DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1924 str. 59     <-- 59 -->        PDF

Literarni pregled


JAŠA GRGAŠEVIĆ: INDUSTRIJA SRBIJE I CRNE GORE.


Od agilnog nakladnog odjela »Jugoslavenskog Lloyda« u Zagrebu primili
srao ponovice jedno novo djelo, koje spada u industrijsku seriju ove naklade. To
je knjiga »Industrija Srbije i Crne G o r ec, a napisao ju je redovni
i dugogodišnji saridnik dnevnika »Jugoslavenski Lloyd«, g. Jaš a Grgašević .
čiji su članci ekonomskog pravca dobro poznati našoj privrednoj javnosti. Kao u
proljetos izdanoj knjizi Jaše Grgaševića »Rudarstvo u Srbiji«, pisac je
kao osobit poznavaoc privrednih prilika u Srbiji, vrlo uspješno prikazao razvitak
i sadanje stanje industrije na području Srbije i Crne Gore.


Knjiga je razdijeljena na dva dijela. U prvom je obradjena industrija rečenih
područja do god. 1914. nadalje doba obnove i novih nastojanja iza sjedinjenja
kao i pojedine ličnosti, koje su si za podizanje industrije u Srbiji stekli izvanredne
zasluge.


Drugi dio opisuje pojedine industrije, koje su i u ovoj knjizi vrlo praktično
i pregledno rasporedjene u slijedeće grupe: 1. Prehranbena industrija, 2. Rudarska
industrija, 3. Odjevna industrija, 4. Gradjevna i keramička industrija, 5. Ljesna
industrija, 6. Metalna i strojevna industrija, 7. Industrija i preradba kože, 8. KemiČka
industrija, 9. Električna industrija, 10. Papirna i grafička industrija, 11.
Razna industrija, 12. Brodarstvo.


Na koncu dodan je još i prikaz organizacije industrijalaca u Srbiji, koja je
usredotočena u Centrali industrijskih korporacija u Beogradu.


Knjiga razotkriva nam dosada slabo ili nedovoljno poznatu činjenicu, da je
i industrija Srbije vrlo lijepo razvijena. Kako već iz pojedinih grupa razabiremo,
zastupana je u njoj raznolika proizvodnja, a nekoje su fabrike i po svojem kapacitetu
i po svojem objemu impozantni etablizmani, koji u skupnom našem nastojanju
da se što više cmancipujemo od inostranstvo i da što više snizimo naš uvoz,
imadu velik udio i važnu ulogu.


Iz ove će knjige čitaoci, kako to sam pisac očekuje, upoznati, energiju i prirodjenu
sposobnost našeg naroda u onim pokrajinama, kojima se ima zahvaliti
da je u tako kratkom vremenu postignut toliki uspjeh. Nadamo se, da će i ova
knjiga kao i ostale knjige serije Industrija Jugoslavije od koje sada
manjka jedino još Industrija Vojvodine, na kojoj se knjizi sada radi i
koja će jednako kao i industrija Srbije iznenaditi mnoge naše privrednike kojima
su naše industrije po strani sve do izlaženja ovih knjiga, kojima je Jugoslavenski
Lloyd doista našu privredu zadužio, bila prava tera incognita, ući u sve naše
privredne poslovnice i trgovine.


Knjiga opeiže 380 strana, a stoji samo Din. 60.— vezana Din. 90.—, te se
dobiva kao i ostale Lloydove knjige u svim boljim knjižarama ili izravno kod
Jugoslavenskog Lloyda u, Zagrebu, Marovska ul. 21.