DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1924 str. 67     <-- 67 -->        PDF

Broj 6716—1924.


LICITACIJA HRASTOVIH I BRESTOVIH DRVETA.


Dana 22. decembra 1924 god. prodavače se kod Kr. Direkcije Šuma u
Vinkovcima javnom ofertalnom licitacijom hrastova i brestova drveta u srezu
Vratična kr. šumske urpave jaimenske u Morovicu udaljeno od obale Save 1 km.


Broj drveta Količina drva sposobna za


Procen


građu gorivo


bena


Šumski ~5


´> (0 N
(0 . "SS .. vrednost


srez o o o


Lrt


. u. > LM siu


-Q en
Um >


Dinarima


A Vi


3


m


XXIV


I. Vratična 186 14 200 443 . 443 1555 69 L2 320.013
XXV


Skupina


USLOVI:


1. Ponudjači iniiaju podnesti najkasnije do 10 časova dana licitacije kauciju
kod blagajnice kr. direkcije šuma u Vinkovcima u iznosu cd 10% (deset)
od procenbene vrednosti prema propisima čl. 88. zakona o državnom računovodstvu
Revers o položenoj kauciji, svjedočanstvo o nadmetačkoj sposobnosti te
uverenje, da su radnju prijavili poreskima vlastima i platili porez za tekuće tromjesečje
imaju također do 10 časova dana licitacije predati predsedniku koimiisije
za održavanje licitacije kod kr. direkcije šuma u Vinkovcima.


2. Nakon tog — iizmedju 10 i 11 časova dana licitacije — predaju ponudjači
komisiji pismene eferte, snabdevene sa 100 Dinara taksene marke, koji
moraju biti u valjano zapečaćenom zavoju, i na kojima mora biti jasno napisano:
»Ponuda za cd ponudjača N. N.«
Telegrafske ponude ili one koje ne odgovaraju uslovima licitacije, ne uzimaju
se u obzir.
Licitacija počinje u 11 sati.


3. Kupovnina se plaća kod bagajnice kr. direkcije šuma u Vinkovcima u
roku od 14 dana od dana saopštenja, da je licitacija odobrena. Kcd plaćanja kupovnine
dužan kupac još platiti na kupovninu 8.2% u ime raznih prinosa i taksa.
4. Rok za izradu drveta i izvoz robe traje do kraja 1925. god.
5. Svi podrobniji uslovi licitacije mogu se saznati za radnog vremena
kod kr. direkere šuma u Vinkovcima te kr. šumske uprave jamenske u Moroviiću.
Vinkovc i
,dne 18. novembra 1924.
Kr. Direkcija Šuma.


D.
š. Broj 39.021 — 1924.
OQLAS.
Kod direkcije šuma u Sarajevu prodovaće se dne 22. decembra 1924. u
10 sati prije podne putem javne usmene i pismene dražbe oko 5000 kubnih me


Šumarski List br. 12.
e