DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1925 str. 26     <-- 26 -->        PDF

Šumarska nastava u Cehoslovaôkoj republici


profesorski zbor visoke škole (odsjeka) iznimno primiti za redovite
slušače šumarstva na visokim školama ako s uspjehom polože dopunjujući
ispit iz nastavnoga jezika visoke škole i odgovarajuće literature,
iz matematike, fizike i deskriptivne geometrije u opsegu,
kako se tumači na realnim školama, te ako pri tom pokažu i drukčije
općenitu zrelost za visokoškolski studij.


O primitku takovih apsolvenata inostranih zavoda, odlučuje


na predlog profesorskog zbora u pojedinim slučajevima ministar


stvo prosvjete u sporazumu s ministarstvom poljoprivrede.


Studij šumarstva traje zasad na visokim školama četiri
godine. Da bi se ustanovio uspjeh pojedinih predmeta, koji se
predaju, obdržavaju se pojedinački i državni ispiti.


Prvi ili općeniti državni ispit obuhvata pripravne discipline,
drugi ili stručni ispit obuhvata predmete, koji spadaju u stručni šumarski
studij.


Predmet i prvog državnog ispita jesu ovi: osnovi
više matematike, opća i specijalna botanika, dendrologija (s anatomijom
drva) pedologija, niža geodezija, narodno gospodarstvo.


Predmeti drugog državnog ispita jesu ovi : uzgajanje
šuma (sa šumarskom estetikom), obrana šuma, upotreba
šuma. uređivanje šuma (sa šumskom statikom), šumarsko građevinarstvo.


Kod pristupa državnim ispitima imaju kandidati pridonijeti
svjedodžbe o pojedinačkom ispitu barem s dovoljnim uspjehom.


Prvom državnom ispitu ima se redovno pristupiti na
koncu četvrtoga semestra ili tokom petoga semestra do 15. decembra.


Kod prvog državnog ispita može ispitno povjerenstvo opro:
štiti kandidatu ispit iz onih predmeta, iz kojih je kao redoviti slušač
visoke gospodarske škole napravio pojedinačne ispite barem s do
brim uspjehom. Može li kandidat pokazati svjedodžbama, da jte položio
pojedinačne isp´Me iz svih predmeta I. drž. ispita barem s do-
b!rim uspjehom, tada ne treba uopće polagati prvi državni ispit i
bude mu izručena svjedodžba o prvom državnom ispitu.


K drugom državnom ispitu mogu kandidati pristupiti
na koncu osmoga semestra. Ispit se dijeli na praktički i teoretički.


Kod praktičnog ispita ima kandidat izraditi zadane zadatke.
Zadaci odaberu se tako, da kandidat može pokazati svoju vještinu
u upotrebljavanju nauke svih glavnih ispitnih predmeta: uzgajanju
šuma, obrane šuma, iskorišćivanja šuma, uređivanja šuma i šumarskog
građevinarstva. Zadatke, koji se zadavaju, određuje ispitno povjerenstvo
i ujedno određuje ispitivače u prisuću kojih se imaju riješiti
zadaci. Zadaci se rješavaju u prostorijama visoke poljoprivredne
škole i nemaju trajati duže od 6 dana uz najviše osamsatni
dnevni rad. .


Uspije li kandidat na praktičnom ispitu, dopušta mu se pristupiti
teoretičkom. Ne uspije li, može ponovit praktični ispit u
kasnijem ispitnom roku, koji se odredi. . ::