DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1924 str. 63     <-- 63 -->        PDF

fe Jugoslovenskog Šumarskog Udruženja


Tajnik Čeović čita zapisnik 6-te i I. sjednice održane u Sarajevu, koji se bez


primjetbe ovjerovljuju. Nadalje čita tajnički izvještaj o radu Udruženje poslije


prve sjednice, t. j . kako su izvršeni zaključci skupštine i upravnog odbora. Izvje


štaj se uz neke opaske i razjašnjenja uzima na znanje. Uzet je na znanje i bla


gajnički izvještaj.


Po tom se prešlo na sastav »Pravilnika za izdavanje, uredjivanje i admi


nistraciju organa Udruženja Šumarskog Lista«.


Nakon svestrane debate primljen je pravilnik, kojim je regulisan


odnos izmedju glavnog urednika i redakcionog odbora, zatim izmedju glavnog


urednika i tajnika, Udruženja, u koliko bi te dvije dužnosti vršile dvije osobe.


(Radi pomanjkanja prostora donijeti ćemo tekst pravilnika u narednom broju).


Budući se glavni urednik Čeović zahvalio na uredništvu Šumarskog lista,


jer mu je tehnički nemoguće uz poslove tajnka i blagajnika voditi još i poslove


glavnog urednika, to je upravni odbor izabrao za glavnog urednika Dr. Aleksandra


Ugrenovića, sveučilišnog profesora u Zagrebu. Kako ali Dr. Ugrenović može pri


miti uredništvo tek od početka godine 1925., to je umoljen Čeović, da do tog vre


mena, ostane urednikom, na što je isti i pristao.


Usvojenjem pravilnika nastala je moralna dužnost za dosadanje članove


redakcionog odbora, da polože tu čast nazad u ruke upravnog odbora, koji ima da


bira nove članove prema pravilima i usvojenom pravilniku.


Jednoglasno su izabrani: Čirković, Sarnavka, Miletić i Čeović, dok će Podružnica
Ljubljana naknadno delegirati svog člana.
Kao daljnu točku dnevnog reda čita tajnik predloge Dra. Ugrenovića i Sretena
Rosica, o pučkim predavanjima.


Kako je o tom predmetu bila već rasprava i na skupštini Udruženja u Sarajevu,
a postoje već i predloži drugih članova (Turkalj, Ružić) to se na predlog
predsjednika izabire odbor, koji će izraditi uputstva, na koji se način imaju ta
predavanja medju narodom održavati, kakova pomoćna sredstva rabiti, te koje
korake valja poduzeti, da se ta predavanja ne samo uvedu u školske knjige, već
da se konstantno vrše i u školama.


U taj odbor su izabrani: Dr. A. Ugrenović, J. Griinwald, A. Ružić, D. Petrović,
R. Sarnavka i Z. Turkalj.


Dragoljub Petrović čita i obrazlaže svoj predlog o bespravnoj goroseči u Srbiji.
Po tom se predlogu razvija živahna debata, dok konačno nije povjereno
Petroviću, da. do naredne sjednice izradi detaljan predlog, koji bi se nakon proučenja
u glavnom odboru, uputio Ministarstvu Šuma i Rudnika i u kojem bi konkretno
bili navedeni načini i sredstva, kako bi se bespravna goroseča mogla što
uspješnije spriječiti.


Dragoljub Petrović čita i obrazlaže svoj drugi predlog o ograničavanju državnih
šuma.


Po tom se predlogu razvija takodjer debata, nu kako članovi uprave nisu
bili detaljno upućeni u odredbe Uredbe o ograničavanjudržavnih šuma, to je zaključeno,
da se ta Uredba pribavi i razdijeli medju članove, a Petrović da podnese
do naredne sjednice konkretne predloge.


Nakon ove debate, dobiva riječ Ing. Čmlik, koji tumači, kako su Česi izradili
specijalan zakon o iskorištavanju, kao i o čuvanju šuma, pak predlaže, da se
i kod nas, do donošenja novog zakona o šumama, dadu šum. oblastima upute,
po kojima bi se imalo postupati kod odredjivanja etata, mjesta i načina sječe.


Zaključeno je, da Čmelik podnese upravi pismene konkretne predloge.