DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1924 str. 66     <-- 66 -->        PDF

......:


1. .......... he ce ....... y ........... ......... .... . Ana....
10 .... ... ..... y .... ........ .....
2. ....... ...... ......... .. ........ ...... .. 100 ... . ........
.. .... ......... ........ ..... ce ....... .......... .. 10 ....
.. ... ........... ....... .... .... ce ...... .. ........
3. .. ..... ........ .... ..... .......... ....... ...... y no......
......
4. ...... ..... ......... ....... ........ ........... .......,
.. je ...... ...... ....... ..... .. ....... ...... ... . .. .......
............
5. ......... ce ..... y ... .......! ......, .... ... ........ .......,
a ..... .......... .. 1. ..... 1925. ..
6. ..... .... ......... ... .. ..... 6% .. .... .. ............,
0.2% .. ....... ........ . 2% ........ .......
7. .... ......... . .... ......... ....... ..... je ..... .. .....
....... .... ........ . ....... .. 31. ....... 1925. ....... .......
...... y ....... no 15 (........) .......... ....... ......... .....
8. . ... ....... ..... ce ..... ..... ... ......... ......, .... ce
....... ... ........ ....... .. ........
9. .. ........ .... . ....... ......... .... ....., .. .. ........
...... .... no .... ... ......, .... je ... ....... a .... . ...
.......
...... ce ..... .... ....... y ........... ......... .... y
........
......, 12. ........ 1924.


......... .....


Broj 13.081—1924.


OGLAS DRAŽBE BUKOVIH TRUPACA.


Potpisana Direkcija prodaje samo putem pismenih ponuda dana 1S. de


cembra 1924. u 11 sati do podne bukove trupce, koji će se izraditi i na državno


stovarište u Majuru dovesti u sječnoj sezoni 1924./1925. u ukupnom iznosu od


4.000 m3 — sa iskličnom cijenom od 250 Dinara od kubnog metra.
Vadium 100.000 Dinara.
Zatim na području kr. šumske uprave u Mrkoplju sjekored IV. okružje
1/34—38 na panju 1152 jelova stabla procijenjena na 3872 m3 tvoriva i 1353 m8
goriva; 7621 bukovo stablo sa 2671 m3 tvoriva i 5272 m3 goriva te 27 javorovih
stabala sa 60 m3 tvoriva, sve uz iskličnu cijenu od 486.027 Dinara. Vadium


48.700 Dinara.
Ponude se predaju do 11 sati potpisanoj Direkciji, gdje se mogu viđati i
dobiti dražbeni i kupoprodajni uslovi.
U Zagrebu,
dne 6. novembra 1924.
Kr. Direkcija Suma.