DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1924 str. 60     <-- 60 -->        PDF

674 Literarni pregled


Pavao Culić: Knjgovođstvo »Ekonom«-sistem. Gosp. Pavao Čulić pisac iz


vrsnog i poznatog stručnog djela Knjigovodstvo izumio je jedan vanredno jedno


stavni i priktični sistem vodjenja knjiga, a o kojem u predgovoru gore označene


knjižice sam kaže slijedeće:


»Svako knjigovodstvo — male kao i velike privredne radnje — u prvom


redu treba da bude točno, a uz to što jednostavnije i — obzirom na trošak vremena


i papira — što ekonomičnije. Jedino takovo knjigovodstvo može, da potpuno za


dovoljava svojoj svrsi, te može da bude zdrav temelj po uspjeh i napredak posla.


Ja sam to imao svedjer na umu kad sam izradjivao ovdje izloženo knjigovodstvo.
Pošto sam — nakon dugog praktičnog rada i proučavanja knjigovodstva,
kod više stotina raznih poduzeća — sastavio ovaj ekonom-sistem, dao sam ga duže
vremena iskušavati u praksi, a nakon toga uvjerio sam se, da on potpuno odgovara
istaknutim principima. U praksi je Ekonom-sistem dao najbolje rezultate.te pošto
sve poslovnice i radnje koje ga vode, same ističu i hvale njegovu jednostavnost,
štedljivost, kao i preglednost, to sam potpuno uvjeren, da će on prokrčiti put do
svake trgovačke i bankovne poslovnice, koja drži do točnosti, jednostavnosti i
ekonomičnosti knjigovodstva.


Knjiga sadržaje: A) Ekonom-sistem knjigovodstva za manje trgovine i radnje,
B) Ekonom-sistem knjigovodstva za veća poslovna poduzeća, a dobiva se kod Jugoslavenskog
Lloyda. Zagreb, Marovska ul. 21 i kod pisca Pavle Čulića, Split, Dioklecianova
br. 14.


Boleslav Hekner: Šumsko-odštetni cenovnik, za sve šume područja županije
zagrebačke. Drugo izdanje 1924.


Uredništvo je primilo ovu knjigu, koja je izradjena sa mnogo truda, kao
priručnik za obračunavanje odšteta, počinjene u šumama županije zagrebačke.
Preporučamo je. Naručuje se kod autora Zagreb, Kolodvorska ul. 9. 1.


Znaš li što se sve produkcija u Jugoslaviji? To pitanje moglo bi se mnogome
postaviti, a malo ih znade na njega odgovoriti. U knjigama Industrija Slovenije
(30 Din.), Industrija Dalmacije (20 Din.), Industrija Bosne i Hercegovine
(50 Din.), Industrija Hrvatske1 i Slavonije (100 Din., a vezano 130 Din.) i u najnovijoj
svesci Industrija Srbije i Crne Gore sve su naše industrije točno i savjesno
navedene, a opisana je i veličina njihove proizvodnje, vrsti izradaka itd., pa su te
knjige svakom trgovcu i preprodavaču u njegovom vlastitom interesu potrebne.


Naručuje se kod naklade: Jugoslavenskog Lloyda d. d., Zagreb, Marovska
ulica 21.


Po našem jugu. Izvrstan posinatrač i čovjek realnog shvaćanja g. Edo Marković,
zamjenik ravnatelja Jugoslavenske banke u Zagrebu, iznio je svoja oštra i
okom praktičara primjećena opažanja prigodom puta kroz Južnu Srbiju u knjizi
koju je pod gornjim naslovom izdala naklada Jugoslavenskog Lloyda d. d., Zagreb
uz jeftinu cijenu od Din. 20.—.


Tko nepozna ovoga prirodno krasnoga i bogatog našeg kraja, taj će putem
o\e knjige dobiti jasnu predodžbu i jaku impresiju o svim posebnostima nama još
prilično stranog i nada sve zanimivog jednog djela naše zemlje.


Politička ekonomija — posebna je znanost, koju nije lako svladati. Nu
glavne pojmove o produkciji, o kolanju dobara, o podjeli prihoda o trošnji naći ćeS
u kratkoj uputi u sistem političke ekonomije od Dr. Vase BeloSevića. U ovoj su