DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1924 str. 70     <-- 70 -->        PDF

Pismene ponude moraju stići ovome poglavarstvu zapečaćene i providjene
sa jamčevinom od 10% pomudjene vrednosti, te taksenom markom od 100 Din
najkasnije do 10 sati dne 29. decembra 1924. sa oznakom na omotu: »Ponuda
na hrastovinu i bukovinu u šumi »Ćupelin-Baličko Osoje« na broj 10.225/24.


Licitacija se neće održati, ako joj ne pristupe najmanje 3 licitanta.
Ministarstvo Šuma i Rudnika bira slobodno medju ponudama i može ih
sve odbiti bez da i navede razloge.
Do konačnog rešenja vezani su nudioci na svoje ponude.
Bugojno, 12. novembra 1924.


Poglavar sreza.


Broj 13.797—1924.


OGLAS.


Prodaje se samo putem pismenih ponuda i to:


1. Na području kr. Šumske Uprave u Karlovcu izradjeni i na stotvtalrište
kod željezničke stanice Vojnić izvezeni hrastovi trupci sa kubnom sadržinom od
2053 m3 uz iskličnu cijenu od 1,313.920 Dinara.
Vadium 131.392 Dinara.


2. Na području kr. Šumske Uprave u Vranovini u sjek. IV. okr. 19—21 na
panju
9520 m3 kestenova tanin drva sa iskličnom cijenom od 384.800 Dinara.
Vadium 38.480 Dinara.


3. Na području kr. Šumske Uprave u Ravnofeori u sjek. III. okr. 1/7 na
panju 1904 m3 jelova tvoriva, 707 m3 jelova goriva, 28 kub. metara bukova tvoriva,
118 kub. metara bukova goriva sa iskličnom cijenom od 276.435 Dinara.
Vadium 27.700 Dinara.


4. Na području kr. Šumske Uprave u Mrkoplju u sjek. IV. okr. 34—38 na
panju 26 m3 jelova tvoriva, 8 m3 jelova goriva, 1097 kub. metara bukova tvoriva,
2179 kub. metara bukova goriva i 18 kub metara javorova tvoriva sa iskličnom
ci:enom od 78.239 Dinara. Vadium 7900 Dinara.
Sa taksenom markom od 100 Din providjene, dobro zatvorene ponude
valja predati najzad do 29. decembra 1924. do 11 sati potpisanoj Direkciji gdje
se mogu vidjeti i dobiti dražbeni i kupoprodajni uslovi, obrazac i omot ponude.


U Zagrebu, dne 20. novembra 1924.


Kr. Direkcija Šuma.


MEŠČANSKA KORPORACIJA V KAMNIKU


razpisuje mesto kvalificiranega


NADOOZDARJA
z izpitom za samostojn© gozdno gospodarstvo.
Ponudbe z navedbo zahtev je oposlati do 15. decembra t I. na upravni
§tvo Meščanske Korporacije v Kamniku.
Kamnik , dne 29. Oktobra 1924.
Za odbor:


Rudolf Debevec


t. c. načelnik.