DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1924 str. 14     <-- 14 -->        PDF

(Jateruca Luteoia (Miil!)


lng. R. Sarnaoka [Srednje]:


Galeruca Luteoia (Muli).1


Godine 1913. opazio sam prvi put na brijestovima zasađenim
pred zgradom šumske uprave u Nemiloj (270 m m. v.) štetnika, koji
spada među zlatice (Chrysomelidae), i koga sam po Niisslinu2 opredijelio
kao »Galeruca luteoia«. Brijestovi (ulmus montana), na kojima
se je štetnik, kako sam čuo, već tri godine u velikoj množini
pojavljivao, bili su 20—25 godišnji i zasađeni na strani čisto južne
ekspozicije i to u suhu jaspisovu šljunku, koji uopće sadržava
veoma neznatnu količinu hranjivih čestica. Niisslin navada, da luteoia
dolazi kao štetnik u obzir samo za parkove, gdje su i kukac
sam i ličinka znali do gola obrstiti sve brijestove.


Ja sam tada tu pojavu sebi obrazložio biološkim karakterom
brijesta, koji za svoj normalni razvitak izvanredno mnogo iziskuje.
Među našim šumskim drvećem nema valjda drveta. koje bi tolike
zahtjeve stavljalo na svoju postojbiniu (Standort) kao brijest. Ovaj
se rasprostire u visinama oko 1000 i nešto više metara nad morem,
ali tada samo u zaklonjenim dolinama ili udubinama sa svježhn, dubokim,
humoznim tlom, a u nizinama samo u inundacionom području
naših rijeka (ulmus campestris). Koju ekspoziciju brijest više
voli, ne može se stalno reći, ali sam ga ja u području šumske
uprave Nemile u većoj množini u trupama nalazio na sjeveroistočnim
stranama. Svakako zahtijeva brijest dobru, rahlu i plodnu zemlju,
duboko tlo. da može lijepo razviti svoje dugačko žilje. kud i kamo
više vlage nego li bukva, a osim toga mnogo humusa i dovoljno svijetla.
Iz toga, što brijest tako velike zahtjeve stavlja i tako rigorozno
bira svoju postojbinu, slijedi, da ćemo u prirodi većim dijelom naći
samo posve zdrave egzemplare, jer se na mjestima, koja mu ne konveniraju,
ne će moći valjano ni razviti. Zdravi brijestovi moraju zato
i mnogo bolje da odolijevaju raznim insektima. koji nijesu gotovo
nikada ili barem vrlo rijetko primarni štetnici, nego li oni, koji su
umjetnim načinom uzgojeni na supstraktu i pod prilikama koje im
ne odgovaraju. Baš radi tih velikih zahtjeva brijestova, naći ćemo
ih u umjetnim zasadama veoma rijetko na takvim postojbinamakakve
oni sebi u prirodi izabiraju. jer se u takvim zasadama uzima
obzir samo na estetsko djelovanje pojedinih grupa drveća, a na njihove
potrebe samo toliko, u koliko je moguće i u koliko se s prvim


1


Galeruca (Galerucella) Xanthomelaena Schrank, Calmarieasis Fabr.,
Orataegi Baeh.
2 Dr. Otto Niisslin Leitfaden cler Forstinsektenkunde 1905,
ŠUMARSKI LIST 12/1924 str. 15     <-- 15 -->        PDF

Qaleruca Luteola (Muli) 02.


dade složiti. Naravna posljedica toga je, da ovaki egzemplari, moraju
pobolijevati, te da su zato i izvrgnuti jačim napadajima šumskih
štetnika. Tako su pobolijevali i brijestovi u Nemiloj ne pokazujući
gotovo nikakovog prirasta radi izvanredno mršavog i suhog
tla. te su napokon postali žrtvom luteole. Međutim sam ove godine
u području šumske uprave u Srednje, našao luteolu i na samoniklim
brijestovima u naplavku kraj potoka Ljubine i u živici, u nadmorskoj
visini od 670 m. Da li se ovi brijestovi nalaze u svome optimumu
ili barem blizu njega, teško je reći, ali svakako treba istaknuti,
da su samonikli3, i ako nijesu izrasli u šumi, jer i Nitsche4 naglašuje.
da je luteola većih šteta počinila samo u parkovima, a i
u sastojinama.


Olava kukca, koji naraste 6—7.5 mm u duljini i 2.5—3 mm u
širini, je žute, žuto-smeđe do maslinasto zeleno žute boje. te imade
usred čela mali u duljinu položeni žlijeb, povrh kojega se nalazi,
kao katran tamno smeđa ili crna mrlja u obliku trokuta ili
romba. Oči su velike. Ticala imadu 11 članaka, od kojih je prvi
dulji, a drugi kraći od ostalih, te sižu do polovice krila. Svaki
članak ticala je žute boje i smeđe obrubjen. Toraks je žut, razasuto
punktiran, dva puta širi nego što je dugačak i sa obih strana nešto
udubljen. Sprijeda u sredini nalazit se mala udubina, a straga u sredini
i postrance smeđa mrlja. S donje strane je toraks žuto smeđe
boje sa isto tako obojenim jednim parom nogu. Elitre su fino razasuto
punktirane, u prvoj trećini nešto utegnute, tako da su na tom
mjestu nešto uže, inače teku vanjski rubovi krila, koji su malko
uzdignuti, paralelno. Boja krila je maslinasto žuta sa dvije kratke
tamno smeđe pruge sprijeda u sredini, a postrance sa jednom
smeđom prugom preko cijelih krila, koja je na početku uska te se
prema zatki sve više i više proširuje. Uzdignuti rubovi elitre su
smeđe žuti. Zatka je smeđe boje, a trbuh crn. Ostala dva para
nogu su žuto do žuto smeđa, a imadu na stegnu tamno smeđu do
crnu tačku. Cijeli kukac obrastao je odozgo tankim, kratkim dlačicama.
Nijanse boja variraju kod luteole prilično jako, tako sam
našao jedan egzempar sa posve crnom glavom i toraksom bez ikako
vih šara, ali sa opisanim žlijebom i rupicom. Ticala su bila tamno
smeđe boje, a krila smeđe maslinasto zelene boje sa gore spomenutim,
ali crnim prugama.


U Nemiloj sam godine 1913. opazio, da luteola koncem mjeseca
aprila i početkom maja snese u redovima 10—30 jajašaca jasno žute
boje. Ove godine sam u Srednjem u jednoj zatvorenoj dolini, koja
je znatno hladnija od okolnih mjesta, opazio prvi put i to na donjem
dijelu starijeg stabla snešena jajašca tek 25. maja. Ovih grupa jajašaca
u redovima nije bilo mnogo u donjem dijelu stabla. Mnogo ih je
više bilo u gornjem dijelu krošnje, koju sam sutradan tačno pre


3 Samoniklo stablo, koje sam u glavnom promatrao, bilo je izvanredno
Jako napadnuto od ušenca Schizoneura ulmi Geer.


4 Judeich-Nitsche, Lehrbuch fier mitteleuropaiechen Forstinsektenkunde
ŠUMARSKI LIST 12/1924 str. 16     <-- 16 -->        PDF

63(( Galeruca Lut col a (Muli)


tražio. Jajašca su se nalazila samo na južnoj polovini krošnje i to u
glavnom na jugoistočnoj i na južnoj strani, dok je sjeverna bila
pošteđena, ali sam na jednom drugom stablu našao i sjevero zapadni
dio krošnje jako napadnut. Sjeverna polovina prvoga stabla
bila je više okrenuta prema potoku, dok je sjeverna polovina drugoga
stabla bila okrenuta željezničkoj pruzi, iz čega slijedi da
štetnik bira prisojne t. j . sunčane, tople i suhe strane. U Nemilojgdje
su mladi brijestovi u aleji pred upravom bili izvanredno jako


Gore: list izgrižen od većih Učinaka. Osamljene rupice su veće, u sredpru lijevo
su pojedine rupice spojene. Dolje: cijele partije lista izgrižene od jedne ličinke;
ostavljena je samo gornja opidertna lista, rebra i veće žilice.


napadnuti, nalazila su se jajašca prilično pojednako (jednolično)
razmještena preko cijele krošnje, koja se je mogla sva lako pregledati.


Jajašca su u glavnom ovalna, na jednoj strani malo sploštena,
a na drugoj zašiljena. Duljina jednog jajašca iznaša od prilike 1 mm,
a širina 0.4—0.5 mm. Jaja se nalaze uvijek samo na donjoj strani
lista i to sploštenim dijelom prilijepljena u redovima nekom mrkom
masom obično paralelno sa rebrima lista ili uzduž istih, rjegje preko
njih, ili između rebara. Redovi teku u pravoj ili valovitoj liniji, ili u
slabome luku i to prema bilješkama opažanja iz 1913. godine gotovo
ŠUMARSKI LIST 12/1924 str. 17     <-- 17 -->        PDF

Galeruca Luteola (Miill)


uvijek u dva neprekidna spojena niza. ali tako. da zašiljeni krajevi
jednoga i drugoga niza divergiraju katkada samo u tri niza, tako da
srednji niz stoji uspravno, dok je desni i lijev} niz opet od sredine
desno odnosno lijevo van nagnut. Na taj način su redovi sastavljeni
od dva po dva odnosno tri po tri jajašca. Ove grupe odnosno redovi
jajašaca su obično 2.5—7 mm dugi, već prema broju jajašaca u
jednoj grupi. Na jednom te istom listu znalo je biti po dvije do tri
grupe jajašaca složenih u redove. Ove godine nijesam mogao opaziti


,."-|;..;-*° .}.<..".´.?´;.:. " , ;,».âb*. .


Od kukaca izgriženo i prorešetano lišće, prije nego što su snešena jajašca.


takve pravilnosti u redovima. Bilo je redova od samo dva niza, a i
takvih od samo tri niza, ali obično bi u jednom te istom redu bilo na
izmjenice manjih partija sa dva i partija sa tri niza. Redovi sa tri
niza su malko prevladavali. Nasamo snešenih pojedinih jajašaca
nalazi se veoma rijetko. Isto tako se rijetko nalaze jajašca snešena
u manje nepravilne hrpice od najviše desetak jajašaca. Jajašca na
početku i ona u manjim hrpicama su obično nešto manja od jajašaca
iz sredine redova.


Kad jaja dozriju. pojave se blizu zašiljenog kraja dvije tamne
tačke. Od prilike 15 dana nakon što su snešena jaja. izađe iz njih
ŠUMARSKI LIST 12/1924 str. 18     <-- 18 -->        PDF

632 Galeruca Luteola (Mtill)


sa gornje strane, ali tako da kožica jajašaca ostane na istom mjestumalena
crna ličinka, na kojoj se prostim okom ne razaznaju nikakove
šare. Poslije osam dana svlače se ličinke po prvi put ostavljajući
na listu crni svlak kao i ekskremente. Nitsche spominje, da
ličinka ostaje crna do drugog svlačenja. Kako i koliko se puta
ličinke svlače nijesam mogao tačno konstatovati, jer se na lišću nalaze
uvijek ličinke razne starosti.


Glavni oblik ličinki podudara se sa oblikom ostalih hrizomelida.
t. j . ličinke se prema zatki prilično brzo sužuju. Duljina ličinke
iznosi osam do devet mm. kad se opruzi i jedanaest mm, a širina
2.5—3 mm. Kad ličinke malko poodrastu imadu sjajno crnu, malenu
glavu sa udubljenim čelom. Protoraks imade na hrptu dvije u sredini


Na lijevoj strani terminalnog lista ispod najveće rupice nalazi se jedan red
jajašca (.) paralelan sa rebrima lista, koji se tačno ne razaznaju na slici radi
njihove žute boje; na desnoj strani lijevog lista nalazi se dolje drugi red jajašca
(.) popreko između rebara lista. Crne tačkice na terminalnom listu predočuju
početno gledanje manjih Učinaka. Desno dolje: list u zadnjem mjesecu brštenja.


jedva rastavljene hitinizirane sjajno crne pločice, koje u sredini
imadu malu udubinu. Ispod ovih t. j . postrance više prvog para nogu
izrasla je po jedna hitinizirana crna bradica sa čuperkom tamnih
dlačica. Pojedini segmenti su u sredini utegnuti, kao da su sastavljeni
od dva prstena. Na samom hrptu nalaze se na svakom poluprstenu
po dvije dugoljaste, hitinizirane, također sjajno crne bradavičaste
pločice, od kojih su one na prvom poluprstenu kraće, a na
drugom dulje. Na prvom i drugom segmentu su ove crne pruge jasno
rastavljene jedna od druge, dok se na ostalim prstenima približuju
ŠUMARSKI LIST 12/1924 str. 19     <-- 19 -->        PDF

QaJe-ruca Luteola (Miill) 633


jedna drugoj tako, da se u prvi mah čini, da je preko leđa na svakom
poluprstenu povučena samo jedna crna crta. Ove dugoljaste
bradavičice obrasle su posve malim crnim dlačicama. Na svakom
poluprstenu prvog i drugog segmenta izrasla je sa strane još po
jedna crna hitinizirana bradavičica, od kojih su one na prvom
prstenu manje, a na drugom veće. Ostali prsteni (segmenti) imadu
na prvom poluprstenu po jedinu, a na drugom po dvije takve bradavičice,
ispod kojih se na svakom poluprstenu nalazi još po jedna
posve mala bradavičica. Samo na zadnjem prstenu, na abdomenu,
se nalazi na prvom poluprstenu po dvije, na drugom po jedna bradavičica.
Sve su ove bradavičice crne i obrasle malim čuperkom
kratkih dlačica. Abdomen se završava jednim žutim izrastkom,
kojim se ličinka pri kretanju otiskuje, a pri mirovanju čvrsto drži.
Temeljna boja ličinke po leđima je prljavo maslinasto žuta, dok je
po trbuhu jasno žuta. Može biti da je i po leđima temeljna boja žuta,
kao po trbuhu, koja se samo radi dlačica prikazuje maslinasto
žutom, i što su crne bradavičice smeđe obrubljene. Trbuh je od
leđa rastavljen jednim nizom žutih povećih bradavica, koje su pri
vrhu također sjajno crne i obrasle dlačicama. Ispod ovoga niza ima
još jedan niz takvih žutih bradavica, koji se odozgo ne vidi. Na
trbuhu nijesu segmenti utegnuti. Svaki segment imade sprijeda
preko trbuha po jednu crnu hitiniziranu prugu, a s obje strane te
pruge po jednu crnu bradavičicu, koje su malko unatrag pomaknute,
dakle ne u produljenju same pruge. Protoraks kao i prvi i drugi prsten
imadu među nogama po jednu crnu mrlju. Otiskivač imade pri: korijenu
postrance dvije mrke mrlje. Noge su u glavnom mrke, izvana
tamnije, iznutra svjetlije, sa jasno žutim korijenom. Prije svlačenja
potamne ličinke posvema, tako da ove šare posve iščezavaju.


Kukuljica sama je narančasto žute boje, dok su joj ticala P noge
kao limun žute. Na toraksu se opaža lijevo i desno po jedna udubina,
a na metatoraksu jedan žlijeb, koji siže do sredine toraksa. Ove su
udubine unaokolo opkoljene malim crnim bradavičacama, na kojima
je izrasla po jedna oštra dlačica. Na ostalim prstenima nalaze se
na leđima po četiri crne bradavičice, a postrance još po jedna. I ove
bradavičice imadu na vrhu po jednu oštru dlačicu. Bradavice i dlačice
na njima su veće i dulje, što se više približavaju abdomenu.
Isto je tako izrasla na nogama po jedna crna čekinjasta bradavičica
i to na zglavku između tibije i fibule.


Oaleruca luteola napada odmah iza zimskog sna još mlado iz
pupoljaka tek razvijeno lišće, dakle već u mjesecu aprilu, izjedajući
između rebara lista malene okrugle ili ovalne rupice od 1—5 mm u
promjeru i to svaku napose. Kasnije se uslijed daljnjeg žderanja
spajaju 2—3 rupice u jednu, dok nanokon ne bude oglodan cio donji
dio lista do glavnoga rebra. Nekoliko dana iza početka žderanja,
dakle koncem aprila i početkom maja (prema opažanjima u Nemiloj
1913.) snese ženka 10—30 jajašaca s donje strane lista, kako sam to
već gore spomenuo. Zaključujući prema prvim ličinkama mora da
su ove godine u Srednjem prva jajašca snešena oko 15. maja. Ja


Šumarska List br. 12. 2
ŠUMARSKI LIST 12/1924 str. 20     <-- 20 -->        PDF

634 Galeruca Luteola (Miill)


sam doduše na dolnjem dijelu stabla, na kojem sam u glavnom proveo
svoja biološka promatranja, opazio prva jajašca tek 25. majavaljda
zato, što su se rijetke grupice jajašaca u gustom lišću oku
sakrile. Sutradan sam pretražujući gornje partije krošnje konstatovao,
da tamo imade malo više snešenih jajašaca, nego što sam ja
opazio u donjim partijama.


Već sam u Nemiloj opazio, da se pojedini stadiji u razvitku
luteole u vremenu veoma razvlače, te sam tada to razvlačenje
razvijanja pripisivao neprestanim hladnim kišama kroz gotovo
cijelu godinu opažanja (1913.). Međutim sam to isto razvlačenje u
pojedinim stadijima razvijanja opazio i ove godine u Srednjem, ali
je mjesec juni bio također kišan. Tako sam pojedine grupe jajašaca
nalazio na lišću još 6. jula, a 14. juna još posve svježih jasno žutih
jajašaca. U isto vrijeme, kada sam u sobi u staklenoj posudi odgojio
prvu kukuljicu, bilo je vani u prirodi još jajašaca, posve malih i već
odraslih Učinaka.


Jajašaca se dakle može naći kroz puna dva mjeseca, te biće
da je ta okolnost i bila povodom, te je fieeger5 izjavio, da broj
generacija znade narasti do četiri. Najviše jajašaca našao sam ove
godine prvih dan mjeseca juna.


Dok kukci sami žderu s gornje i dolnje strane lista, žderu mlitave
ali proždrljive ličinke samo sa donje strane lista i to svaka
za se. Čim se ličinke izležu. počmu odmah u neposrednoj blizini
jajašaca žderati posve male rupice, ostavljajući samo gornju epidermu
lista. Poslije nekoliko dana rašire se ličinke preko cijele
površine lista, te onda prelaze i na druge listove. Kako ličinke rastu,
povećavaju se i izgrižene rupice, te se napokon po gdjekoje rupice
i spoje. Iznimno samo glođe jedna ličinka na jednom te istom
mjestu proširujući već napravljenu rupicu, tako da oglođe cijele
oveće partije lista, ostavljajući osim epiderme samo rebra i deblje
žilice među njima. Ličinke, i to većinom samo starije, koje sam radi
promatranja držao zatvorene u staklenoj posudi, nijesu žderale praveći
male repice kao ličinke na stablu, nego su progrizle cio list
zajedno sa epidermom sa gornje strane lista, ostavljajući samo
skelet malih žilica. Žderanje zatvorenih ličinaka je dakle posve različito
od žderauanja ličinaka u prirodi. Može biti da razlog leži u
tome, što sam radi službenih putovanja bio spriječen dnevno hranu
izmjenjivati, ali ni poslije, kada se je hrana gotovo dnevno mijenjala,
nijesu zatvorene ličinke žderale kao one u prirodi.


Prema bilješkama iz godine 1913. pojavile su se prve ličinke
u Nemiloj već sredinom mjeseca maja, dok su se ove godine u
Srednjem prve ličinke u staklenoj posudi izlegle tek 30. maja, a


31. maja našao sam prve ličinke također na stablu, na kojem sam
svoja opažanja vodio. U Nemiloj žderale su veoma proždrljive
ličinke sve do konca mjeseca juna i početka mjeseca jula. Tada su
ličinke postale veoma nemirne, prelazile s lista na list, hodale po
grančicama, te se opet vraćale na lišće, dok napokon ovo kretanje
nije poprimilo isti smjer prema zemlji. U masama se je moglo naći
Judeich-Nitsche, spomenuto djelo.
ŠUMARSKI LIST 12/1924 str. 21     <-- 21 -->        PDF

Qaleruca Luteola (Muli) 63o


ličinki na granama i na stablu, kako silaze zemlji. Ta seoba ličinki
trajala je nekoliko dana, tako da su se početkom druge dekade mjeseca
jula samo još pojedine nedorasle ličinke mogle naći na lišću,
koje su mlitavo nastavljale žderanje. Pod suhim lišćem i travom,
pod kamenjem, drvljem i u najgornjem sloju zemlje skvrčile su se
ličinke, te se nakon nekoliko dana zakukuljile 1 ežeći kadkada i u
velikim masama zajedno.


Ove godine našao sam 2. jula u staklenoj posudi jednu ličinku,
gdje se je sva skvrčila kao da je mrtva, i jednu drugu, koja se je
također skvrčila, ali se je još malo micala. Misleći, da je oslabila,
jer je hrana prije četiri dana mijenjana, zaparao sam nožem jedan
posve svježi list s donje strane, i položio ličinku na zaparana
mjesta. Ličinka se neko vrijeme otimala, ali se je napokon upila u
tako zaparano mjesto. Nakon nekoliko minuta postala je jako nemirna,
te je stala po svom listu hodati gore dolje. Sutradan našao
sam je u organtinu, u koji sam bio dan prije položio onu obamrlu
ličinku, također svu skvrčenu, gdje posve mirno leži. 6. jula zakukuljila
se je prva ličinka, a kraj nje je ležao crni svlak, dok se je
druga zakukuljila tek 10. jula. Da se dakle ličinka u staklenoj posudi
zakukulji, trebalo je za prvu 37 dana, za drugu 41 dan, a za ostale
još 3—4 dana više.


Znajući za redovitu seobu ličinki niz stablo još iz Nemile, položio
sam i ove godine jedan sloj mahovine na jednu vreću, i Sve to
omotao oko stabla svezao uzetom, da u mahovini pohvatam ličinke
prije, nego što dođu do zemlje. Tako izrazitu seobu ličinki kao u
Nemiloj nijesam vidio ove godine: tek po koja ličinka mogla se je
zapaziti, kako se spušta niz stablo. Razlog je po svoj prilici taj, što
stablo, koje sam ove godine promatrao, nije bilo ni iz daleka tako
napadnuto, kao ona u Nemiloj, i što je stablo bilo veliko, te su
ličinke bile raštrkane na mnogo većem putu. Prve sam ličinke našao
u mahovini 10. jula, a 14. jula našao sam već prilično mnogo skvrčenih
ličinki i po koju žutu kukuljicu, ali većina ličinki se je još kretala
i tražila u mahovin zgodno mjesto, gdje bi se zakukuljile. U isto
vrijeme nalazio sam na lišću još nedoraslih ličinki, gdje pohlepno
dalje žderu, a isto tako još jajašaca, ali ova su bila već sva potamnjela.
Iz ovih se jajašaca nijesu ličinke nj izlegle.


Da bi se pojedine ličinke direktno spustile sa lista na zemlju,
kako to Davali6 tvrdi, nijesam nikada mogao zapaziti. I ove godine.
kada su ličinke našle u mahovini, koju sam omotao oko stabla,
zgodno zaklonište, pretražio sam pažljivo sve kamenje i triješćice
oko napadnutog stabla, ali sam samo jednu jedinu kukuljicu našao
pod jednim kamenom u neposrednoj blizini stabla, dok je mahovina
omotana oko stabla bila puna ličinki i kukuljica. Ovo je jasan dokaz,
da se ličinke ne spuštaju direktno sa lista na zemlju, nego da uvijek
nh stablo silaze zemlji.


Kada sam 17. jula u mahovini na stablu našao još prilično
velik broj kukuljica- ali još više skvrčenih ličinki, našao sam u


8 Jurleich-Nitsche. spomenuto djelo.
ŠUMARSKI LIST 12/1924 str. 22     <-- 22 -->        PDF

636 Galeruca Luteola (..1)


staklenoj posudi već prvoga kukca. Slijedećih dana razvili su se u
staklenoj posudi i ostali kukci, dakle za 10—14 dana, dok sam u
mahovini našao prvi razvijeni imago tek 28. jula, dakle poslije 18
dana. Mladi kukci, koji se dakle pojavljuju koncem jula i početkom
avgusta iščeznu veoma brzo. Kuda se zavuku, nijesam mogao konstatovati,
i ako sam i ove godine kao i 1913. pomno pretražio svo
tlo oko napadnutog stabla, pa j kopao rupe do 60 cm duboke.


Generacija luteole je dakle prema gornjim opažanjima jednostruka.
Za potpuni razvitak treba luteola najmanje osam sedmica


t. j . da sazrije jajašce i da se izleže ličinka okruglo dvije sedmice.
da se ličinka zakukulji oko šest sedmica, a da se razvije potpuni
imago još dvije sedmice. U prirodi, gdje štetnik u pojedinim stadijima
nije tako zaštićen od nepogoda vremena, kao u staklenoj posudi,
treba luteola za potpuni razvitak od jajeta do kukca, kako
se i iz gornjih bilježaka razabire, 9—10 sedmica. Nemoguće je dakle,
da bi se luteola mogla iste godine još jedanput razviti, jer bi je
u stadiju kukuljice mogli već zadesiti prvi mrazovi, te se imago ne
b mogao razviti radi osjetljivosti kukuljice prema mrazovima. Ja
sam pod konac oktobra našao još neke kukuljice u mahovini, te
sam ih odnio u sobu i položio u vatu. ali se iste nijesu više razvile,
nego su se osušile.
Kao drugi razlog, da je generacija luteole jednostruka, mogla
bi se uzeti nestašica hrane za drugu generaciju, ako su stabla jako
napadnuta, kako je to bio slučaj u Nemiloj. Sami kukci su do
konca maja, početka juna gotovo sve lišće bili jako prorešetali. Ličinke
su nastavile sa razaranjem lista sve do sredine jula, tako da
je tada ploha lista bila gotovo sva uništena. Pojedini listovi su već
početkom jula počeli žutjeti, savijati se i otpadati, tako da su koncem
jula, početkom avgusta stabla bila gotovo posve gola. Već u
maju, a također u junu pojavile su se nove grančice sa velikim
crvenkastim i žućkastim listovima — valjda radi jako smanjene
plohe lista — ali su i ove u brzo pale žrtvom kukaca i ličinki. I sa
stabla, koje sam ove godine promatrao, otpadalo je lišće prije vremena,
te je krošnja već u mjesecu avgustu bila jako prorijeđena, ali
je i mnogo napadnutih listova ostalo na stablu. Na ovome stablu
našlo bi se eventualno ipak hrane i za drugu generaciju, jer ovo
stablo nije bilo napadnuto kao ona u Nemiloj, da mrazovi ne bi pomeli
normalni razvoj.


Mišljenje Heegera dakle, da broj generacija znade u jednoj
godini narasti do četiri, kako je navedeno u spomenutom JudeichNitsche-
ovom djelu, ne će odgovarati za naše krajeve. Ako su
stabla jako napadnuta, kao ona u Nemiloj, isključena je već i druga
generacija.


Pošto je generacija luteole jednostruka, te pošto sam imago
u staklenoj posudi sâm uzgojio, a početkom augusta i u prirodi ga
našao, moramo uzeti, da luteola prezimljuje kao imago, i ako ga ja,
kako sam već prije spomenuo, nijesam nigdje mogao naći u prezimovalištu.
ŠUMARSKI LIST 12/1924 str. 23     <-- 23 -->        PDF

Qaleruca Luteola (Miill)


Nitsche navada opisujući štetu luteole samo ulmus campestris


i ulmus effusa, da ih štetnik napada, dok su sva stabla, koja sam ja
promatrao, bila ulmus montana.7 Šteta, u koliko sam ia jz spomenutih
djela razabrao, opažena je do sada samo u parkovima, valjda
zato, što je u prirodi na visokim krošnjama teško primjetiti štetnika
i samu štetu. Potkraj ove radnje konstatovao sam u šumskom predjelu
Lipnik, u jednom prema sjeveroistoku okrenutom dolu, u nadmorskoj
visini od 1000 m, po grizotinama i po opnama jajašaca na
opalom lišću, da su dva stabla u šumi sa promjerom preko 70 cm
bila prilično jako napadnuta od luteole.


Šteta se u glavnom sastoji u umanjenom prirastu, jer kukac
i liičnka unište veliki dio lista, uslijed čega je asimilacija retardovana.
te lišće ne može da producira dovoljno hrane. Pojavi . se
štetnik opetovano iz godine u godinu u velikim masama, kao što je
to bio slučaj u Nemiloj, tako da stabla izgube već u mjesecu julu
gotovo svo liišće, mogla bi tako jako napadnuta stabla i uginuti. U
drugu ruku sastoji se šteta u neestetskom djelovanju takih kržljavih
ukrasnih drveta u parkovima sa požutjelim i skvrčenim lišćem, koje
osim toga još i veoma rano otpada.


Seoba ličinaka god. 1913. u velikim masama dovela me je na
ideju, da im zapriječim put i da ih pohvatam analogno, kako se to
i kod drugih štetnika radi. Kasnije sam te Judeich-Ntsche-ova djela
saznao, da je Davali gotovo isto predlagao. U trećoj dekadi mjeseca
juna za vrijeme živahnoga selenja prostro sam na 15—20 cm
široki komad platna jedan sloj mahovine na podlanicu visoko. To
sam platno sa mahovinom omotao oko drveta i povezao uzetom,
tako da su se ličinke mogle lako da zavuku u mahovinu i da nađu
zgodno zaklonište za vrijeme, dok kao kukuljice miruju. Ovaj sam
zavoj odigao od zemlje od prilike za jednu stopu, da se mahovina
ne napije toliko vodom od kiše i sa biljaka unaokolo. Ličinke su se
po jedno 8 cm duboko zavlačile u mahovinu i tamo se zakukuljile.
Mnoge su ličinke ostale na samoj mahovini, koja je provirivala iz
zavoja, a da se nikako nijesu zavlačile u mahovinu, dok ih je samo
malen broj prešao preko zavoja u zemlju. Kad sam zavoj odriješio,
našao sam u mahovini ogroman broj kukuljica, od kojih su veoma
mnoge bile uginule od vlage i nepovoljna vremena. Pohvatane kukuljice
sam zajedno sa mahovinom spalio. Pošto, kako sam gore
opisao, sve ličinke silaze niz stablo, i ne spuštaju se sa lišća direktno
na zemlju, mogu se na ovaj način gotovo sve ličinke pohvatati
i štetnik uništiti. Sam Davali ne polaže mnogo na ovaj način
hvatanja ličinaka, dok drži, da se ličinke direktno sa lista spuštaju
na zemlju, ali se je u Nemiloj veoma uspješnim pokazao. Isto je
tako ove godine poduzeti pokus pokazao, da bi se na ovaj jednostavan
način lako mogle pohvatati ličinke i kukuljice i utamaniti ih.


7 U staklenu posudu metnuo sam jedared osim brijestova lišća također
bukovu i jasenovu, grančicu. Bukovo lišće ostalo je netaknuto dok je jasenovo
lišće ličinka bila napala izjedajući oveće rupice sa donje strane lista, a ostavljajući
epidermu sa gornje straae.
ŠUMARSKI LIST 12/1924 str. 24     <-- 24 -->        PDF

Galeruca Luteola (Miill)


Na jednom drugom stablu napravio sam jedno 80—100 cm
nad zemljom jedan 10—12 cm široki prsten od tekućeg: katrana i
kolomasti. Ovu mješavinu upotrebio sam zato, jer kod uprave nije
bilo nikakvog ljepila za hvatanje gusjenica. Pri ruci sam imao samo
tekućeg katrana, koji je bio preostao od mazanja ljepenke (Dachpappe),
ali pošto je ovaj katran bio prerijedak, umiješao sam u nj"
još kolomast; Tom masom, koja je bila prilično gusta, ali još uvijek
tekuća, zaustavio sam ličinke u seobi, tako da su se na hiljade bile
sakupile više prstena, gdje su se lako mogle zgnječiti krpama. Malo
ih je bilo, koje su pokušale da pređu preko prstena, ali su se u gustoj
masi tako zalijepile, da su već u gornjoj polovini uginule. Nekoliko
ličinki se je vratilo u krošnju, ali su se doskora opet povratile,
da siđu u zemlju. Ni kod ovih prstena nijesam mogao nikako
opaziti, da bi se koja ličinka od one grdne množine više prstenagdje
je formalno jedna na drugoj sjedila, spustila direktno na zemlju.


Ovi su prsteni ostali svježi 5—6 dana i lijepo su djelovala
onda su se malko zgusnuli, ali ni preko ovih zgusnutih prstenova
ne htjedoše ličinke prelaziti. Na svaki način je bolje, da se ovi prsteni
nakon 5—6 dana opet obnove.


Obje ove metode utamanjivanja mogle bi se dakle u praksi
lako bez golemih novčanih žrtava provesti, i to tim prije, što su
do sada veće štete konstatovane samo u parkovima, alejama i na
drugim umjetnim zasadama.


Napadne li luteola posve mlada stabla, mogla bi se koncem
maja i početkom juna i stresti na plahte prostrte pod krošnju napadnutih
stabala i onda uništiti. Na starijim stablima se dakako ovo
ne može provesti.


Od prirodnih neprijatelja luteole našao sam samo neke sivkasto-
zelene stjenice, koje su ličinke nabole na svoje rilce, odigle
ih sa lista i isisavale, dok su se ličinke na rilcu tromo savijale.


K<%Q$C$&