DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1925 str. 28     <-- 28 -->        PDF

Šumarska nastava u Čehoslovačkoj republici


Zavod za geologiju, pedologiju, meteorologiju i klimatologiju.
Ravnatelj.: geol. zavoda Doc. Dr. Otokar Gartner, pedološkog zavoda
(prof. Dr. Rudolf Trnka), meteorološkog i klimatološkog Doc.
Dr. Vaclav Novak.


Zavod opće kemije organičke i anorganičke i analitičke ke


mije I. (prof. Dr. ing. Josip Knop).
Zavod za zoologiju, (prof. Emil Bayer).
Biološka pokusna postaja u Lednici (prof. Emil Bayer).
Zavod za agrikulturnu kemiju i analitičku kemiju 11. (prof. Dr.


Rudolf Trnka).
Zavod za gospodarsku tehnologiju (prof. Dr. ing.Otokar Ko


pecky).
Zavod za pravne i upravne nauke. (prof. Dr. Franjo BUovsky).
Zavod za političku ekonomiju. (prof.´IU Dr. Eman. Schindler).
Zavod za nauku o gosp. strojevima i opće nauke o strojevima,


(prof. ing. Josip .....).
Zavod za ispitivanje gospodarskih strojeva, (prof. ing. Josi
.....).
Zavod za opću i posebnu zootehniku. (prof. Dr. vet.. Josip
Taufer).
Zavod za dendrologiju, fitopatologiju i bakteriologiju šumar


stva, (doc. Dr. August Bayer).
Zavod za šumsku produkciju, (prof. ing. Josip Konšel).
Zavod za uređivanje i ocjenjivanje šuma i dendrometriju.


(prof. Dr. Rudolf Haša).
Zavod za šumarsko građevinarstvo, (prof. ing. Ferdinand


Miiller).
Zavod za geodeziju, (prof. Dr. ing. AIols Tiohv).
Zavod za obranu šuma. (prof. ing. Antun Dvk).
Zavod za iskorišćivanje šuma i šumsku industriju (prof. ing


Josip Opletal).
Zavod pripravnih tehničkih nauka.
Od spomenutih visokih škola nalazi se u osobito povoljnom


položaju visoka gospodarska škola u Brnu. Visoka je škola smještena
u dvije ogromne zgrade, u kojima se mogu razvijati njeni naučni
zavodi, a pored toga dodijeljen joj je šumski p o s j e d A d am
o v u neposrednoj blizini Brna.


Državna uprava preuzela je u veljači 1923. šumski veliki posjed
Adamov od dosađanjeg vlastnika kneza Liechtensteina i pridjelila
ga kao školsko i pokusno dobro šumarskom odjelu visoke
gospodarske škole u Brnu. Taj posjed ima površinu ca 7.135 ha i to
šume 6.935 ha, polja 80 ha, livada 65.5 ha, vrtova 6 ha, pašnjaka
16 ha. gradilišta 3.5 ha i druge od poreza proste površine 29 ha.


Dobrom upravlja »upravni odbor« delegiran po profesorskom
zboru šumarsko-inžinjerskoga odjela. Kao članovi i referenti treba
da budu u odboru napose zastupnici ovih struka:


1. šumske produkcije: 2. iskorišćivanja šuma. šumske industrije
i unovči van ja šumskih proizvoda; 3. uređivanja šuma; 4. šumarskog
građevinarstva: 5. obrane šuma i lovstva; .. pravne nauke