DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1925 str. 25     <-- 25 -->        PDF

Šumarska nastava u Čehoslovačkoj republici


Prof. dr. Adolfo Semerth [Zagreb]:*


Šumarska nastava u Čehoslovačkoj republici.


Davna želja čeških šumarskih stručnih krugova, da se osnuje
za šumarsku struku visoka škola, ispunjena je školske god. 1919./20.
osnutkom šumarskog odsjeka pored već postojećeg poljoprivrednog
odsjeka visoke tehničke škole u Pragu, koji se sada zove »Visoka
škola zemëdëlskeho a lesniho inženvrstvi«, te osnutkom samostalne
visoke (velike) poljoprivredne škole (Vysokâ škola zemëdëlskâ) sa
dva odsjeka (poljoprivredni i šumarski) u Brnu.


Visoka škola poljoprivrednoga i šumarskoga inženjerstva u
Pragu ostala je kao samostalno odjeljenje u sklopu češke visoke
tehničke škole. Njome upravlja profesorski zbor sa dekanom na
čelu. Dekana bira prof. zbor iz sredine svojih redovitih profesora.


Visoka škola u Brnu osnovana je kao samostalna velika škola
te je slično organizirana kao visoke škole tehničkoga smjera. Njom
upravlja profesorski zbor s rektorom na čelu. Sa svakim od oba
stručna odsjeka, t. j . poljoprivrednim i šumarskim, upravlja stručni
zbor i dekan.


Školska godina traje na visokim školama u Pragu i Brnu od


I. oktobra do 30. juna i dijeli se na dva semestra. Zimski semestar
počinje 1. oktobra i svršava 15. februara. Ljetni semestar traje od
16. februara do 30. juna.
Za redovite slušače primaju se apsolventi čehoslovačkih srednjih
škola (gimnazija, realki i realnih gimnazija), koji imaju maturalnu
svjedodžbu.


Apsolventi viših t. j . srednjih šumarskih škola primaju se samo
onda, ako polože prijamni ispit određen naredbom ministarstva od


II. V. 1922., br. 24.651.
Apsolventi stranih srednjih škola primaju se na osnovi maturalnih
svjedodžbi osmo-i sedmno-razrednih srednjih škola, koje su
u glavnom jednako organizovane kao državne čehoslovačke škole.
Čehoslovački državljani, koji su svršili srednje škole u inostranstvu,
primaju se. ako ministarstvo prosvjete prizna njihove maturalne
svjedodžbe ravnopravne sa čehoslovačkima.


Za izvanredne se slušače primaju oni, koji nemaju maturalne
svjedodžbe srednje škole, navršili su 18. godinu života i imaju takovu
spremu, da bi mogli slijediti predavanja.


Apsolvente viših šumarskih škola u Čehoslovačkoj republici,
koji se iskažu, da su s uspjehom svršili zaključni stručni ispit, može


* Pisac ovoga članka bio je u svoje vrijeme izaslan u Česlovačku da
prouči uređene instituta za pedologiju. Kako je prof. dr. Seiwerth, češki đak
te poznaje dobro češki jezik zamolili smo ga, da tom prilikom na samome vrelu
prouči i stanje šumarske nastave te da za naš list nap´še ovaj informativan
članak. Pisac se vrlo spremno odazvao našoj molbi a mi ga evo iznosimo pred
našu stručnu javnost. Uredništvo.