DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1924 str. 64     <-- 64 -->        PDF

Iz Jugoslovenskog Šumarskog Udruženja


Potpredsjednik Čirković, kao delegat J. Š. U. za Prag na skupštinu Čeho


slovačkog šumarskog udruženja izvještava o svom putu i radu na skupštini, (Iz


vještaj smo tiskali posebno u ovom broju).


Drugi delegat kol. Čmelik podnaša svoj izvještaj. (Radi pomanjkanja pro


stora u ovom broju, donijeti ćemo taj izvještaj u narednom broju Š. L.).


Predlog Podružnice Ljubljana o organizaciji šumarstva prilikom provedbe


zakona o oblastima — odlaže se za narednu sjednicu.


Ostali predloži su dijelom vraćeni predlagačima na popunjenje, a dijelom


prepušteni tajništvu, da po njima postupi.


Za članove Udruženja su primljeni i to:


Za redovite: Župancić Franc, stavbeni inžinjer in posesnik, Ljubljana; Ta


čar Karol sen., višji davčni upravitelj v. p. in posesnik, Krško.


Za pomagača: Milan T. Teodosić , teh. diurnista, Petrović.


Za utemeljača: Lavrenčić et Comp. lesna ind. družba, Ljubljana.


Istupio: Ivan Uremović, lugar, Novi.


Naredna je sjednica zakana za januar 1925. u Zagrebu.


ISKAZ UPLAĆENE ČLANARINE I PRETPLATE U SEPTEMBRU 1924.


Redoviti: Bamburač: Jovo, Bos. Gradiška, D 50.— (za god. 1926.); Kušan
Stjepan, Sokolac z. p. Rogatica D 25.— (za %> 1924. god.) ; Siter Gregorije, Golubac,
D 57.- (D 2.— pravila, D 5.— upis i D 50.— za god. 1924.) ; Puk Mirko, Zagreb,
D 50.= (za god. 1924.); Pere Vilim, Zagreb, D 50.— (za god. 1924.); Radonić Vaša,
Bela Crkva, D 100.— (za go. 1924. i 1925.).


Pretplatnici : Okružna šumska uprava, Uzice, D 100.— (za god. 1924.) ;
Okružna šumska uprava, Paraćin, D 250.— (za god. 1923. i 1924. i stari dug) ;
Okružna šumska uprava, Knjaževac, D 150.— (za god. 1922. D 50.— i za god.
1924. D 100.—).


Pokloni: Ing. AHred Lohwasser, Busovača, honorar u iznosu od D 35.— za
svoj članak »O postotku poduzetničkog dobitka«, koji je izašao u 2. broju »Šum.
Lista« poklonio je Kôrôskenyievoj zakladi na čemu mu se Udruženje zahvaljuje.


FOTOGRAFIJE
udeležencev ekskurzije slušateljev IV. letnika fakulteta Zagrebške univerze se
dobijo pri okrajnem gozdarju Dragutinu Lesjak-u v Kočevju.


Večji format po 20 D komad, razgledniški format po 5 D Naročniki naj
pošljejo i tuđi poštnino.


vs*§X3fcr»