .. ..... .. ..^.... ........... ...... ....—
............ ..... ..... ...... ..... ..... ..... ........., ... .......
.... ....... ..... ........., ..... .... ... ........... ... ..
... ..... .... ........ .. ...... . ........ ce ... ...... ..........
..... .... .... .. ...... ..........., .... je .... ........ ..... . ..
...... . .. ...... ..... ......, ....... ....... ......., .. ... .......
..... .. ...... ........ . ............. .. . .... ..... ..... .......
........ ....., a ...... ....... ........., ... ....... .......... ....
y .... .. .... ..... ............. ........] .. ..... ....... .........
.... he y ........... ....... ....... .... ......., .... je .. .......
.... ... y ....... .......


.. ........ .......... ..... ....... .... ..... ....; ........
je ......... .. ...... ...... . .........., .... ........ . ........
............ ........., ...... ce ........ y ...... .... .... ...... ..
...... ........ ...... ........ ...... ............ — ........ ....,
..... y ... .. ..... ......... ... ...... ....... . ....... .........
....., ........... ...., .... ....... ... ....... ......., ...... . ......
.....,.
ŠUMARSKI LIST 11/1924 str. 60     <-- 60 -->        PDF

608 h Jugoslovenskog Šumarskog Udruženja


..... ..... ........, ... ce .... ........ ......... ...., ....,
y ..... . .......... ........, a ..... ... .... .............. . y
..... .......... ...., .. ... ......., .... . ....... ...., .... ....
...., y .... ...., ... .. ... ........ .. ..... ....... ..... ...... ......
. ..... ....... .. ........... ....... ........ ...... y ».....
...«, .... .... je ... ........ ... .......... ............ ....... .........
.... ...... ........... To je ........ .......... ........
.... ...... ........, ...... ce, .... .... ....... . ......., ... .....
...... ..... Ha ....... .... .... ...... ce ....... ...., ........
..... .......... . .... ..........., ... . .. .... ............. .. je,
KaJD ...... . ........ ..... ....... ..... ....., ....... .... .... .......
na . ..... ...., . ... .... . ....... ...... ....... je, .. ... .....
... ......... ...... ....... .. .. je ....... . ..... ...... ........,
..... ... ....... ....., .... je . ... ...... ........ y .... .......
..... .... ....... ..... ...... ..... niyđa, .... ... ..... ... .....
»...... ....«, .. .. ce . .... ..... ...... onaj ........... ...., ..
.. ..... ..... ...... ..... no ....... ........


......... ...... »........« .. ...... ......, . ..... ... .......
..... ........ ...., ....... ... je .... na ...... ...... ......... ........
....... ...... 6 .... . .. ..... .. 8—10 ...... .... ce .... ..
...... 25—30 ....... ... .. ....... ..... je ..... . ......, .. .. ce
..... ......... .... .. ......, .. ce ....... ........ ........ .....,]
........


..... ........., y .... ... no ... ...... .... .........., .......
je y 12. ....: ....... ......, .... .. ..... ...... ...... y .....,
... . ... ..... ....... ....... .... ....... ....... .. .. ..... . ...
ce ..... ........ ..... je ....... .... ....., .. ...... .. .. ........
....... ........, a .. ... ....... .. je ......... ......... 1892. ....
.. cyiAy .. 1,000.000 ........ ...... ....... je .. ...... ...... ........
.. ...... ....... ....., .... je ....... ... .......... ..... ce ........
.... .... .. ..... ...... . y ... .... .... .. ...... ....... ....... Ha
...... ..... ..... .... ce ..... ......, ... ... je .. ...... . ... .......
............... .......; .. je ...... ........... ......... .. .......
..... .. .......... ......, ...... . ..........., ... ....... .......
...... . ....... ... .... ........... ..... ........... ......
.......... ....... ........... ...... ........ .......... .. ........
......., ...... . ........, .. ........... ..... ........ ../ .......,
......, .... . ...... ......., .. ..... ......... . ........., ....
... ..... .... »heimisch«, ..... .... .......... ......, .. .. ... ....
.... ..... ..... je . ...... .... ..... ......... ...... ..... .... ...
. ..... je .... ........ ...... .......,


..... ......... ..... y ........., .... ce ........ .... ......, ...
...... ......... ...... je ..., .. .. ......... y ......... -...........
.. ..... ....... .. je ... .... ...... ....... .......; on .. je .......
. ........ .. ..... ....... .....; .. je ..... ...... ...... ...... ..........
y ....... ....... ........ ... ........, .. je ..... ..... ... .
....... ...... ...... ............ ......, .... no ......... ...... .......
......... .. ........ . ... ........ ...... ..... .. .......... .....
ŠUMARSKI LIST 11/1924 str. 61     <-- 61 -->        PDF

Iz Jugoslovenskog Šumarskog Udruženja


.... ce ........., ... ........ ..... ........ . ......., .... .. ....
......... ..... .. ....... . ....... ....... ............. ......


.. .........., ........ . ...... ........., .... .. ........ no
............ ....... ...... ....., .... ce ....... ........ . .........
. ........... ....... ........., .......... ........... Ha ..... .....
.... ce ........., .. je ..... ................. ... .... .......
...... 0 .... .. ....... .... ......... . ...... .......... ...... .. .......
.. ........, ... . ... ........... ........ . ....... ...........,
..... . ........ ...... .. ...... . ........ ........, .......... no
....... y ..... ....., a- ......... y ....... .... .. ... . y ...... ..
........ . ..... .... ..... ce .... ......, .... je .... ... .... .....,
. .... je y ...... ......... . ....... ........ ...... ....... .....
......... . ......... .....


......., ......... . ........... .... ....... ...... ....,.... .......,
.... .......... ... ....... . ....... ....... ....., ...... .. je ..
... ........ . .... .......... ...... ... ...., ..... .. ce ...., .. je
... ....... ........... ...... ..... ....... ...... je ..... 6.000 ......;
....... ..... 80.000 ...., na ..... ....... .... ........ . ...... .......;
.. .... ...... ........ ...... .. ....... ...... . ........;
.... . ... .. .......... ..... .. ......, ... . ...... ......... .......
.. ....... ...... ce, .. je .. ....... . ....... . .............. ......
........ .......; ..... .. ..... je .. ......., ..... ...... .. ........
........ .. ........... ......., na .. .............. . .............
........ ...... ..... ..... Ha ...... ....... ....... .. .........
........ ....., .. ......... ...... . ......... .. ...... ..... .
......, .. .. . ............ ........ .. .. ..... .... .........


. ... .... .. .... ...... ........ ....... . .... .. ...., .. je .
....... ...... ........ ....... .... .... ....... . ........., ... .. ce
.... ...... ... ........ .. .... .... .....! .. ........... ......., na
.. ......... ..... .. ........ je ......... ...... .....-... .... ..
.... ....... .... . .... .............. ........ .. ...... ........
........ . .........; ..... ........ ...... .. ......... ......, .............
...... .. ......., ...... ......., ...... . ...... .. .......
...... .. ........ . .. ..


... y ..... ..... ........... . ........... ......
.. ....... ....... ...>. ........ ...... ...... .... . ......;
...... ..... .. ....., a ........ .. ............ ......; na .... ......
........ ..... ....... ......... . ....... . ...... .......... .. ..........
.........., ....... . .... ...... ..... ...... ........, ......
..........., ....... ........, ............ ....... . .. ..
.... .... ...... je ....... . .... ...... . ......... .......... ..
.......... .. .... ....... XIV.
Kao ........... .. ......... ........ ..... ... ..... ...........,
... ....... ........, ........ . ....... ........ .. ... ....., .........
......... .....,.. je .. ....... 20 ...... y ...., .. .......... . ..........:
.. ........ ..... .... ..... ......... ...... . .... ...... ...
1154 ....... ... ..... ....., ..... . ...... ... ....., .. ........, na ..
.... y ......... .........