DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1925 str. 27     <-- 27 -->        PDF

Šumarska nastava u Cehoslovačkoj republici


Usmeni se ispit vrši javno. O uspješno, se napravljenom državnom
ispitu izdaje svjedodžba, koja je proviđena pečatom ispitnog
povjerenstva i koju ispostavlja predsjednik, a potpisuju svi
ispitivači.


Tko želi da poluči akademski stepen doktora tehnički
h znanost i (Dr. techn.) ima predložiti znanstvenu raspravu
i načiniti strogi ispit.


Predmet znanstvene rasprave ima da bude samostalni znanstveni
rad i ima obraditi predmet, koji pripada tehničkoj ili gospodarskoj,
odnosno šumarskoj disciplini.


Rasprava mora biti, prema naređenju ministarstva od 5. II.
1923. br. 8.065/23—IV., prije ispita izdana štampom.


Bude li rasprava odobrena može kandidat pristupiti usmenom
strogom ispitu. Ispitni su propisi inače slični propisima za polučenje
doktorata u gospodarsko-šumarsko fakultetu sveučilišta u Zagrebu.


Kandidat, koji je uspio na strogom ispitu, bude u prisutnosti
lektora, dekana i promotora proglašen doktorom tehničkih znanosti,
a o tom mu se izdaje diploma sastavljena u nastavnom jeziku.


Pregled naučnih zavoda visoke škole poljoprivrednoga i šumarskoga
inženjerstva u Pragu:
Zavod za biljnu produkciju i agrokemiju (prof. Ph. Dr. Julius


Stokiasa).
Zavod za agropedologiju, meteorologiju i klimatologiju, (prof.


ing. Josip Kopeckf).
Zavod za kemiju, (prof. Dr. ing. Jaroslav Formânek).
Zavod nauke o gospod. strojevima i enciklop. teh. mehanike,


(prof. Dr. ing. Jovsip Anderle).
Zavod za fitopatologiju. (prof. Ph. Dr. Franjo Bubâk).
Zavod za gospodarsku tehnologiju, (prof. Dr. ing. Vaclav


Vilikovsky).
Zavod pravnih i upravnih nauka. (prof.ILJ Dr. Franjo Kubec).
Zavod za uzgajanje šuma i nauku o šum. stojbini. (prof Dr. ing.


Josip Sigmond).
Pavod za zoologiju, (prof. Ph. Dr. Henrik Uzel).
Zavod za šumarsko građevinarstvo i uređivanje bujica, (prof.


ing. Vojtëh Kaisler).
Zavod za uređivanje šuma. (prof. ing. Gabriel Jirsik).
Zavod za iskorišćivanje šuma i meh. tehnologiju drva. (prof.


ing. Hugo Szalatnav).
Zavod za botaniku, (prof. Ph. Dr. Karei Kavina).
Zavod za opću t posebnu zootehniku. (prof. Ph. Dr et M.


U. Dr. Franjo Bîlek).
Zavod za obranu šuma. (ing. Alois Nechleba).
Pregled naučnih zavoda visoke gospodarske škole u Brnu:
Zavod za matematiku i deskriptivnu geometriju, (prof. Dr.
ing. Vladimir Mašek).
Zavod za botaniku i botanički vrt (prof Ph Dr. Oskar Vo:
dražka).